A A A
drukuj

Jak zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą?

Data publikacji: 2018.07.26 godz. 13:49

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
5.0/5

Już od dłuższego czasu, polscy przedsiębiorcy mają możliwość zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej. Tłumaczymy, jak działa to rozwiązanie po zmianach z kwietnia 2018 r.

Fot: Zawieszenie działalności gospodarczej

W ramach działalności gospodarczej przedsiębiorca może mieć do czynienia z różnymi zmianami. Jedną z nich jest okresowy spadek popytu na produkty albo brak nowych zamówień dotyczących oferowanych usług. W takiej sytuacji, niekoniecznie trzeba zamykać swoją firmę. Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, że przepisy zapewniają możliwość zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej. Jednym z wymogów dla „zawieszanej” firmy jest brak pracowników. W ramach kolejnego artykułu z cyklu „Poznaj swoje prawa”, informujemy o innych ciekawych aspektach zawieszania działalności gospodarczej. Taka analiza powinna zainteresować nie tylko przedsiębiorców, którzy w najbliższym czasie myślą o „zamrożeniu” swojego biznesu.

Teraz czas wstrzymania działalności może być nieokreślony
Na wstępie warto nadmienić, że możliwość zawieszania działalności gospodarczej pierwotnie została wprowadzona w ramach ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Wspomniana ustawa pod koniec kwietnia 2018 r. została zastąpiona przez ustawę prawo przedsiębiorców. W ramach tej zmiany związanej z wprowadzeniem tzw. Konstytucji dla Biznesu, przewidziano np. półroczne zwolnienie ze składek ZUS dla osoby zakładającej nową firmę. O wspomnianym zwolnieniu pisaliśmy w ramach jednego z poprzednich artykułów.
Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Warto wiedzieć, że ustawa prawo przedsiębiorców wprowadza bardziej korzystne dla biznesmenów zasady zawieszania działalności gospodarczej. W ramach naszego poradnika będziemy już prezentować stan prawny obowiązujący od 30 kwietnia 2018 r. Wedle nowych rozwiązań, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, może ją zawiesić na czas określony lub nieokreślony. To nowość względem poprzednich przepisów, które przewidywały tylko określony czas zawieszenia działalności gospodarczej (do 24 miesięcy). Ustawa prawo przedsiębiorców wskazuje, że w przypadku osób wpisanych do ewidencji CEIDG, czas zawieszenia działalności biznesowej jest nieokreślony albo określony (min. 30 dni). Maksymalny limit obowiązuje natomiast przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (np. jako wspólnicy spółki jawnej). W przypadku takich biznesmenów, dopuszczalny okres zawieszenia działalności gospodarczej wynosi od 30 dni do 24 miesięcy.
Kolejna zmiana obowiązująca od końca kwietnia 2018 r. wprowadza możliwość zawieszenia działalności przez wspólnika spółki cywilnej. Istnieje jednak dodatkowy warunek. Chodzi o konieczność jednoczesnego zawieszenia działalności przez wszystkich wspólników spółki.
Zmiany obowiązujące od 30 kwietnia 2018 r. są korzystne dla przedsiębiorców również w innym kontekście. Mowa o kwestii związanej z możliwością zawieszenia działalności przez przedsiębiorcę zatrudniającego pracowników. Przepisy nadal wskazują, że brak pracowników (tzn. osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę) jest wymaganym warunkiem zawieszenia działalności gospodarczej. Nowe regulacje wprowadziły jednak pewien wyjątek. Chodzi o możliwość zawieszenia biznesu jeśli wszyscy pracownicy danego przedsiębiorcy przebywają na:

  • urlopie macierzyńskim
  • urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego
  • urlopie wychowawczym
  • urlopie rodzicielskim

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Ustawodawca pomyślał o osobach, które po skorzystaniu ze wspomnianych urlopów będą chciały powrócić do pracy. Jeżeli data takiego powrotu przypadnie przed dniem wznowienia działalności gospodarczej, to pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za przestój (zgodnie z przepisami prawa pracy). Identyczne rozwiązanie jest stosowane jeśli pracownik przed wznowieniem działalności firmy złoży wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy.
Przejdź na drugą stronę i dowiedz się jakie czynności można wykonać z zawieszoną firmą »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »