A A A
drukuj

Kiedy można liczyć na zwroty podatku z rozliczenia PIT?

Data publikacji: 2017.02.01 godz. 11:24

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.5/5

Wiele osób już w styczniu wypełnia formularz PIT z nadzieją na szybki zwrot nadpłaconego podatku. Warto sprawdzić, na ile taki pośpiech może pomóc.

Fot: Kiedy pieniądze z rozliczenia PIT w 2017 roku?

Z roku na rok, polscy podatnicy mają do dyspozycji coraz mniej ulg w podatku PIT. Mimo tego, zwrot podatku nadpłaconego w ramach miesięcznych zaliczek, nadal jest powszechnym zjawiskiem. Na taki „prezent” od fiskusa, mogą liczyć np. rodzice wykorzystujący ulgę prorodzinną. Zwrot jest częsty również w przypadku pracowników zatrudnionych na kilku umowach zlecenia lub umowach o dzieło, jeżeli takim podatnikom żaden z pracodawców nie uwzględni kwoty wolnej od opodatkowania. Dla wielu mniej zamożnych osób, zwrot podatku dochodowego może być ważnym zastrzykiem finansowym. Dlatego niektórzy podatnicy starają się jak najszybciej złożyć deklarację PIT, oczekując na szybki przelew nadpłaconego podatku. W naszym kolejnym poradniku z cyklu „Poznaj swoje prawa” tłumaczymy, czy takie wczesne rozliczenie podatku ma jakikolwiek wpływ na termin zwrotu. Nasz artykuł prezentuje również inne ciekawe informacje na temat nadpłat podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Szybkie złożenie deklaracji skutkuje krótszym oczekiwaniem na zwrot
Wszystkie najważniejsze informacje na temat zapłaty i zwracania podatku PIT, zostały przedstawione w ustawie ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997 r. Wspomniany akt prawny wyznacza ogólne zasady, które dotyczą wszystkich podatków (nie tylko podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT).
Zobacz, czy wyższa kwota wolna od podatku w 2017 r. oznacza dla Ciebie korzyści »

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, nadpłata podatku dochodowego powstaje dopiero w momencie złożenia prawidłowo wypełnionej deklaracji PIT. Dlatego w przypadku korekty rocznego rozliczenia, termin na zwrot nadpłaconego podatku będzie naliczany ponownie. Zarówno w przypadku składania pierwszej deklaracji, jak i jej późniejszej korekty, termin zwrotu podatku wynosi 3 miesiące od dnia złożenia właściwego PIT-u. Wspomniany trzymiesięczny termin trzeba naliczać od dnia wpłynięcia dokumentów do urzędu skarbowego (zobacz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 stycznia 2011 roku - sygnatura akt I SA/Kr 1753/10). W przypadku rozliczenia podatku przez Internet, potwierdzeniem przesłania deklaracji jest urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Trzeba wydrukować i zachować ten dokument do celów dowodowych. Jeżeli fiskus spóźni się ze zwrotem, to na podstawie UPO lub kopii PIT-u z pieczątką urzędu skarbowego, można żądać odsetek podatkowych (stawka roczna: 8,0% w styczniu 2017 r.).

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Warto wiedzieć, że w pewnych okolicznościach wysokość zwrotu bywa różna od kwoty, którą samodzielnie obliczył sobie podatnik. Urząd skarbowy może bowiem bez wzywania zainteresowanej osoby dokonać niewielkich korekt w zeznaniu (o ile błędy wynikają z oczywistej pomyłki, pomyłek rachunkowych lub złego wypełnienia formularza). W takiej sytuacji, na adres podatnika trafia kopia formularza z naniesionymi poprawkami. W ciągu 14 dni od doręczenia skorygowanej kopii, osoba rozliczająca podatek może zakwestionować zmiany. Dopiero po upływie tego terminu wniesienia sprzeciwu, zaczynają być naliczane 3 miesiące, które urząd skarbowy ma na dokonanie zwrotu nadpłaty. Jeżeli korekta skutkowałaby zmianą wysokości podatku o kwotę przekraczającą 5000 zł lub przyczyny błędów są inne niż oczywista pomyłka, pomyłka rachunkowa albo złe wypełnienie formularza, to podatnik sam będzie musiał złożyć poprawiony PIT (patrz art. 274 ordynacji podatkowej).
Zobacz w jakich okolicznościach trzeba skorygować swoje roczne rozliczenie »

W trzech sytuacjach fiskus zatrzyma dla siebie nadpłatę podatnika …
W kontekście nadpłaty warto nadmienić, że fiskus niekiedy może zatrzymać dla siebie nadwyżkę zapłaconego podatku PIT. Taka sytuacja jest możliwa w trzech przypadkach. Pierwszym uzasadnieniem dla zatrzymania nadpłaty są jakiekolwiek zaległości danej osoby wobec urzędu skarbowego. W przypadku takich długów, fiskus rozlicza nadpłatę z PIT-u i przy jej pomocy automatycznie spłaca część zobowiązań podatnika.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Drugą przyczyną zatrzymania nadpłaty, jest jej zbyt niska kwota. W przypadku gdy wartość nadpłaty nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (23,20 zł w styczniu 2017 r.), a podatnik nie podał numeru konta bankowego do zwrotu, nadwyżkowy podatek jest możliwy do odebrania tylko w kasie urzędu skarbowego. Jeżeli podatnik nie odbierze takiej niewielkiej nadpłaty, to fiskus rozliczy nadwyżkową kwotę podatku w kolejnym roku (przy okazji złożenia następnego PIT-u).
Warto również wiedzieć, że nadpłata nie zostanie przekazana jeśli podatnik samodzielnie wnioskował o jej zaliczenie na poczet kolejnych zobowiązań. Takie rozwiązanie jest korzystne dla fiskusa, gdyż zapewnia mu darmowy kredyt od obywatela.

Elektroniczne rozliczenie oraz przelew na konto przyspieszy wypłatę
Nie można zmusić fiskusa do zwrotu nadpłaconego podatku na przykład po miesiącu od złożenia deklaracji PIT. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że wysłanie PIT-u przy pomocy Internetu często przyspiesza zwrot środków przez urząd skarbowy. Osoby, którym zależy na szybkim otrzymaniu nadpłaconego podatku, powinny również pamiętać o podaniu numeru konta bankowego. Zwrot wykonany na konto banku albo SKOK-u jest darmowy i znacznie szybszy. Aktualizacja lub podanie fiskusowi swojego konta do zwrotu podatku, wymaga wypełnienia formularza ZAP - 3 przez osobę nieposiadającą firmy. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, muszą dokonać odpowiednich zmian w systemie CEIDG.
Zobacz o czym warto pamiętać przy składaniu PIT-u przez Internet »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »