A A A
drukuj

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zmienił zasady ochrony środków

Data publikacji: 2017.01.09 godz. 12:46

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.8/5

Niedawno wprowadzono zmiany dotyczące Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Sprawdź, jak zmieniły się zasady gwarantowania oszczędności lokowanych w bankach i SKOKach.

Fot: W 2017 roku nowe zasady ochrony środków przez BFG

W ostatnim czasie, Bankowy Fundusz Gwarancyjny musiał sprostać wielu wyzwaniom. Po wyjątkowo spokojnym okresie w polskim sektorze finansowym (lata 1998 - 2014), upadł największy bank spółdzielczy działający pod marką handlową SK Bank. Wypłaty gwarancyjne dla klientów tej instytucji pochłonęły około 2 mld zł. Bankowy Fundusz Gwarancyjny musiał również zwrócić pieniądze dla posiadaczy lokat z upadłych SKOK-ów. Taka operacja wiązała się z wypłatą 3,7 mld zł. Ważnym wydarzeniem w kontekście BFG była również zmiana ustawy regulującej działalność tej instytucji. Z punktu widzenia zwykłego klienta banku lub SKOK-u, który nie przechowuje ponad 100 000 euro, nowe regulacje oznaczają większą ochronę środków. Bardziej zamożni posiadacze oszczędności, podobnie jak przedsiębiorcy, mogą się jednak obawiać zmian związanych z przymusową restrukturyzacją banków.

Powody do zadowolenia mają np. sprzedawcy i nabywcy lokali oraz spadkobiercy
Nowa ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. 2016 poz. 996), wprowadza kilka zmian, które z pewnością są korzystne dla przeciętnego klienta banku lub SKOK-u. Do takich rozwiązań, z pewnością można zaliczyć wprowadzenie dodatkowej gwarancji dla niektórych środków zdeponowanych w banku lub SKOK-u. Od 9 października 2016 roku, większa ochrona dotyczy pieniędzy osoby fizycznej pochodzących z tytułu:

  • sprzedaży domu albo mieszkania niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • wypłaty świadczenia w ramach ubezpieczenia na życie lub dożycie albo ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  • nabycia spadku
  • wypłaty odprawy pieniężnej, odprawy emerytalnej lub odprawy rentowej
  • podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Dla środków wymienionych powyżej, osobny limit ochrony jest równy dwukrotności standardowej gwarancji (2 x 100 000 euro przeliczonych po kursie NBP), pomniejszonej o wartość pozostałych oszczędności zdeponowanych w tym samym banku lub SKOK-u i objętych ochroną przez BFG. Zatem wymienione powyżej środki, podlegają dodatkowej gwarancji o wartości od 100 000 euro do 200 000 euro. Takie zabezpieczenie gwarancyjne obowiązuje przez 3 miesiące od wpływu pieniędzy (np. ze spadku lub sprzedaży mieszkania) albo od powstania należności. Później wszystkie środki klienta banku lub SKOK-u będą chronione na dotychczasowych zasadach (tzn. do kwoty 100 000 euro przechowywanej w jednym banku/SKOK-u).

Powody do zadowolenia mają również nabywcy mieszkań deweloperskich. Dotychczas dla obowiązkowego rachunku powierniczego, na którym nierzadko były zgromadzone miliony złotych, obowiązywał tylko pojedynczy limit gwarancji (100 000 euro). Po październikowych zmianach, ochrona środków powierzonych deweloperowi jest proporcjonalna do liczby deponentów (tzn. każdy klient firmy deweloperskiej dysponuje gwarancją zwrotu oszczędności do 100 000 euro). Podobna zmiana dotyczy środków przechowywanych na rachunkach biur maklerskich.

Na plus można również zaliczyć skrócenie czasu wypłaty środków gwarantowanych. Od października 2016 roku, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma 7 dni roboczych zamiast 20 dni roboczych na przekazanie środków. Ten termin nalicza się od daty wystąpienia przez KNF z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku lub SKOK-u.
Pozostałe zasady ochrony depozytów się nie zmieniły. Dowiedz się więcej na ten temat »

Za przymusową restrukturyzację banków zapłacą posiadacze dużych oszczędności
Zmiany dotyczące restrukturyzacji banków, wzbudzają o wiele większe kontrowersje niż wspomniane podwyżki limitów ochrony. Polski rząd musiał odpowiednio zmodyfikować przepisy ze względu na wymagania unijne. Zgodnie z nowymi regulacjami, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako tzw. organ resolution zyska bardzo szerokie uprawnienia dotyczące restrukturyzacji banków znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. W ramach przymusowej restrukturyzacji, BFG otrzymał prawo do:

  • sprzedaży całości lub części niewypłacalnego banku
  • utworzenia banku pomostowego, do którego zostaną przeniesione lepsze aktywa (np. kredyty) oraz wszystkie depozyty z upadłego banku
  • wydzielenia wątpliwych aktywów i przeniesienia ich do instytucji wyspecjalizowanej w zarządzaniu takimi należnościami
  • umorzenia niektórych zobowiązań banku (tzw. bail - in) oraz zamiany ich na kapitał

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Ostatnie rozwiązanie zapobiega ratowaniu banków przy pomocy pieniędzy podatników i jednocześnie wzbudza największe emocje. Dzieje się tak, ponieważ straty związane z upadłością banku, mogą ponieść również właściciele niechronionych oszczędności (np. depozytów osób prywatnych powyżej 100 000 euro). Takie umorzenie zobowiązań banku wynikających z depozytów stanie się możliwe, gdy inne rozwiązania (np. umorzenie kapitału akcyjnego), nie będą wystarczające do przywrócenia wypłacalności banku. Utraty części swoich pieniędzy nie muszą obawiać się osoby, które w jednej instytucji przechowują mniej niż 100 000 euro. Pewne powody do obaw mogą mieć jednak przedsiębiorstwa oraz najbardziej zamożni deponenci.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus