A A A
drukuj

Już za niedługo to klienci zapłacą pośrednikom finansowym?

Data publikacji: 2017.03.10 godz. 14:44

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
5.0/5

Od pewnego czasu ważą się losy pośrednictwa kredytowego w Polsce. Niektóre instytucje (np. KNF) chcą, aby pośrednicy nie pobierali wynagrodzenia od banków za kredyty hipoteczne. Usługi te mają być opłacane przez kredytobiorców.

Fot: Banki będą zmuszone odebrać prowizje pośrednikom?

W trakcie ostatnich lat, pośrednicy kredytowi dobrze zadomowili się na krajowym rynku. Dane Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych skupiającej m.in. największych pośredników kredytowych wskazują, że te instytucje w I kw. 2016 r. sprzedały kredyty gotówkowe o wartości blisko 360 mln zł. Jeszcze ważniejszym produktem dla pośredników są kredyty mieszkaniowe. Rok temu jeden na dziewięć kredytów hipotecznych został udzielony z udziałem pośrednika zrzeszonego w KPF. Po uwzględnieniu pośredników nienależących do wspomnianej organizacji, ten wynik zapewne będzie znacznie większy. Wkrótce może się jednak okazać, że okres prosperity dla pośredników finansowych zostanie przerwany. Do końca nie było wiadomo, czy ustawa o kredycie hipotecznym po akceptacji przez posłów będzie zawierała rozwiązanie skrajnie niekorzystne dla pośredników kredytowych. Mowa o zakazie pobierania wynagrodzenia od banków za udzielony kredyt hipoteczny.

Większość kredytobiorców chciałaby uniknąć opłaty za pośrednictwo …
Kwestia związana z wynagrodzeniem za pośrednictwo jest bardzo ważna dla osób i firm, które pomagają we wnioskowaniu o kredyty (głównie mieszkaniowe i gotówkowe). Warto również pamiętać, że kredyty mieszkaniowe przynoszą pośrednikom największe zyski (m.in. ze względu na dużą wartość umów i większe zainteresowanie konsumentów usługą pośrednictwa).

W kontekście wspomnianych informacji trudno się dziwić, że cała branża pośrednictwa finansowego zaczęła żywiołowo protestować, gdy rząd kierując się m.in. sugestiami UOKiK-u i KNF-u zaproponował zakaz wynagradzania pośredników przez banki (za podpisaną umowę kredytu hipotecznego). Taki zapis w ustawie o kredycie hipotecznym, mógłby całkowicie zdezorganizować działalność pośredników kredytowych. Zwolennicy opisywanego ograniczenia argumentują jednak, że zakaz wynagradzania pośredników przez banki wyeliminuje sytuację tzw. misselingu, czyli namawiania do zakupu produktu, za którego sprzedaż pośrednik otrzymuje wyższą prowizję od banku. Zmiana modelu wynagradzania pośredników miałaby skłonić ich do większej dbałości o interes swojego klienta (kredytobiorcy).
Z punktu widzenia osób i firm zajmujących się pośrednictwem finansowym, problem polega na tym, że większość kredytobiorców nie jest chętnych do płacenia za doradztwo. Taką hipotezę potwierdza niedawne badanie, które zleciła Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. Po zebraniu wyników wspomnianego badania okazało się, że:

 • 76% ankietowanych deklaruje chęć skorzystania z pomocy doradcy przy wyborze kredytu
 • 43% posiadaczy kredytów mieszkaniowych przed zakupem lokalu lub domu korzystało z usług doradcy kredytowego
 • 76% klientów pośredników finansowych deklaruje zadowolenie z usług takich fachowców
 • 29% klientów pośredników finansowych skorzystałoby z płatnej usługi doradztwa
 • 60% osób planujących zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego nie skorzystałoby z usług pośrednictwa po wprowadzeniu odpłatności

Wyniki badania zleconego przez KPF pokazują, że Polacy pomimo ogólnego zadowolenia z usług pośredników kredytowych, nie chcieliby płacić za usługi takich doradców. To wskazuje, że w Polsce na razie trudno będzie wprowadzić inny model wynagradzania za pośrednictwo kredytowe. Podobne problemy mogą dotyczyć również pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Po apelach ze strony branży pośrednictwa finansowego, ustawa o kredycie hipotecznym przyjęta przez Sejm, nie zawiera już przepisu zabraniającego pośrednikom pobierania prowizji od banku. Pośrednicy finansowi nie mogą być jednak pewni, że Senat zaakceptuje rozwiązania korzystne dla nich. Można oczekiwać, że branża pośrednictwa finansowego będzie z dużą uwagą śledzić dalsze prace nad ustawą o kredycie hipotecznym. Gdyby w Polsce wprowadzono zakaz wypłacania bankowych prowizji dla pośredników, nasz kraj obok Holandii byłby jedynym państwem UE stosującym taką restrykcję.

Projektowana ustawa wprowadza również wymagania dla pośredników
Warto wspomnieć, że ustawa o kredycie hipotecznym będzie regulować też wiele innych aspektów działalności pośredników pomagających przy zakupie mieszkania na kredyt (poza wynagradzaniem takich usług). Po przeczytaniu wspomnianego aktu prawnego, uwagę zwracają następujące rozwiązania:

 • wprowadzenie obowiązku powiadamiania klienta o zasadach wynagradzania pośrednika za podpisanie umowy kredytu hipotecznego
 • utworzenie ogólnopolskiego rejestru pośredników oferujących kredyty hipoteczne
 • uzależnienie możliwości świadczenia usług pośrednictwa od:
  1) wcześniejszej zgody KNF-u na rozpoczęcie działalności
  2) uzyskania wpisu do rejestru pośredników kredytu hipotecznego prowadzonego przez KNF
 • wprowadzenie wymogu niekaralności dla pośredników kredytu hipotecznego i osób zasiadających w zarządzie firm zajmujących się pośrednictwem dotyczącym kredytów hipotecznych
 • zmuszenie pośredników kredytu hipotecznego do zdania specjalnego egzaminu państwowego (z obowiązku zdania egzaminu będą wyłączeni magistrzy wyższych studiów ekonomicznych oraz prawniczych)
 • wprowadzenie wymogu związanego z posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez pośredników kredytu hipotecznego
 • przyznanie KNF-owi prawa do karania pośredników finansowych albo wykreślania ich z rejestru pośredników kredytu hipotecznego

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Bardzo podobne regulacje jak dla pośredników, mają dotyczyć agentów kredytu hipotecznego, czyli osób działających na rzecz jednego pośrednika hipotecznego
Wszystkie powyższe regulacje służą profesjonalizacji rynku i są możliwe do zaakceptowania przez branżę pośrednictwa finansowego. Z punktu widzenia pośredników, niebezpieczne wydają się tylko zmiany dotyczące zasad ich wynagradzania.
Dowiedz się więcej o tym, jakie zmiany szykuje rząd »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus