A A A
drukuj

Bankructwo banku – co z pieniędzmi na rachunkach i lokatach?

Data publikacji: 2018.10.23 godz. 09:29
OCENA
4.5/5

Zaufanie Polaków do instytucji bankowych jest wysokie, pomimo przejścia przez potężny kryzys w sferze finansowej pomiędzy 2010 a 2012 rokiem. Wydaje się, że pieniądze złożone w bankach są bezpieczne, ale czy na pewno? Co dzieje się z naszymi oszczędnościami, jeśli dojdzie do bankructwa instytucji bankowej?

Fot: Twoje pieniądze są zagrożone na wypadek bankructwa banku?

Jeśli bank ogłosiłby bankructwo, a jest to instytucja polska, wówczas depozyty klientów są gwarantowane do kwoty 100 000 euro przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który zwraca im pieniądze najczęściej w ciągu 7 dni roboczych od chwili ogłoszenia zawieszenia działalności bankowej przez KNF. 

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Zabezpieczeniem dla pieniędzy ulokowanych w bankach jest gwarancja dawana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny - w skrócie BFG. To instytucja, która została ukształtowana na początku lat 90. XX wieku, kiedy w Polsce szalała inflacja. Wielu Polaków straciło oszczędności całego życia w wyniku takich warunków rynkowych. Upadały banki i słynne w tamtym okresie kasy pożyczkowe. Aby przeciwdziałać tym i podobnym sytuacji, powstała idea stworzenia instytucji, która chroniłaby w pewnym stopniu oszczędności deponentów.
Ostatecznie 17 lutego 1995 roku powstał Bankowy Fundusz Gwarancyjny, którego nadrzędnym celem było wypłacanie klientom upadłych banków pewnej części zgromadzonych na lokatach i rachunkach środków finansowych.

Ile wynoszą gwarancje BFG?
Na początku, czyli w 1995 roku, pierwsze gwarancje BFG nie były duże. Wynosiły zaledwie 3000 Europejskich Jednostek Walutowych, czyli około 3000 złotych, z czego 1000 ECU było gwarantowane w 100 proc., a pozostałe 2000 ECU w 90 proc.
W kolejnych latach gwarancje zwiększały się do 4000 ECU, 5000 ECU, a w 2001 roku było to już 11 000 ECU. Kiedy Europejską Jednostką Walutową ostatecznie uczyniono euro, diametralnie wzrosła suma górnego limitu gwarancyjnego.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »
Obecnie (rok 2018) gwarancje BFG obejmują depozyty o wartości do kwoty 100 000 euro na osobę w jednym banku. To gwarancja pewna, wypłacana w złotówkach, wynosząca aktualnie około 420-430 tys. zł. Dlatego warto podzielić swoje oszczędności na kwoty mniejsze lub równe górnej granicy gwarancji i ulokować je w różnych bankach.

Czy wszystkie banki mają gwarancje BFG?
Gwarancjami ze strony BFG objęte są wszystkie banki posiadające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązkiem banków jest uczestnictwo w programie gwarancyjnym - stanowi to warunek uzyskania licencji na prowadzenie działalności bankowej w Polsce. Banki składają się na stworzenie funduszu, z którego są wypłacane środki poszkodowanym. Gwarancjami objęte są ponadto depozyty gromadzone w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych, czyli w SKOK-ach.
Warto wiedzieć przy tym, że gwarancja BFG nie zadziała, jeśli klient lokuje pieniądze w bankach zagranicznych, m.in. w estońskim Inbanku lub we francuskim Societe Generale.

Konta oszczędnośœciowe z 18 banków. Porównaj oferty »

Jak szybko można uzyskać pieniądze z BFG?
Kiedy bankrutuje bank, BFG powinien wypłacić środki poszkodowanym klientom niezwłocznie. Fundusz rozpoczyna procedurę w dniu ogłoszenia zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wypłaty zwykle odbywają się w ciągu 7 dni roboczych, ale w uzasadnionych przypadkach można wydłużyć ten termin za zgodą KNF.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »