A A A
drukuj

Ile mamy banków w Polsce?

Data publikacji: 2016.04.04 godz. 14:00
OCENA
4.4/5

Krajowe banki to nie tylko banki komercyjne. Mamy też ogromną sieć banków spółdzielczych. Ile jest banków, oddziałów i pracowników bankowych w Polsce? 

Fot: Banki i zatrudnienie w Polsce

W ostatnim czasie coraz czściej mówi się o potrzebie repolonizacji („udomowienia”) sektora bankowego. Wiele osób jednak zapomina, że taki proces jest widoczny już od 2008 r. Przez ostatnie siedem lat, systematycznie wzrastało znaczenie polskiego kapitału w bankowości. Zagraniczni inwestorzy nadal mają większościowy udział w kapitale krajowych banków, ale ten wynik jest mniejszy niż sądzi wiele osób. Repolonizacja banków powinna być widoczna również w kolejnych latach. Wiele wskazuje na to, że już niebawem polscy akcjonariusze (Skarb Państwa, firmy, osoby prywatne), będą posiadali większość kapitału na krajowym rynku bankowym.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Polski kapitał obecnie kontroluje 572 banki komercyjne i spółdzielcze …
Przed przeanalizowaniem struktury własnościowej sektora bankowego w Polsce, warto poznać ogólne informacje na jego temat. Dane KNF-u wskazują, że w styczniu 2016 r. na krajowym rynku działało:

  • 38 banków komercyjnych (np. PKO BP, mBank, Pekao, BZ WBK)
  • 560 banków spółdzielczych (np. BPS, SGB - Bank, Podkarpacki Bank Spółdzielczy)
  • 26 oddziałów zagranicznych instytucji kredytowych (np. Sygma Bank, CREDIT SUISSE)

W kontekście oddziałów trzeba nadmienić, że instytucje kredytowe zarejestrowane w innym kraju Unii Europejskiej, obsługują polskich klientów na podstawie zagranicznej licencji. Komisja Nadzoru Finansowego może kontrolować tylko wybrane aspekty ich działalności. Oddziały zagranicznych instytucji kredytowych podlegają pełnemu nadzorowi i systemowi zabezpieczenia depozytów w kraju rejestracji.

W nawiązaniu do danych z poniższej tabeli warto również zwrócić uwagę, że sektor bankowy w Polsce zatrudnia około 170 000 osób. Ten wynik przez ostatnie sześć lat był względnie stabilny. W analizowanym okresie mieliśmy też do czynienia ze:

  • spadkiem liczby banków komercyjnych (styczeń 2010 r. - 48, styczeń 2016 r. - 38)
  • spadkiem liczby banków spółdzielczych (styczeń 2010 r. - 576, styczeń 2016 r. - 560)
  • wzrostem liczby oddziałów bankowych (styczeń 2010 r. - 6837, styczeń 2016 r. - 7433)

Dane KNF-u wskazują również, że przez sześć lat spadła liczba banków kontrolowanych przez zagraniczny kapitał (styczeń 2010 r. - 58, styczeń 2016 r. - 52). Na początku bieżącego roku, polscy udziałowcy mieli decydujące prawo głosu w 572 bankach. Trzeba jednak pamiętać, że większość z tych „udomowionych” instytucji to małe banki spółdzielcze.

Struktura sektora bankowego w Polsce 2010 - 2016
Dane za rok: styczeń 2010 r. styczeń 2011 r. styczeń 2012 r. styczeń 2013 r. styczeń 2014 r. styczeń 2015 r. styczeń 2016 r.
Liczba banków komercyjnych 48 49 47 43 40 38 38
Liczba banków spółdzielczych 576 575 573 572 570 564 560
Liczba oddziałów instytucji kredytowych 19 21 21 26 28 28 26
Liczba oddziałów bankowych 6 837 7 365 7 023 7 348 7 313 7 340 7 433
Liczba zatrudnionych w bankach 173 966 177 260 176 563 174 668 173 822 172 311 172 803
Liczba banków kontrolowanych przez Skarb Państwa 4 4 4 4 4 4 5
Liczba banków/oddziałów instytucji kredytowych z przewagą kapitału zagranicznego 58 60 58 60 58 56 52

Dowiedz się, jakie banki działające w Polsce należą do polskiego kapitału »

 

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »