A A A
drukuj

W 2018 r. nadal musimy być zameldowani

Data publikacji: 2018.01.16 godz. 15:47

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
3.8/5

W 2018 roku nie zostanie zniesiony obowiązek meldunkowy. W zamian rząd proponuje możliwość zameldowania się przez Internet, ale czy to coś zmienia?

Fot: 2018 rok nie przyniósł zwolnienia z obowiązkowego meldunku.

Jeszcze niedawno mwiono, że od 1 stycznia 2018 roku zostanie zniesiony obowiązek meldunkowy. Datę likwidacji wspomnianego obowiązku już wcześniej przesunięto o cztery lata. Niedawno okazało się jednak, że rząd nie zamierza wcale rezygnować z systemu meldunków. Według rządzących ten system pomaga w zapewnieniu większego bezpieczeństwa i dostarcza cennych informacji (m.in. na temat liczby potrzebnych miejsc w szkołach i przedszkolach). Jako rekompensatę za utrzymanie obowiązku meldunkowego, rządzący politycy wprowadzili zmiany, które mają ułatwić zameldowanie się i wymeldowanie.

Karę za brak meldunku zlikwidowano ale obowiązek nadal istnieje
Rezygnacja ze zniesienia obowiązku meldunkowego, na szczęście nie oznacza powrotu sankcji za brak meldunku. Wspomnianą sankcję zniesiono na początku 2013 roku. Wcześniej artykuł 147 kodeksu wykroczeń przewidywał karę ograniczenia wolności, grzywny lub nagany za lekceważenie obowiązku meldunkowego. Kara w postaci grzywny lub nagany była natomiast przeznaczona dla osób, które mimo obowiązku nie poinformowały władz o braku meldunku innego obywatela. W praktyce stosowanie takich sankcji było jednak bardzo trudne, a sam art. 147 kodeksu wykroczeń nie motywował Polaków do meldowania się w nowym miejscu pobytu stałego lub czasowego.
Warto podkreślić, że od 1 stycznia 2018 r. nadal obowiązują dotychczasowe zasady obowiązku meldunkowego, które wprowadzono w 2010 r. Ustawa o ewidencji ludności z 24 września 2010 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1427) wskazuje, że obywatel powinien zameldować się w nowym miejscu pobytu stałego lub czasowego przed upływem 30 dni od daty przybycia. Z kolei osoby wyjeżdzające za granicę na pobyt stały albo na okres dłuższy niż 6 miesięcy (bez zamiaru stałego pobytu), powinny zgłosić ten fakt najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca stałego lub czasowego pobytu. Ponowne zameldowanie w ciągu 30 dni jest wymagane po powrocie z zagranicznego wyjazdu na pobyt stały. W ciągu 30 dni od powrotu, zawiadomić urząd powinny również osoby, które wyjechały za granicę na czas dłuższy niż 6 miesięcy (bez zamiaru stałego pobytu).

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Nowy rok przyniósł możliwość zameldowania się przez Internet
Pewną rekompensatą za utrzymanie obowiązku meldunkowego po 31 grudnia 2017 roku jest możliwość zameldowania się przez Internet. Taka nowa usługa świadczona w ramach e-administracji, już od stycznia 2018 roku jest dostępna dla osób posiadających profil zaufany na platformie ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Warto dodać, że osoba posiadająca wspomniany profil albo podpis elektroniczny, może przez Internet załatwić wiele ważnych spraw (np. zgłosić narodziny dziecka, złożyć wniosek o dowód osobisty lub sprawdzić liczbę swoich punktów karnych).
Dowiedz się więcej o tym, jak można sprawdzić online liczbę swoich punktów karnych »

Oprócz nowej e-usługi, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadziło zmiany dotyczące papierowych formularzy. Od początku bieżącego roku w ramach jednego dokumentu możliwe jest jednoczesne zameldowanie się na pobyt stały i wymeldowanie z pobytu czasowego albo wymeldowanie się z pobytu stałego i zameldowanie na pobyt czasowy.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Nowe przepisy nie zmienią sytuacji najemcy i wynajmującego …
Opisane powyżej udogodnienia dotyczące procedury meldunkowej, z pewnością ułatwią aktualizację swojego miejsca zamieszkania. Trudno jednak przypuszczać, że dzięki nowym rozwiązaniom Polacy zaczną masowo wypełniać obowiązek meldunkowy (podczas krajowych migracji albo w związku z wyjazdem zagranicznym).
Oprócz niechęci do wykonywania obowiązku meldunkowego, pewnym problemem są mity narosłe wokół samej instytucji meldunku. Wielu najemców, czyli osób płacących czynsz za udostępnienie mieszkania, po prostu nie wie, że mogą samodzielnie się zameldować (bez zgody właściciela lokalu). Sama umowa najmu jest dostateczną podstawą do dokonania meldunku. Właściciele wynajmowanych mieszkań z kolei nie powinni się obawiać, że zameldowany lokator będzie trudniejszy do usunięcia w przypadku zaległości czynszowych. Zameldowanie jest bowiem czynnością typowo administracyjną, która nie zapewnia najemcy żadnych dodatkowych praw w razie konfliktu z wynajmującym albo eksmisji.
Dowiedz się więcej o tym, jak przebiega eksmisja dłużnika z mieszkania »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »