A A A
drukuj

Czym jest internetowa giełda długów?

Data publikacji: 2018.10.03 godz. 13:09
OCENA
5.0/5

W internecie funkcjonuje tzw. giełda wierzytelności, potocznie nazywana giełdą długów. Cieszy się ona dużą popularnością wśród wierzycieli, którzy wpisując długi dłużnika do jej rejestru, chcą w ten sposób go zdyscyplinować i skłonić do uregulowania należności. Czym ona jest i w jakich ramach funkcjonuje?

Fot: Giełda długów.

Internetowa giełda długów jest rejestrem, w którym wpisywane są długi wymagalne, wystawione na sprzedaż przez wierzycieli. 

Pojęcie internetowej giełdy długów
Giełda długów jest rejestrem informacji gospodarczych dotyczących wierzytelności z ofertami ich wykupu. W ewidencji tej można znaleźć oferty sprzedaży długów. Samą internetową giełdę długów prowadzą podmioty gospodarcze. Nie ma jednej centralnej giełdy długów, podobnie jak nie ma tylko jednego Biura Informacji Gospodarczych.

Wpis długu na giełdę
Jeśli wierzyciel zdecyduje się sprzedać posiadaną wierzytelność, może ją zaoferować na internetowej giełdzie długów. Tym samym informacje o niespłaconych zadłużeniach i podmiotach będą opublikowane publicznie.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Z giełdy długów z reguły korzystają wierzyciele, którym dłużnicy zalegają z płatnościami. Nie mogąc ich ściągnąć polubownie, mimo nawoływania do zapłaty, postanawiają wystawić na sprzedaż wierzytelność w ramach internetowej giełdy długów. Pozwala to na odzyskanie należności szybciej, niż czekając na rozliczenie z dłużnikiem. Z giełdy wierzytelności korzystają również firmy windykacyjne albo przedsiębiorcy, którzy w ten sposób chcą zweryfikować klienta i pozyskać informacje, które mogłyby rzutować na jego wiarygodność finansową.
Z drugiej strony są kupujący długi, czyli podmioty, które wykazują efektywność i skuteczność w dochodzeniu spłaty zadłużenia. Kupują dług wystawiony na giełdzie wierzytelności, a następnie dochodzą jego spłaty od dłużnika, na czym po prostu mogą zarobić.

Jak sprzedać dług?
Giełda długów jest miejscem, gdzie przedsiębiorca może wystawić ofertę sprzedaży posiadanej wierzytelności. Jeśli ktoś kupi dług, to wierzyciel odzyska chociaż część należności bez zbędnej zwłoki. Sam fakt, że dług znajdą się w internetowym rejestrze, może podziałać jako środek motywujący do uregulowania zobowiązania. Pamiętać należy, że każdy dług wystawiony na giełdzie ma przyporządkowane dane osobowe przedsiębiorcy lub nazwę jego firmy, miejscowość i wielkość długu pozostającą do spłaty.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Podstawą prawną ogłaszania długu na internetowej giełdzie wierzytelności są m.in. przepisy o ochronie danych osobowych. Wskazują one, że przetwarzanie takich danych może mieć miejsce w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych. Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności można jak najbardziej uznać za prawnie usprawiedliwiony cel. Dlatego na publikację długu na giełdzie wierzytelności nie trzeba uzyskiwać zgody dłużnika.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »