A A A
drukuj

Kiedy można ogłosić upadłość?

Data publikacji: 2015.12.22 godz. 08:40

Opracowanie własne
OCENA
4.5/5

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo lub osoba prywatna, nie jest w stanie wyjść ze swoich długów i podołać ich spłacie, może rozpocząć procedurę ogłaszania stanu upadłości. Kiedy jest to możliwe i jakie kroki należy przy tym podjąć?

Fot: Kiedy można ogłosić upadłość?

Długi w wysokości co najmniej 10 proc. wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika, które są przeterminowane od co najmniej 3 miesięcy, uzasadniają złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy.

Podstawa prawna ogłoszenia upadłości

Nie każdy przedsiębiorca może tak po prostu złożyć wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości. Muszą zachodzić ku temu odpowiednie przesłanki, które zostały wskazane w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze.

Upadłość, zgodnie z art. 5 ust. 1 wspominanej ustawy, mogą ogłosić:

  • przedsiębiorcy, czyli osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, które prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, które nie prowadzą działalności gospodarczej;
  • wspólnicy osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia, całym swoim majątkiem;
  • wspólnicy spółki partnerskiej.

Postępowanie upadłościowe może rozpocząć się w momencie, gdy firma po przeprowadzeniu analiz finansowych stwierdzi, że straciła swoją płynność finansową i stała się niewypłacalna. Niemniej, jeśli niewypłacalność będzie miała charakter bieżący, nie będzie trzeba ogłaszać upadłości. Często ze specyfiki branży i działalności gospodarczej wynika, że firma nie może w danym momencie terminowo uregulować swoich zobowiązań finansowych, ale w perspektywie ma odzyskanie płynności.

Korzystając z art. 12 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, należy powiedzieć, że upadłość można ogłosić gdy spełnione są łącznie warunki:

  • opóźnienie w wykonaniu zobowiązań przekracza 3 miesięcy,
  • suma niewykonanych zobowiązań przekracza 10 proc. wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika.

Procedura upadłościowa

Jeśli istnieją warunki dla skorzystania z procedury upadłości to należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie maksymalnie 2 tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa ku temu. W przeciwnym wypadu na przedsiębiorcach lub reprezentantach spółki spoczywa odpowiedzialność odszkodowawcza, a w razie wystąpienia dodatkowych okoliczności, również odpowiedzialność karna. Po złożeniu wniosku dłużnik musi zadecydować, czy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu czy też upadłości obejmującej likwidację jego majątku. Jeśli sąd przyjmie wniosek dłużnika, to zabezpieczy jego majątek ustanawiając tymczasowego nadzorcę sądowego, a następnie zwoła wstępne zgromadzenie wierzycieli. To sąd ostatecznie podejmuje decyzję o upadłości dłużnika.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »