A A A
drukuj

Czym różnią się jednostki uczestnictwa od certyfikatów inwestycyjnych w funduszach?

Data publikacji: 2020.08.10 godz. 15:42
OCENA
2.5/5

Fundusze inwestycyjne są jednym ze sposobów na lokowanie posiadanego kapitału i dywersyfikowanie portfela. Z ich tematyką związane są jednostki uczestnictwa, ale i certyfikaty inwestycyjne. To jedno i to samo, czy jednak występują różnice pomiędzy nimi?

Fot: Jednostki uczestnictwa, a certyfikaty inwestycyjne.

Inwestycje w otwarte fundusze inwestycyjne wymagają wykupienia jednostek uczestnictwa, zaś inwestorzy chcący inwestować w zamknięte fundusze nabywają papiery wartościowe, jakimi są certyfikaty inwestycyjne. 

Dwa rodzaje funduszy, dwa rodzaje inwestycji
Na polskim rynku kapitałowym funkcjonują od lat fundusze inwestycyjne, które mogą mieć postać otwartych funduszy inwestycyjnych tzw. FIO oraz zamkniętych funduszy inwestycyjnych – FIZ. W grupie funduszy otwartych są ponadto SFIO. Ich rozróżnienie jest konieczne dla zrozumienia różnic pomiędzy jednostkami uczestnictwa oraz certyfikatami inwestycyjnymi.

Jednostki uczestnictwa w praktyce
Wybierając otwarte fundusze inwestycyjne, inwestorzy kupują w praktyce jednostki uczestnictwa w wybranym funduszu. W istocie są to tytuły prawne, które dają im określone uprawnienia względem danego funduszu. Jednostka uczestnictwa w FIO jest formalnym potwierdzeniem dla inwestora posiadanych praw majątkowych.
Jednostki uczestnictwa utworzonego funduszu można nabywać właściwie zawsze, nawet jeśli fundusz FIO czy SFIO jest dopiero tworzony – organizowane są zapisy na jednostki uczestnictwa.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Czym są certyfikaty inwestycyjne?
O ile w przypadku otwartych funduszy inwestorzy kupują jednostki uczestnictwa, to w przypadku Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych kupują papier wartościowy nazywany certyfikatem inwestycyjnym. To także dokument, który reprezentuje prawa majątkowe uczestników funduszu.
Różnice pomiędzy jednostką uczestnictwa a certyfikatem inwestycyjnym

Inwestorzy FIZ-ów nabywają certyfikaty inwestycyjne, a FIO – jednostki uczestnictwa, które są podzielne. Można nabyć dowolną liczbę jednostek uczestnictwa, a nawet jedną dziesiątą jednostki za określoną kwotę. Takiej możliwości nie ma w przypadku certyfikatów inwestycyjnych, gdzie nie ma szansy na ich podzielenie i zakup za ułamek ceny jednego certyfikatu.

Konta oszczędnośœciowe z 18 banków. Porównaj oferty »

Kolejna różnica pomiędzy tymi dwoma formami inwestycji dotyczy ich wyceny. Jednostki wyceniane są minimum raz w tygodniu, a certyfikaty znacznie rzadziej – minimum raz na kwartał. Wycena polega na przeliczeniu na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny aktywów funduszu, ustaleniu wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę czy certyfikat.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »