A A A
drukuj

Czym jest kredyt restrukturyzacyjny?

Data publikacji: 2019.11.18 godz. 12:25
OCENA
5.0/5

Pojęcie restrukturyzacja jest bardzo obszerne i najczęściej dotyczy zmiany struktury gospodarczej przedsiębiorstwa, która prowadzi do zwiększenia jego wydajności lub funkcjonalności. Natomiast w kontekście finansowym można mówić o kredycie restrukturyzacyjnym. Czym jest i dla kogo jest przeznaczony?

Fot: Refinansowanie kredytu

Kredyt restrukturyzacyjny jest kredytem, który ma pomóc klientowi spłacającemu już kredyt w banku w wywiązywaniu się terminowo z uiszczania rat.  Ma on na celu zmianę warunków spłaty w tym samym banku, w związku z pogarszającą się sytuacją finansową kredytobiorcy. 

 

Specyficzna oferta bankowa
Kredyt restrukturyzacyjny czy też proces restrukturyzacji kredytu jest usługą finansową oferowaną w bankach, która ma na celu zmianę warunków spłaty aktualnego kredytu. Restrukturyzacja często może być jedynym rozwiązaniem na problemy finansowe klienta, które mogłyby doprowadzić do utraty płynności finansowej oraz do niewypłacalności i popadnięcia w spiralę zadłużenia.
Kiedy zaciągany jest kredyt restrukturyzacyjny, zmianie ulegają warunki spłaty dotychczasowych zobowiązań. Bank udzielający takiego kredytu, modyfikuje warunki kredytowania i dostosowuje je do istniejących po stronie klienta możliwości finansowych. Te mogą być znacznie mniejsze niż w momencie, gdy dany kredyt był zaciągany. Następuje zmiana harmonogramu spłaty i w przeważającej ilości przypadków restrukturyzacja prowadzi do wydłużenia okresu spłaty kredytu, co powoduje niestety wzrost odsetek i łącznych kosztów kredytowania.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Kredyt restrukturyzacyjny nie jest całkowicie nowym kredytem dla kredytobiorcy, jak ma to miejsce przy kredytach konsolidacyjnych i refinansowych. Nie zmienia się więc kredytodawca.

Kto skorzysta z restrukturyzacji kredytowej?
Prawo bankowe gwarantuje wszystkim kredytobiorcom szansę na restrukturyzację kredytu. Wniosek o restrukturyzację może złożyć każdy, zgodnie z art. 75c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. Bank ma obowiązek przyjąć taki wniosek i powinien umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę warunków lub terminów spłaty kredytu, o ile jest to uzasadnione na podstawie realizowanej przez bank oceny sytuacji finansowej i gospodarczej, w jakiej znalazł się kredytobiorca.
Szansy na restrukturyzację najpewniej nie będzie miała osoba, która ma już długi w danym banku i zaprzestała spłacać raty kredytowe. O restrukturyzację należy bowiem występować wtedy, gdy wiemy, że będziemy mieć kłopoty finansowe, które uniemożliwią nam najprawdopodobniej spłatę rat kapitałowo-odsetkowych, ale nadal wywiązujemy się z zobowiązań wobec banku.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Takie działanie sprawi poza tym, że bank uzna klienta za rzetelnego i godnego zaufania kredytobiorcy i chętnie przystąpi do renegocjowania warunków umowy w ramach podjętej restrukturyzacji kredytu. W jego interesie będzie to, aby klient był w stanie terminowo spłacać raty i finalnie wywiązać się z zobowiązania, nawet jeśli miałoby się to stać znacznie później, niż zakładała pierwotna umowa kredytowa.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »