A A A
drukuj

Jak wygląda interwencja Rzecznika Finansowego w praktyce?

Data publikacji: 2019.08.19 godz. 11:47

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.7/5

Potrzebny formularz można łatwo pobrać z Internetu
Warto dodać, że rozpoczęcie poreklamacyjnego postępowania interwencyjnego następuje na bezpłatny wniosek klienta instytucji finansowej. Do Rzecznika Finansowego można poskarżyć się na działanie następujących firm z szeroko pojętej branży finansów:

 • banków (w tym także oddziałów banków zagranicznych prowadzących działalność na terenie Polski)
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych (SKOK - ów)
 • krajowych zakładów ubezpieczeń oraz zagranicznych ubezpieczycieli działających na terenie Polski
 • firm udzielających pożyczek pozabankowych (tzw. instytucji pożyczkowych)
 • towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI)
 • powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE)
 • biur maklerskich
 • krajowych instytucji płatniczych oraz krajowych instytucji pieniądza elektronicznego
 • biur usług płatniczych
 • pośredników kredytowych oraz ubezpieczeniowych

Wniosek o interwencję Rzecznika Finansowego dotyczącą sporu z instytucją finansową, powinien zostać przekazany na wzorze dostępnym w Internecie. Warto zwrócić uwagę, że na swojej stronie RF udostępnia inny wzór wniosku dla klientów instytucji bankowo - kapitałowych oraz instytucji ubezpieczeniowo - emerytalnych.

Wniosek o rozpoczęcie postępowania interwencyjnego można wysłać do Rzecznika Finansowego tradycyjną pocztą lub e - mailem (jako skan z podpisem). Trzeba pamiętać, że duże znaczenie ma treść wspomnianego wniosku. Osoba skarżąca się na instytucję finansową powinna:

 • udowodnić, że została całkowicie wykorzystana procedura reklamacyjna albo złamano ustawowe zasady rozpatrywania reklamacji
 • wskazać zarzuty wobec firmy z branży finansowej
 • podać argumenty popierające własne stanowisko
 • dołączyć dokumentację przydatną do oceny spornej sytuacji

Nie można także zapominać o podaniu we wniosku najbardziej kluczowych informacji, czyli swoich personaliów oraz danych instytucji finansowej.

Postępowanie interwencyjne zakłada zbadanie sytuacji
Osoby wnioskujące do Rzecznika Finansowego o rozpoczęcie postępowania interwencyjnego, powinny zdawać sobie sprawę, że taka procedura służy głównie do zbadania okoliczności spornej sytuacji. W ramach swoich kompetencji, wspomniany rzecznik będzie mógł wystąpić do instytucji finansowej o wyjaśnienia oraz przekazanie potrzebnych dokumentów. Po przeanalizowaniu dokumentacji, eksperci z biura Rzecznika Finansowego przedstawią ewentualne argumenty świadczące na korzyść wnioskodawcy. Dość często okazuje się, że firma działająca w branży finansowej pod wpływem wspomnianych argumentów zmienia swoje stanowisko. Warto jednak pamiętać, że instytucja finansowa nie ma obowiązku postępowania zgodnie z interpretacją przepisów przedstawioną przez Rzecznika Finansowego. Jeżeli okaże się, że firma świadcząca usługi finansowe pomimo argumentów twardo stoi przy swoim stanowisku wobec klienta, to Rzecznik Finansowy wesprze poszkodowaną osobę w procesie sądowym poprzez wydanie tzw. istotnego poglądu. Taka opinia prawna nie jest wiążąca dla sądu. Tym niemniej sędziowie zawsze zwracają uwagę na argumentację Rzecznika Finansowego jako instytucji o charakterze eksperckim.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus