A A A
drukuj

Mieszkanie Plus znacznie pogorszy sytuację eksmitowanych?!

Data publikacji: 2016.12.05 godz. 12:08

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
5.0/5

Rząd przy okazji realizowania Narodowego Programu Mieszkaniowego, zamierza zmienić zasady eksmisji. Z tej zmiany raczej nie będą zadowolone osoby, które zasiedlają mieszkania spółdzielcze i gminne oraz lokale należące do TBS-ów.

Fot: Narodowy Program Mieszkaniowy korzystny tylko dla nielicznych?

W kontekcie Narodowego Programu Mieszkaniowego, najczęściej mówi się o budowie tanich „czynszówek” na gruntach z publicznego zasobu. Nieco rzadziej poruszany jest temat dotowania oszczędności mieszkaniowych i rządowej pomocy dla spółdzielni oraz TBS-ów. Do niedawna zupełnie pomijane były propozycje zmian prawnych, które znalazły się w Narodowym Programie Mieszkaniowym. Ten temat stał się bardziej eksponowany, gdy media zauważyły, że rząd zamierza zmienić zasady eksmisji. Proponowana modyfikacja przepisów jest dość zaskakująca, jak na partię kreującą swój prosocjalny wizerunek. Zgodnie z nowymi zasadami, gwarancję mieszkania socjalnego utracą m.in. niektóre osoby przewlekle chore, bezrobotne oraz małoletnie. Rząd uspokaja, że planowane zmiany nie będą miały poważnych skutków społecznych, a sąd i tak przyzna lokale potrzebującym osobom. Mimo tego można oczekiwać, że organizacje skupiające lokatorów będą ostro protestować przeciwko planowanym zmianom.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Obecnie lokatorzy mieszkań komunalnych i spółdzielczych są lepiej traktowani
Trudno zrozumieć rządowe propozycje w sprawie eksmisji, bez przedstawienia aktualnego stanu prawnego. Informacji na temat obecnych zasad eksmitowania lokatorów, trzeba szukać w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733) oraz kodeksie postępowania cywilnego. Aktualne przepisy są postrzegane jako dość sprzyjające lokatorom. Mimo tego, nie można powiedzieć, że sytuacja eksmitowanych w praktyce jest dobra.
Największym problemem dla eksmitowanych i najemców, jest niedobór odpowiednich mieszkań socjalnych. Dane GUS-u z końca minionego roku wskazują, że wtedy na mieszkanie socjalne oczekiwało 93 366 gospodarstw domowych. Dla 61 309 rodzin oraz singli, to oczekiwanie na lokal było związane z wyrokiem eksmisyjnym. Najgorsza sytuacja panuje w dużych miastach. Czas oczekiwania na mieszkanie socjalne wynoszący np. 4 - 6 lat, w większych ośrodkach miejskich nie jest czymś wyjątkowym. W związku z brakiem odpowiednich mieszkań, samorządy muszą płacić spore odszkodowania dla wynajmujących, którzy de facto utrzymują niewypłacalnego lokatora. Dane portalu Onet.pl wskazują, że w 2015 r. miasta wojewódzkie wydały na takie odszkodowania prawie 32 mln zł. Za podaną kwotę można by wybudować około 200 - 250 lokali socjalnych.
Dowiedz się więcej o tym, jak rząd chce zlikwidować problemy mieszkaniowe »

Ze względu na niedobór mieszkań socjalnych oraz problemy z zadłużeniem wszystkich czynszowych „M”, rząd chce zrezygnować z gwarancji lokalu socjalnego, która obecnie przysługuje niektórym lokatorom mieszkań spółdzielczych, komunalnych i społecznych (z TBS-ów). Warto zwrócić uwagę, że podobnej gwarancji nie posiadają osoby wynajmujące lokum na wolnym rynku (od prywatnego właściciela). Zgodnie z art. 14 ustęp 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, sąd w ramach wyroku eksmisyjnego musi przyznać prawo do lokalu socjalnego lokatorom, którzy zasiedlają mieszkanie komunalne, społeczne lub spółdzielcze i jednocześnie są:

  • osobami małoletnimi/mieszkają z takimi osobami jako opiekunowie
  • ciężarnymi kobietami
  • obłożnie chorymi osobami
  • osobami niepełnosprawnymi lub ubezwłasnowolnionymi/mieszkają z takimi osobami jako opiekunowie
  • osobami bezrobotnymi
  • emerytami i rencistami spełniającymi kryteria do uzyskania świadczenia z pomocy społecznej
  • osobami spełniającymi inne przesłanki określone w uchwale rady gminy

Wspomniana gwarancja lokalu socjalnego obecnie przysługuje, jeżeli eksmitowana osoba nie posiada innego lokum. Po planowanych zmianach, wszyscy lokatorzy mieszkań prywatnych, spółdzielczych, społecznych i komunalnych mają być traktowani tak samo. Sąd w każdym przypadku będzie orzekał o prawie do lokalu socjalnego, biorąc pod uwagę sytuację eksmitowanego. Według zapewnień rządu, osoby faktycznie potrzebujące socjalnego lokum, dostaną prawo do takiego lokalu. Nowe zasady prawdopodobnie mają zdyscyplinować lokatorów celowo niepłacących czynszu i zapobiec pozyskiwaniu mieszkań socjalnych przez nieuprawnione osoby. Wydaje się jednak, że ten drugi problem nie ma dużej skali.
Zobacz, jak rząd chce zmienić zasady wynajmu mieszkań komunalnych »

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

W ramach nowych przepisów znikną eksmisje do noclegowni oraz schronisk …
Opór przed wprowadzeniem opisanych powyżej zmian, prawdopodobnie uda się złagodzić dzięki innej modyfikacji przepisów, która będzie korzystna dla lokatorów. W projektowanej nowelizacji ustawy o prawach lokatorów, zlikwidowano możliwość eksmitowania lokatora do noclegowni lub schroniska dla bezdomnych. Takie rozwiązanie wprowadzone w 2011 roku, dotyczy osób nieposiadających prawa do lokalu socjalnego/zastępczego. Lokatorzy bez prawa do lokalu socjalnego/zastępczego, mogą uzyskać od gminy tzw. pomieszczenie tymczasowe. Jeżeli gmina w ciągu 6 miesięcy od wydania wyroku eksmisyjnego nie przygotuje odpowiedniego lokum, to komornik dokona eksmisji do schroniska dla bezdomnych lub noclegowni. Opisywane rozwiązanie było wielokrotnie krytykowane przez organizacje pozarządowe i działaczy społecznych, którzy oskarżali rząd o przywrócenie tzw. „eksmisji na bruk”.
Przeczytaj, kiedy możliwa jest eksmisja z mieszkania za długi »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus