A A A
drukuj

Co robić, gdy pomylimy się przy zlecaniu przelewu?

Data publikacji: 2018.06.27 godz. 15:19
OCENA
5.0/5

Przez całe lata wpłaty na złe konto bankowe kończyły się poważnymi problemami z odzyskaniem środków. Ta sytuacja ma się zmienić dzięki najnowszym przepisom…

Fot: To już koniec z wpłatami gotówki na złe konto?

W lutym 2017 r. na serwisie eBroker.pl opisywaliśmy problemy związane z wpłatą środków na niewłaściwe konto bankowe. Taka sytuacja wówczas oznaczała spore kłopoty dla pechowego nadawcy przelewu. Nie istniały bowiem precyzyjne i jednolite procedury związane z odzyskiwaniem środków, a tajemnica bankowa chroniła dane osoby lub firmy omyłkowo otrzymującej przelew. Na problemy związane z błędnymi wpłatami postanowiła odpowiedzieć Kancelaria Prezydenta. Wspomniana instytucja we współpracy z Rzecznikiem Finansowym przygotowała ustawę, która znacząco ułatwia odzyskiwanie środków wpłaconych na złe konto. Postanowiliśmy wyjaśnić, jak w praktyce będzie działać ta niedawno uchwalona ustawa.

Odbiorca będzie mógł anonimowo zwrócić nienależną wpłatę …
Autorzy wspomnianej ustawy dotyczącej wpłat na niewłaściwy rachunek bankowy, musieli tak zaprojektować przepisy, aby nie naruszały one m.in. zasad ochrony danych osobowych. Trzeba przyznać, że wprowadzane rozwiązania w dość sprytny sposób godzą interesy nadawcy niewłaściwego przelewu i konieczność zachowania tajemnicy bankowej. Wspomniane regulacje dotyczące odzyskiwania środków po niewłaściwym przelewie, zaczną obowiązywać po 3 miesiącach od opublikowania właściwej nowelizacji ustawy o usługach płatniczych w Dzienniku Ustaw RP (to znaczy 11 sierpnia 2018 r.).

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »
Zgodnie z przepisami, które będą obowiązywać od 11 sierpnia 2018 roku, nadawca niewłaściwego przelewu powinien zgłosić swoją pomyłkę do banku lub SKOK-u (prowadzącego rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy albo inne konto, z którego wykonano przelew). W odpowiedzi na takie zgłoszenie pechowego nadawcy przelewu, bank lub SKOK musi w ciągu trzech dni zidentyfikować odbiorcę niewłaściwego transferu i poinformować go o pomyłce dotyczącej wpłaty. Taki obowiązek informacyjny banku jest ważny, bo w przypadku omyłkowego przelewu o mniejszej wartości, wiele osób może nawet nie zauważyć wpływu dodatkowych środków. Odbiorca błędnego przelewu (posiadający konto w banku/SKOK-u nadawcy lub innym banku/SKOK-u), otrzyma także powiadomienie o negatywnych konsekwencjach związanych z brakiem dobrowolnego zwrotu środków w ciągu 30 dni. Wspomniane konsekwencje omówimy w dalszej części naszego artykułu.
Adresat niewłaściwego przelewu zostanie również powiadomiony o specjalnym rachunku technicznym przeznaczonym do zwrotu nienależnej sumy. Taki rachunek zapewni anonimowość bezpodstawnie wzbogaconej osoby i zachowanie tajemnicy bankowej. Jeżeli odbiorca przelewu terminowo zwróci nienależną wpłatę, to bank odeśle te pieniądze pechowemu klientowi w ciągu 1 dnia - 2 dni roboczych.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Oczywiście może zdarzyć się sytuacja, w której odbiorca błędnego przelewu pomimo obowiązku oraz komunikatu ze strony banku, nie odda pieniędzy w ciągu 30 dni. Ustawodawca przygotował się na taką możliwość. Przepisy wskazują bowiem, że brak wpłaty przez 30 dni będzie skutkował ujawnieniem danych osobowych odbiorcy błędnego przelewu. Takie dane posłużą nadawcy niewłaściwej wpłaty podczas postępowania sądowego (pozwu związanego z bezpodstawnym wzbogaceniem). W opisywanej sytuacji uchylone zostają zasady tajemnicy bankowej. Trzeba jednak pamiętać, że w przeciwnym razie osoba wysyłająca błędny przelew, nie mogłaby zidentyfikować opornego dłużnika.
Przejdź na drugą stronę i sprawdź czy błędny odbiora może zatrzymać nienależne środki »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »