A A A
drukuj

Lokaty bankowe są chronione... ale nie zawsze!

Data publikacji: 2019.04.03 godz. 13:18

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4,8/5

Ochrona Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie obejmuje wszystkich lokat bankowych dostępnych na rynku. Postanowiliśmy wyjaśnić, kiedy gwarancja nie ma pełnego zastosowania.

Fot: Jak BFG chroni nasze lokaty?

Niedawne kontrowersje związane z działalnością byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego, zwiększyły zainteresowanie opinii publicznej kwestią kontrolowanej upadłości banków. W nawiązaniu do tego tematu, niektórzy internauci zaczęli przypominać o dyrektywie BRRD. Przewiduje ona możliwość wykorzystania części lokat do pokrycia strat upadłego banku. Informacje o takim wariancie wykorzystania depozytów bankowych, na pewno mogą być niepokojące dla osób posiadających większe oszczędności. Na szczęście sytuacja nie wygląda tak źle, jak opisują to osoby próbujące wywołać sensację. Możliwość umorzenia największych lokat rzeczywiście istnieje, ale jej zastosowanie wydaje się mało prawdopodobne. Co więcej, taka operacja nawet w przypadku jej przeprowadzenia nie dotknie przeciętnego Kowalskiego.

Konta oszczędnośœciowe z 18 banków. Porównaj oferty »

Już wcześniej ochrona nie obejmowała lokat ponad 100 000 euro
Wszyscy posiadacze lokat i kont bankowych powinni zdawać sobie sprawę, że obecny system ochrony depozytów stanowi swoisty kompromis pomiędzy bezpieczeństwem oszczędności oraz możliwościami finansowymi banków. W krajach UE działają rozwiązania gwarancyjne podobne do polskiego. Zakładają one, że państwowy fundusz (np. polski BFG) posiada rezerwę finansowaną poprzez wpłaty wszystkich instytucji oferujących depozyty. Taka rezerwa zwykle odpowiada kilku procentom łącznej wartości chronionych kont oraz lokat. W awaryjnej sytuacji, system gwarancyjny może zostać wsparty finansowo przez państwo.
Teoretycznie możliwe byłoby zapewnienie stałego zabezpieczenia na poziomie np. 20% lub 40% wartości chronionych depozytów. Koszty takiego rozwiązania okazałyby się jednak bardzo wysokie z punktu widzenia banków. Sektor bankowy na pewno próbowałby częściowo „przerzucić” dodatkowe koszty systemu gwarancyjnego na swoich klientów (np. poprzez wyższe oprocentowanie kredytów, większe opłaty za konta i mniejsze oprocentowanie lokat).

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »
Skuteczność systemu ochrony depozytów zależy również od tego, jaki jest próg wartości środków objętych państwową gwarancją. W przypadku Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej, obecnie obowiązuje limit ochrony wynoszący 100 000 euro. Warto przypomnieć, że ten limit odnosi się do wszystkich środków posiadanych przez jednego klienta w danym banku. Właśnie dlatego osoba lokująca duże środki w kilku bankach (np. po 60 000 euro w dwóch bankach) nie musi obawiać się, że część jej oszczędności będzie niechroniona.
Obecny limit ochrony depozytów wydaje się bardzo wysoki w porównaniu do kwot obowiązujących w Polsce kilkanaście lat temu. Jako przykład można podać polskie limity gwarancyjne z lat 2003 - 2008. Wynosiły one jedynie 1000 euro (gwarancja BFG w 100%) oraz 22 500 euro (gwarancja BFG w 90%). Limity gwarancyjne na terenie całej Unii Europejskiej znacząco wzrosły m.in. po doświadczeniach z ostatniego kryzysu finansowego.
Przejdź na drugą stronę i dowiedz się kiedy Twoje oszczędnościo mogą być zagrożone »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »