A A A
drukuj

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Data publikacji: 2018.08.01 godz. 15:42
OCENA
2.3/5

Upadłość konsumencka jest mechanizmem, pozwalającym na pozbycie się części długów. Dzięki uproszczeniu przepisów stała się ona dostępna dla większej grupy ludzi, mających problemy z różnymi płatnościami.

Fot: Warunki dot. złożenia wniosku o upadłość konsumencką.

Postępowanie o upadłość konsumencką rozpoczyna się od złożenia wniosku w sądzie, który rozpatrzy sprawę i wyda orzeczenie o przeprowadzeniu oddłużenia danej osoby, wraz z ewentualnym planem spłaty. 

Postępowanie sądowe przy upadłości konsumenckiej
Upadłość konsumencka ogłaszana jest po przeprowadzeniu postępowania na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. To upadłość osób nieprowadzących działalności gospodarczej, które z różnych powodów stały się niewypłacalne, czyli nie były w stanie wykonać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Postępowanie prowadzone jest na wniosek konsumenta przed sądem. Trzeba spełnić wiele przesłanek, aby sąd przychylił się ostatecznie do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Po co ogłaszana jest upadłość konsumencka?
Dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej możliwe staje się oddłużenie niewypłacalnego konsumenta, które polega na umorzeniu całości lub części długów w stosunku do wierzycieli. Poza tym upadłość pełni funkcję windykacyjną, czyli pozwala na odzyskanie przez wierzycieli należności od niewypłacalnego konsumenta.

Jak ogłosić upadłość?
Konsument, który nie radzi sobie ze swoimi płatnościami i popadł w długi, może rozważyć przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Musi złożyć wniosek do sądu, o ile nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wspólnikiem osobowej spółki handlowej, a od zaprzestania wykonywania tej funkcji minął co najmniej rok.
Ponadto konsument musi spełnić kilka warunków:

  • nie może ponosić winy za swoją niewypłacalność,
  • nie mógł istotnie zwiększyć stopnia zadłużenia poprzez umyślne działanie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
  • musi wpisać we wniosek prawdziwe i kompletne dane,
  • w stosunku do niego nie mogło zostać uruchomione konsumenckie postępowanie upadłościowe, które umorzono z przyczyn innych niż na wniosek konsumenta,
  • w stosunku do konsumenta we wcześniej prowadzonym postępowaniu upadłościowym nie mógł być uchylony plan spłaty,
  • w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku nie mogło odbywać się wobec konsumenta postępowanie upadłościowe, zakończone całościowym lub częściowym oddłużeniem,
  • czynność prawna konsumenta nie została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Po spełnieniu powyższych warunków i złożenia wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wraz z załącznikami, sąd rozpatrzy wniosek, przeprowadzi postępowanie i ogłosi wyrok.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »