A A A
drukuj

Czym różni się BIG i BIK?

Data publikacji: 2015.10.27 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
3.5/5

Dług wynoszący 200 zł grozi wpisem do rejestru dłużników …
Oferta biur informacji gospodarczej jest dostępna zarówno dla firm, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. konsumentów). Mimo tego przedsiębiorcy znacznie częściej korzystają z usług BIG-ów. Warto zwrócić uwagę, że jedno z biur informacji gospodarczej (BIG InfoMonitor), pozwala firmom na zajrzenie do bazy danych BIK-u i Związku Banków Polskich (system Bankowy Rejestr). Z takiej możliwości, korzysta wiele firm pożyczkowych. Jest to dla nich alternatywa dla bezpośredniej współpracy z Biurem Informacji Kredytowej.

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, dokładnie określa warunki wpisania dłużnika do rejestru prowadzonego przez BIG. Takiego wpisu może dokonać klient prywatny lub firmowy, który wcześniej zawarł umowę z biurem informacji gospodarczej. W bazie danych BIG można uwzględnić zaległy dług, jeżeli zostały spełnione wszystkie poniższe warunki:

  • zobowiązanie wynika z ważnej umowy
  • osoba prywatna lub firma nie uregulowała swojego zobowiązania w ciągu 60 dni od terminu zapłaty
  • zadłużenie wynikające z umowy przekracza 200 zł (konsumenci) lub 500 zł (przedsiębiorcy)
  • przynajmniej miesiąc wcześniej, wierzyciel wysłał listem poleconym lub osobiście doręczył wezwanie do zapłaty (w tym dokumencie musi się znaleźć ostrzeżenie o wpisie do BIG-u)

Wierzyciel nie musi spełniać podanych wymagań, jeżeli uzyskał już tytuł egzekucyjny. W takiej sytuacji, wpisu można dokonać już po 14 dniach od wysłania listu z wezwaniem do zapłaty. Po wpisaniu informacji o niespłaconym zobowiązaniu, dłużnik może mieć kłopoty z zakupem niektórych produktów i usług (przykłady: zakup abonamentu na telefon komórkowy, zakup sprzętu AGD na raty). Warto wiedzieć, że biura informacji gospodarczej zbierają również dane o terminowej spłacie zobowiązań. Na przekazanie takich informacji, najpierw musi zgodzić się były dłużnik.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

BIG dłużej przechowuje informacje kłopotliwe dla dłużnika
Warto zwrócić uwagę, że biura informacji gospodarczej w przeciwieństwie do BIK-u, nie monitorują wszystkich zdarzeń związanych z zaciągnięciem i spłatą długu. Kolejna różnica jest związana z zasadami przetwarzania danych osobowych.

Zobacz, kiedy BIK będzie mógł przez 5 lat prezentować dane o Tobie »

W przypadku BIG-ów, okres przechowywania danych o dłużniku jest znacznie dłuższy niż 5 lat. Jeżeli zobowiązanie nie zostało spłacone, to informacje na jego temat nawet przez 10 lat będą figurowały w systemie biura informacji gospodarczej. Takie negatywne wpisy może zobaczyć każdy klient BIG-u, który wcześniej wykupił dostęp do bazy danych.

Spłata całości zobowiązania jest jedynym sposobem na pozbycie się kłopotliwego wpisu z biura informacji gospodarczej. Dłużnik, który uregulował swoje zaległości płatnicze, nie musi zwracać się do BIG-u. Obowiązek skorygowania danych, spoczywa bowiem na wierzycielu. W ciągu 14 dni od spłaty długu musi on powiadomić BIG o tym fakcie. Biuro informacji gospodarczej w trakcie następnych 7 dni skoryguje nieaktualny wpis. Jeżeli informacja o wygaśnięciu długu została przesłana po dwutygodniowym terminie, to wierzycielowi grozi kara do 30 000 zł. Taką samą karą są zagrożone osoby lub firmy, które przekazują nieprawdziwe dane do biura informacji gospodarczej. Jeżeli w rejestrze prowadzonym przez BIG znajdziemy fałszywy lub nieaktualny wpis na nasz temat, to konieczne będzie powiadomienie tej instytucji (np. na formularzu reklamacyjnym). W takiej sytuacji trzeba się również zwrócić do firmy lub osoby, która przekazała BIG-owi niewłaściwe informacje.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus