A A A
drukuj

Czym jest awal?

Data publikacji: 2020.01.20 godz. 12:09
OCENA
4.8/5

Przy zaciąganiu różnego rodzaju zobowiązań, między innymi kredytów bankowych, można spotkać się z pojęciem awalu. Czym on jest i w jakich sytuacjach najczęściej znajduje zastosowanie?

Fot: Awal a weksel

Awal to inaczej poręczenie wekslowe i jest formą zabezpieczania różnych wierzytelności wynikających z weksla. 

Pojęcie awalu
Awal, czy też aval jest poręczeniem wekslowym, jakie zostało uregulowane w przepisach art. 30-32 Prawa wekslowego. Prawo stanowi, że zapłatę wekslu można zabezpieczyć właśnie awalem co do całości sumy wekslowej lub co do jej części. Takie poręczenie może dać osoba trzecia lub nawet osoba, podpisana na wekslu.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Jak powstaje poręczenie wekslowe?
Poręczenie umieszcza się bezpośrednio na wekslu albo na przedłużku, czyli trwale złączonej z wekslem kartce, na której można też umieszczać elementy weksla. Poręczenie może występować w różnej postaci, ale najczęściej na wekslu pojawia się słowo „poręczam” lub inny zwrot, który równoznacznie wskazuje na poręczenie, wraz z określeniem osoby, za którą się poręcza oraz umieszczeniem podpisu poręczyciela wekslowego.
Samo wpisanie na wekslu słowa „poręczam” lub innego zwrotu równoznacznego oraz podpisu poręczyciela, bez wskazania osoby, za którą poręczenie zostaje dokonane, także wystarcza do ustanowienia awalu. Ciekawostką jest fakt, że sam podpis na przedniej stronie wekslu uważa się zgodnie z prawem za udzielenie poręczenia, wyjąwszy sytuację, gdy jest to podpis wystawcy lub trasata. Jeśli nie ma wskazówki, za kogo wydano poręczenie, udzielane jest ono za wystawcę.

Kto może zostać poręczycielem wekslowym?
Awal, czyli poręczenie wekslowe, może dać każda osoba, która ma zdolność do czynności prawnych. Może to być osoba trzecia lub taka, która już wcześniej podpisała się na wekslu.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Obowiązki poręczyciela wekslowego
Osoba dająca awal, czyli poręczenie wekslowe, odpowiada za zobowiązanie wekslowe tak samo, jak ten, za kogo poręczyła. Zobowiązanie poręczyciela pozostaje w mocy, chociażby nawet zobowiązanie, za które poręcza, było nieważne z jakiejkolwiek przyczyny z wyjątkiem wady formalnej. Poręczyciel wekslowy, który zapłacił weksel, nabywa prawa, wynikające z weksla przeciw osobie, za którą poręczył i przeciw tym, którzy wobec tej osoby odpowiadają z weksla.
Można jednak ograniczyć odpowiedzialność poręczyciela. Trzeba jednak umieścić klauzulę w miejscu wyraźnie wskazanym na wekslu, że poręczenie dotyczy tylko części sumy wekslowej.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus