A A A
drukuj

Dlaczego zadłużeni Polacy chcą bankrutować?

Data publikacji: 2017.01.03 godz. 16:19
OCENA
3.8/5

W ostatnich miesiącach wyraźnie wzrosła liczba Polaków, którzy ogłaszają upadłość konsumencką. Z pewnością jest to skutek działania nowych przepisów...

Fot: Dlaczego Polacy ogłaszają upadłość konsumencką?

Wprowadzenie nowych zasad upadości konsumenckiej (31 grudnia 2014 roku), miało spopularyzować to rozwiązanie, które wcześniej praktycznie nie było wykorzystywane przez Polaków. Wspomniany cel z pewnością został osiągnięty. Dane Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wskazują, że w 2015 roku ogłoszono 2112 upadłości konsumenckich. Od początku stycznia do końca listopada 2016 roku, analogiczny wynik przekroczył już 4000. Według poprzednich zasad upadłości obowiązujących od 2009 roku do 2015 roku, formalnie zbankrutowało mniej niż 100 konsumentów. Mimo znaczącego wzrostu liczby upadłości konsumenckich, wiele zadłużonych osób wciąż nie wie, jakie są zasady formalnego ogłoszenia bankructwa. Dlatego postanowiliśmy przypomnieć informacje o nowych zasadach upadłości konsumenckiej. Warto również wspomnieć, że szykowane są zmiany prawne, które dodatkowo pomogą zadłużonym kredytobiorcom.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Tylko wyjątkowo konsument może zbankrutować częściej niż raz na 10 lat
Nowe zasady upadłości konsumenckiej są o wiele bardziej liberalne, ale to nie oznacza, że ustawodawca promuje lekkomyślne zaciąganie długów. Nadal istnieją pewne ograniczenia, dzięki którym banki (oraz pośrednio ich klienci) nie będą ponosić kosztów setek tysięcy upadłości rocznie.
Zgodnie z nowymi przepisami, upadłość konsumencka nadal jest przewidziana dla konsumentów, czyli osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Jeżeli konsument wcześniej był wspólnikiem spółki osobowej (jawnej, partnerskiej lub komandytowej), to od rozstania z pozostałymi wspólnikami i upadłością musi upłynąć przynajmniej jeden rok. Przesłanką do ogłoszenia upadłości jest stan, w którym konsument nie może regulować swoich zobowiązań (np. musi wybierać między spłatą kredytu i zakupem żywności dla rodziny). Trzeba nadmienić, że wniosek o upadłość konsumencką może złożyć zarówno dłużnik, jak i jego wierzyciel.
Warto zdawać sobie sprawę, że sąd czasem oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Taka sytuacja będzie miała miejsce, jeżeli:

  • konsument umyślnie albo na wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności/istotnie zwiększył jej stopień
  • w ciągu ostatnich 10 lat, umorzono postępowanie upadłościowe wobec konsumenta (z wyjątkiem umorzenia na wniosek konsumenta)
  • w trakcie poprzednich 10 lat, wobec konsumenta uchylono plan spłaty (ze względu na jego niewykonywanie)
  • konsument podał we wniosku nieprawdziwe albo niepełne dane
  • w ciągu ostatnich 10 lat, wnioskodawca powinien złożyć wniosek upadłościowy jako przedsiębiorca, ale nie dopełnił tego obowiązku
  • w trakcie poprzednich 10 lat, konsument skorzystał już z procedury upadłościowej oraz częściowego lub całkowitego oddłużenia
  • w ciagu ostatnich 10 lat, sąd prawomocnie uznał, że miało miejsce działanie konsumenta na niekorzyść wierzycieli

Sąd może warunkowo przyjąć wniosek o upadłość, powołując się na względy humanitarne lub względy słuszności, jeżeli zachodzi któraś sytuacja z wymienionych powyższej (za wyjątkiem pierwszej). 

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Uwaga: upadłość zwykle nie zwalnia ze wszystkich zaciągniętych długów …
Zaakceptowanie przez sąd wniosku o upadłość konsumencką, będzie miało bardzo znaczące konsekwencje. Każda prywatna osoba, która jest zainteresowana upadłością, powinna wiedzieć, że w ramach takiej procedury cały jej majątek stanie się masą upadłości zarządzana przez syndyka. Ukrywanie majątku przed syndykiem, może zamknąć dłużnikowi drogę do upadłości na 10 kolejnych lat. Sprzedaż obejmie wszystkie wartościowe rzeczy podlegające zajęciu, a konsument będzie mógł zawierać tylko drobne umowy w ramach codziennych czynności (przykład: zakup żywności). Trzeba również pamiętać, że wraz z ogłoszeniem upadłości, natychmiastowo płatne staną się wszystkie kredyty.
Zobacz, jakich przedmiotów nie może zająć komornik lub syndyk »

Po sprzedaży wartościowych przedmiotów, sąd prowadzący upadłość konsumenta, ustali plan spłaty na okres do 36 miesięcy lub 54 miesięcy. Przy ustalaniu planu spłaty, sędzia weźmie pod uwagę m.in. potrzeby dłużnika (wynikające np. z sytuacji rodzinnej), dochody zadłużonej osoby oraz wysokość nieuregulowanych zobowiązań. Plan spłaty nie zostanie ustalony tylko wtedy, gdy kondycja finansowa dłużnika wskazuje na brak możliwości spłacenia wierzycieli. Teoretycznie możliwa jest sytuacja, w której nie dojdzie też do podziału i sprzedaży majątku (ze względu na jego brak). Taki wariant skutkujący całkowitym umorzeniem długów, wydaje się jednak mało prawdopodobny.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Co ważne, dłużnik może przedstawić własną propozycję ugody (układu) z wierzycielami, która po zatwierdzeniu przez sąd, zastąpi plan spłaty. Dzięki rzetelnemu przestrzeganiu planu spłaty lub zawartego układu, dłużnik może liczyć na to, że (po wypełnieniu planu albo układu) dojdzie do umorzenia wcześniej ustalonej części jego zobowiązań. Celem procedury upadłościowej jest uwolnienie dłużnika od wszelkich zaległych płatności.
Zobacz, jakie kary grożą za działanie na niekorzyść wierzycieli i ukrywanie majątku »

Posiadacz niespłacanego kredytu będzie mógł spokojnie sprzedać lokum
W nawiązaniu do kwestii dotyczących upadłości konsumenckiej, trzeba wspomnieć o planowanej ustawie regulującej zasady udzielania kredytów hipotecznych. W projekcie tego aktu prawnego, znajdziemy ciekawe rozwiązanie, które pozwoli niewypłacalnemu kredytobiorcy na samodzielną sprzedaż nieruchomości. Zgodnie z proponowanymi regulacjami, bank przed podjęciem działań egzekucyjnych będzie musiał zapewnić posiadaczowi kredytu hipotecznego przynajmniej 6 miesięcy czasu na sprzedaż nieruchomości (bez udziału komornika). Niestety taka zasada ma dotyczyć tylko kredytów udzielonych po wejściu w życie nowych przepisów.
Sprawdź, jakie będą inne ważne zmiany w kredytach hipotecznych »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »