A A A
drukuj

Czy środki w OFE się dziedziczy?

Data publikacji: 2021.08.31 godz. 16:23
OCENA
4.5/5

Dawna reforma emerytalna w 1999 roku wprowadziła w życie trzy filary systemu. Jednym z nich było OFE, czyli Otwarte Fundusze Emerytalne, gdzie gromadzone były składki na dodatkową emeryturę. Co jednak się z nimi dzieje w momencie śmierci posiadacza?

Fot: Otwarte Fundusze Emerytalne

Środki z OFE podlegają dziedziczeniu, ale o ich uzyskanie po śmierci osoby bliskiej – członka OFE – trzeba wnioskować do odpowiedniego funduszu. Jeśli tego się nie zrobi, pieniądze nie zostaną przekazane na konta spadkobierców automatycznie. 

Dziedziczenie środków z OFE
Od samego początku, czyli od 1999 roku środki z OFE miały być dziedziczone, czyli zgromadzone przez członka OFE pieniądze na jego indywidualnym koncie z założenia powinny być wypłacane po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnej wskazanej przez niego osobie. Jeśli jej nie wskazał, to środki te powinny wejść w skład masy spadkowej i trafić do spadkobierców.
Członek OFE może wskazać, w dowolnie wybranym przez siebie czasie, osobę lub osoby fizyczne uposażone do wypłaty środków, jakie w ciągu jego życia zostaną zgromadzone w funduszu. Takie oświadczenie może być zmienione lub odwołane w każdej chwili. Jeśli zaś członek OFE nie wyda stosownego rozporządzenia w tej kwestii, pieniądze nie przepadają, ponieważ wchodzą w skład spadku.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Co powinien zrobić spadkobierca?
Po śmierci osoby bliskiej, która była członkiem OFE, spadkobiercy mogą ubiegać się o zwrot środków z konta OFE. Przede wszystkim warto powołać się na ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Wskazuje ona, że jeśli w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim, fundusz zobowiązany jest do dokonania wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego w OFE, w zakresie, w jakim pieniądze te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Fundusz może też te same pieniądze wypłacić na rzecz osoby wskazanej wcześniej przez zmarłego członka funduszu.

Milionowe kwoty w OFE – bez właścicieli
Według szacunków w OFE są wysokie kwoty środków, które nie zostały wypłacone spadkobiercom zmarłym członkom. Fundusze nie mają bowiem obowiązku powiadomienia spadkobierców czy osób bliskich członka o tym, że miał on konto w OFE i że należy im się wypłata z niego pieniędzy.
Tymczasem wystarczy często złożyć wniosek dotyczący przekazania środków z tytułu istnienia małżeńskiej wspólności majątkowej wraz z wypełnieniem oświadczenia dotyczącego stosunków majątkowych, aby współmałżonek zmarłego członka OFE lub inni spadkobiercy mogli otrzymać wypłatę należnych im pieniędzy. Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa (jeśli dotyczy), skrócony odpis aktu zgonu członka funduszy oraz dokument potwierdzający nabycie spadku, tj. prawomocne postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »