A A A
drukuj

Zmiany w prawie: bank nie zabierze mieszkania w kredycie

Data publikacji: 2017.08.03 godz. 12:22

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.8/5

Wraz z wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym, banki muszą zmienić swoje podejście do niewypłacalnych dłużników. Niestety te zmiany nie będą dotyczyły każdego...

Fot: Rząd wprowadził zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym.

Wraz z dniem 22 lipca 2017 roku wesza w życie ustawa o kredycie hipotecznym. Ten ważny akt prawny porządkuje zasady udzielania kredytów zabezpieczonych hipoteką. We wspomnianej ustawie, znajdziemy kilka rozwiązań wcześniej przeforsowanych przez KNF (przykład: zakaz udzielania kredytu walutowego osobie posiadającej większość dochodów w złotym). Znacznie ważniejsze są nowe regulacje dotyczące osób zaciągających kredyty mieszkaniowe od 22 lipca 2017 r. Media w kontekście nowej ustawy, skupiają się głównie na takich rozwiązaniach jak np. czternastodniowy okres odstąpienia od umowy kredytu hipotecznego i zapominają o jednej ważnej zmianie. Nowa ustawa o kredycie hipotecznym motywuje banki do tego, aby restrukturyzowały zadłużenie niewypłacalnych osób (np. poprzez obniżenie rat). Bank, który nie zgodzi się na restrukturyzację, będzie musiał dać dłużnikowi czas na sprzedaż mieszkania.

Dłużnik powinien dostać pół roku na samodzielną sprzedaż lokum
Nowa ustawa o kredycie hipotecznym zwiększa uprawnienia klienta banku i jednocześnie skłania strony umowy (tzn. bank oraz jego klienta) do kompromisów w razie niewypłacalności. Takie nowe podejście, zapewne spowoduje wzrost kosztu kredytów mieszkaniowych, ale będzie korzystne dla osób finansujących potrzeby mieszkaniowe po 21 lipca 2017 r.
W kontekście restrukturyzacji kredytów hipotecznych, kluczowe znaczenie ma artykuł 33 nowej ustawy. Zgodnie z tym artykułem, bank musi wysłać konsumentowi spóźniającemu się ze spłatą specjalne wezwanie i wyznaczyć termin do uregulowania zaległej raty (nie krótszy niż 14 dni roboczych). W takim wezwaniu, bank informuje również klienta o możliwości dokonania restrukturyzacji zadłużenia. Warto pamiętać, że chodzi o samą możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji, a nie ostateczną decyzję banku, która będzie uzależniona od oceny sytuacji majątkowej klienta.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Wniosek o restrukturyzację kredytu hipotecznego, trzeba złożyć w ciągu 14 dni roboczych od doręczenia wspomnianego zawiadomienia z banku. W odpowiedzi na taki wniosek, bank zaproponuje wstępne warunki restrukturyzacji albo odrzuci taką możliwość. Warto pamiętać, że nowe przepisy dokładnie nie precyzują warunków restrukturyzacji. Ustawa o kredycie hipotecznym mówi tylko, że restrukturyzacja może się dokonać poprzez:

  • czasowe zawieszenie spłaty kredytu
  • zmianę wysokości łącznej raty
  • wydłużenie okresu kredytowania i równoczesne obniżenie raty
  • inne działania (np. zawieszenie spłaty kapitałowej części rat)

Wszystkie wymienione rozwiązania są niezbyt korzystne dla krajowych banków, które dotychczas były raczej sceptycznie nastawione do wniosków o restrukturyzację kredytów hipotecznych. Ustawodawca zadbał jednak o odpowiednie zmotywowanie kredytodawców do działań restrukturyzacyjnych. Bank odrzucający wniosek o restrukturyzację długu, będzie musiał przekazać swoją decyzję w formie szczegółowego wyjaśnienia i zapewnić dłużnikowi przynajmniej pół roku na samodzielną sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką. Taki półroczny okres samodzielnej sprzedaży będzie przysługiwał również dłużnikom, w stosunku do których restrukturyzacja okaże się bezskuteczna.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Możliwość samodzielnego zbycia nieruchomości to korzystne dla klienta banku rozwiązanie, które zwiększa szansę, że sprzedaż odbędzie się po cenie większej od minimalnego limitu dla licytacji komorniczej (3/4 wyceny nieruchomości podczas pierwszej licytacji oraz 2/3 wyceny podczas drugiej licytacji).
Dowiedz się więcej o tym, jak komornik sprzedaje nieruchomość dłużnika »

Przejdź na drugą stronę i dowiedz się, jakie zmiany wprowadza nowa ustawa »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »