A A A
drukuj

Kontrola pod kontrolą - jak przejść kontrolę skarbową w firmie?

Data publikacji: 2016.01.08 godz. 16:03
OCENA
0.5/5

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą może być poddana kontroli ze strony urzędu skarbowego. Jest to kontrola skarbowa, do której przedsiębiorca zwykle ma szansę solidnie się przygotować.

Fot: Kontrola pod kontrolą -jak przejść kontrolę skarbową w firmie?

O kontroli skarbowej przedsiębiorca zawiadamiany jest na co najmniej 7 dni przed jej rozpoczęciem. Przedstawia w jej trakcie wyłącznie te dokumenty, które dotyczą uprzednio określonego przedmiotu kontroli.

Zawiadomienie o kontroli

Zgodnie z prawem, o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej przedsiębiorca musi zostać powiadomiony wcześniej - co najmniej na 7 dni przed początkiem działań kontrolnych. Jeśli kontrola ma rozpocząć się szybciej, to kontrolowany musi na nią wyrazić zgodę. W przypadku braku wszczęcia kontroli przed upływem 30 dni od daty zawiadomienia, fiskus zobowiązany jest do określenia nowego terminu.

Kontrola ma na celu zbadanie, jak przedsiębiorca wypełnia obowiązki wynikające z prawa podatkowego, w szczególności jak nalicza i odprowadza podatki należne fiskusowi.

W zawiadomieniu o kontroli fiskus powinien wyszczególnić informacje o zakresie oraz typie podatków, które będą sprawdzane. Podatnik na tej podstawie będzie mógł skompletować dokumentację, którą będzie musiał przedstawić do wglądu fiskusowi.

Uwaga!

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest udostępnienie kontrolerom w trakcie kontroli skarbowej wyłącznie dokumentów dotyczących przedmiotu trwającej kontroli skarbowej.

Poprawa błędów

Jeśli w toku przygotowania do mającej się rozpocząć kontroli skarbowej, przedsiębiorca odkryje jakiekolwiek błędy w deklaracjach czy w dokumentach, ma szansę dokonać korekty. Faktury poprawi za pomocą korekty faktury lub noty korygującej, zaś deklaracje - za pośrednictwem deklaracji korygującej wysłanej razem z uzasadnieniem określonych modyfikacji. Podatnik musi przy tym uiścić ewentualne zaległości podatkowe i odsetki z tego tytułu, jeśli takowe powstały.

W przypadku przedsiębiorców korzystających z elektronicznej księgowości, mogą być oni poddani e-kontroli skarbowej, kiedy to dane przekazywane są do systemu elektronicznego urzędu skarbowego i sprawdzane przez specjalistyczne aplikacje.

Jeśli przedsiębiorca nie może sam uczestniczyć w kontroli skarbowej, może wskazać osobę fizyczną upoważnioną do reprezentacji go wobec kontrolerów. Upoważnienie musi mieć formę pisemną.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Konto osobiste w Volkswagen Bank GMBH Oddział w Polsce »