A A A
drukuj

Kiedy bank może wydać gwarancję jako zabezpieczenie spłaty kredytu?

Data publikacji: 2018.09.13 godz. 12:20
OCENA
5.0/5

Sposobem zabezpieczenia wzajemnych zobowiązań, wynikających między innymi z udzielania przez kredytodawcę kredytobiorcy zobowiązania kredytowego, może być gwarancja bankowa. Na czym ona polega i jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać?

Fot: Gwarancja bankowa - co to?

Gwarancja bankowa jest jednym z zabezpieczeń spłaty kredytu, a bank wydaje ją tylko tym kredytobiorcom, którzy mają dobrą sytuację finansową i zdolność kredytową oraz istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zostanie to utrzymane w okresie trwania gwarancji. 

 

Czym jest gwarancja bankowa?
Istnieje wiele akceptowalnych przez banki sposobów dodatkowego zabezpieczenia udzielanych kredytów. Gwarancja bankowa jest jednym z nich, ale ogólnie rzecz ujmując może ona zabezpieczyć wiele innych wzajemnych zobowiązań.
Bank, który udziela gwarancji, zobowiązuje się do wykonania świadczenia pieniężnego na rzecz beneficjenta gwarancji, jeśli zaistnieją okoliczności, które uprawnią beneficjenta do żądania zapłaty. Gwarancja uruchamiana jest w momencie, gdy zleceniodawca gwarancji nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec beneficjenta. Upraszczając to, gwarancja bankowa jest wypłacana, jeśli jej zleceniodawca nie wykona postanowień zawartych w umowie lub wykona je w sposób niespełniający ustalonych wymagań.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Gwarancja bankowa może zabezpieczać kredyt w banku, zwykle duży kredyt hipoteczny czy inwestycyjny. Jeśli kredytobiorca nie spłaci kredytu, to bank wystawiający gwarancję będzie musiał pokryć jego dług.

Jak starać się o gwarancję bankową?
Udostępnienie gwarancji bankowej jest możliwe wyłącznie dla tych podmiotów, które znajdują się w stosunkowo dobrej kondycji finansowej i jednocześnie istnieje wysokie prawdopodobieństwo zachowania tej kondycji w okresie ważności gwarancji.

Wystawienie gwarancji bankowej
Kiedy już dochodzi do wydania gwarancji bankowej, to powstaje stosunek prawny pomiędzy bankiem - gwarantem, czyli podmiotem zobowiązanym, a beneficjentem gwarancji, czyli podmiotem uprawnionym.
W gwarancji bankowej należy umieścić:

 • wskazanie zabezpieczanej wierzytelności i beneficjenta gwarancji,
 • kwotę gwarancji,
 • wymagane przy żądaniu zapłaty dokumenty,
 • termin obowiązywania gwarancji,
 • zobowiązanie banku wydającego gwarancję do wypłaty świadczenia pieniężnego,
 • bezwarunkowość lub warunkowość gwarancji,
 • termin realizacji wypłaty przez gwaranta, jeśli do niej dojdzie,
 • okoliczności ewentualnego obniżenia lub zwiększenia sumy gwarancyjnej,
 • forma żądania zapłaty gwarancji,
 • miejsce złożenia żądania zapłaty,
 • czynniki powodujące wygaśnięcie gwarancji,
 • uprawnienie banku do zweryfikowania tożsamości beneficjenta gwarancji,
 • przepisy, jakim podlega gwarancja.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Gwarancja bankowa utrzymuje swoją ważność jedynie przez określony czas, a po jego upływie beneficjent nie ma prawa zrealizować praw wynikających z gwarancji.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »