A A A
drukuj

Czym są monity w kredytach bankowych?

Data publikacji: 2018.05.14 godz. 12:32
OCENA
5,0/5

Gdy zaciągamy pożyczkę lub kredyt, podpisujemy umowę z partnerem biznesowym, czy zawieramy umowę z firmą dostarczającą prąd lub gaz, bierzemy na siebie pewne zobowiązanie, które powinniśmy spłacić terminowo. Jeśli tego nie zrobimy, nasz wierzyciel może podjąć pewne kroki mające na celu odzyskanie wierzytelności. Jedną z form przypomnienia o długu i zmobilizowania dłużnika do jego uregulowania jest monit.

Fot: Czym jest monit od banku?

Monit jest narzędziem wykorzystywanym w procedurze windykacyjnej. To pisemne ponaglenie lub przypomnienie danej osobie, że upłynął termin wypełnienia jej zobowiązania. 

Pojęcie monitu
Monit jest przypomnieniem o spłacie danego zobowiązania. Można też powiedzieć, że jest to ponaglenie ze strony wierzyciela i powinien on skłonić dłużnika do uiszczenia konkretnej kwoty. Monit może mieć różne formy:

  • monit listowny - w tradycyjnej formie pisemnej, przesyłany jest pocztą, najczęściej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
  • monit elektroniczny - przypomnienie i ponaglenie płatności w formie wiadomości tekstowej SMS lub wiadomości elektronicznej e-mail,
  • monit telefoniczny - co prawda w tym przypadku nie jest zachowana przyjmowana często forma pisemna monitu, ale może być on równie skuteczny; polega na tym, że pracownik dzwoni do klienta celem przypomnienia o spłacie zobowiązania,
  • wizyta terenowa - pracownik firmy wierzyciela, on sam lub firma windykacyjna odwiedza dłużnika w domu i skłania go do uregulowania zobowiązania w możliwie jak najkrótszym czasie.

Najczęściej stosowane są obecnie monity telefoniczne i elektroniczne. Z kolei z monitami listowymi można się spotkać zwykle po miesiącu od braku spłaty zobowiązania.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Za monity się płaci
Bank, firma pożyczkowa czy firma windykacyjna, które wysyłają monity, naliczają z tego tytułu opłaty. Każdy monit może być bardzo kosztowny, dlatego najlepiej w ogóle ich nie dostawać, a sposobem na to jest regularność i terminowość w spłacie zobowiązań.
Za jeden monit przysłany listem lub pocztą elektroniczną wierzyciel może naliczyć opłaty w wysokości od 30 do nawet 100 zł i więcej, za pojedyncze wezwanie. Koszty rosną wraz z wydłużaniem się okresu braku spłaty długu.
Jeśli klient otrzyma monit, to powinien bezzwłocznie odpowiedzieć na upomnienie i uregulować zobowiązanie. Gdy nie ma odpowiednio wysokich środków finansowych na ten cel, musi skontaktować się z wierzycielami i podjąć negocjacje w celu rozłożenia np. na mniejsze raty posiadanego zadłużenia.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »