A A A
drukuj

Gwarancja zysku i gwarancja kapitału – to duża różnica!

Data publikacji: 2018.11.23 godz. 09:34
OCENA
4.3/5

Kiedy inwestujemy pieniądze, chcielibyśmy zwykle ograniczać ryzyko ich straty. Na rynku dostępnych jest wiele produktów o charakterze oszczędnościowym i inwestycyjnym, które mogą dawać klientom pewne gwarancje. Uwaga jednak na subtelną różnicę: gwarancja zysku nie jest tym samym, co gwarancja kapitału.

Fot: Gwarancja zysku i kapitału - różnice

Gwarancja kapitału udzielana jest przez banki i inne instytucje bankowe, z tytułu gwarancji z BFG. Zwykle jednak nie ma czegoś takiego w świecie finansów, jak gwarancja zysku. 

Oszczędzanie bez ryzyka
Podstawowym produktem oszczędnościowym w ofercie bankowej są lokaty i konta oszczędnościowe. W obu przypadkach mamy do czynienia z bezpiecznymi formami oszczędzania pieniędzy, ponieważ są to produkty gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Pamiętać należy jednak, że jego gwarancja dotyczy ulokowanego w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej kapitału, nie zaś domniemanego zysku. Gwarancje są również ograniczone - na jedną osobę w stosunku do środków ulokowanych w jednym banku przysługuje na wypadek bankructwa takiej instytucji zwrot kapitału do kwoty stanowiącej równowartość 100 000 euro.
Dlatego warto utrzymywać lokaty na kwotę ponad 420 000 zł w różnych bankach, aby mieć pewność ich zwrotu, na wypadek niewypłacalności banku.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Gwarancje kapitału czy zysku?
BFG jasno wskazuje, że gwarantuje kwotę wpłacanego na lokatę czy konto oszczędnościowe przez klienta kapitału, nie zaś zysku, który oferował bank. Dlatego w razie bankructwa banku, klient będzie miał zabezpieczony kapitał, zaś z zyskiem będzie musiał się pożegnać.
Gwarancje zysku możemy uzyskać co najwyżej w przypadku lokat Skarbu Państwa, nazywanych obligacjami skarbowymi. W ich przypadku zysk jest gwarantowany przez dany kraj, który emituje obligacje, dlatego takie inwestycje cechują się niskim, niemal zerowym poziomem ryzyka.

Nie ma gwarancji zysku przy ryzykownych inwestycjach
Jeśli ktoś oferuje np. fundusz inwestycyjny agresywny z gwarancją 10 proc. zysku albo inwestycje w surowce z taką samą gwarancją, powinna nam się zapalić w głowie przysłowiowa czerwona lampka. Takiej gwarancji przy ryzykownych inwestycjach nie może nam dać żadna instytucja. Sprzedający takie instrumenty inwestycyjne najprawdopodobniej swoją domniemaną gwarancją stara się przyciągnąć jak największą rzeszę klientów. Niewykluczone, że buduje piramidę finansową.

Konta oszczędnośœciowe z 18 banków. Porównaj oferty »
Najlepiej przyjąć, że gwarancja zysku nie istnieje i na pewno nie można jej udzielić na zysk na poziomie kilkunastu procent, kiedy obligacje skarbowe są oprocentowane na co najwyżej 3 proc. w skali roku. To po prostu przeczy prawom ekonomii.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus