A A A
drukuj

Emeryt już sobie nie dorobi?

Data publikacji: 2016.11.03 godz. 16:21

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.8/5

W zależności od poziomu dodatkowego przychodu brutto lub zadeklarowanej podstawy dla składek na ubezpieczenie społeczne (w przypadku przedsiębiorców), Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmuje decyzję o:

  • proporcjonalnym zmniejszeniu emerytury/świadczenia przedemerytalnego jeśli dodatkowy oskładkowany przychód brutto przekracza 70% i nie przekracza 130% aktualnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w październiku 2016 r. wynosi 2813,40 zł, a 130% tego wynagrodzenia - 5224,80 zł)
    Uwaga: emerytura jest pomniejszana o nadwyżkę dodatkowego przychodu ponad 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale takie zmniejszenie nie może przekroczyć ustalonych limitów.
  • wstrzymaniu wypłaty emerytury/świadczenia przedemerytalnego jeśli dodatkowy oskładkowany przychód brutto przekracza 130% aktualnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w październiku 2016 r. wynosi 5224,80 zł)

Warto wspomnieć, że poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, będący podstawą do obliczania powyższych wskaźników, zmienia się raz na kwartał i jest ogłaszany przez ZUS. Aktualizacji podlegają również maksymalne kwoty pomniejszające emeryturę/świadczenie przedemerytalne w przypadku przekroczenia limitu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Obecnie (tzn. w październiku 2016 r.), graniczna kwota zmniejszenia dla emerytury wynosi 563,05 zł. Następnej zmiany tego wskaźnika, można się spodziewać w marcu 2017 r.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Emeryci podejmujący pracę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, muszą poinformować ZUS o nowym źródle przychodów i zadeklarować wysokość wynagrodzenia lub wybraną podstawę do składek społecznych (w przypadku przedsiębiorców). Brak takiego zgłoszenia, będzie oznaczał poważne problemy, gdyż Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo do odzyskiwania nienależnych emerytur i łatwo może zidentyfikować osoby przekraczające limit przychodowy. Emeryt niezgłaszający dodatkowych przychodów, powinien wiedzieć, że ZUS egzekwuje nienależne świadczenia za okres trzech poprzednich lat kalendarzowych (naliczanych wstecz od decyzji o rozliczeniu emerytury).
Przeczytaj, komu teraz przysługuje wcześniejsza emerytura »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloDom Zielona Hipoteka w VeloBank »