A A A
drukuj

Komornik czasem musi się tłumaczyć ze swoich działań. Kiedy?

Data publikacji: 2017.06.27 godz. 13:50

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
3.6/5

Komornik ma obowiązek powiadomić dłużnika o prowadzonych czynnościach. Brak takiego powiadomienia, stanowi mocną podstawę do skargi na jego działania!

Fot: Obowiązki komorników. Co im grozi za ich niedopełnienie?

Wiele skarg na czynnoci komornicze dotyczy tego, że osoba prowadząca egzekucję odpowiednio nie powiadomiła dłużnika o swoich czynnościach. Wspomniana sytuacja oczywiście nie powinna mieć miejsca, bo obowiązujące przepisy obligują komornika do informowania o jego obecnych czynnościach i sposobie egzekwowania długów. W ramach regulacji przygotowywanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, obowiązki informacyjne komornika będą dodatkowo rozszerzone. W pierwszej kolejności, warto jednak omówić obowiązujący stan prawny. Z myślą o zadłużonych czytelnikach eBroker.pl, w kolejnym artykule z naszego cyklu „Poznaj swoje prawa”, prezentujemy wiadomości dotyczące obowiązków informacyjnych komornika. Taka wiedza może być przydatna również dla osób, które do tej pory nie miały jeszcze do czynienia z komornikiem. 

Powiadomiony dłużnik może zaskarżyć prowadzoną egzekucję …
Obowiązki informacyjne komornika, określa ustawa kodeks postępowania cywilnego (KPC). Zgodnie z artykułem 805 KPC, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji jest doręczane przy pierwszej czynności egzekucyjnej. Taką czynnością może być nie tylko wizyta w domu dłużnika związana z zamiarem zajęcia jakiejś rzeczy. W przypadku zajęcia kwot na rachunku bankowym albo zajęcia wynagrodzenia, dłużnik otrzyma po prostu odpowiedni dokument (odpis). Doręczenie takiego pisma niestety nastąpi już po faktycznym wykonaniu czynności egzekucyjnej. Warto jednak pamiętać, że na żądanie dłużnika komornik zawsze jest zobowiązany do okazania tytułu wykonawczego w oryginale (patrz art. 805 par. 2 KPC).

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Zmieniły się zasady egzekucji długów z rachunku bankowego. Zobacz zmiany »
Zmieniono zasady zajmowania rent i emerytur w 2017 r.. Sprawdź, kto skorzystał »

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują pewne wymogi dotyczące zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Według art. 805 KPC, wspomniane zawiadomienie powinno zawierać:

  1. treść tytułu wykonawczego
  2. informację o sposobie egzekucji komorniczej (przykład: egzekucja z wynagrodzenia)
  3. odpis tytułu wykonawczego
  4. pouczenie o możliwości, terminie oraz sposobie wniesienia zażalenia na postanowienie o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności

Zażalenie wspomniane w punkcie czwartym jest bardzo istotną kwestią. Warto wiedzieć, że od daty doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, dłużnik ma siedem dni na wniesienie do sądu okręgowego zażalenia podważającego zasadność postępowania egzekucyjnego i działań komornika. Co ciekawe, możliwe jest wniesienie zażalenia na postanowienie o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, wykonane jeszcze przed otrzymaniem zawiadomienia od komornika (zobacz uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 1988 r. - sygn. akt III CZP 29/88).

Warto wiedzieć, że zaskarżeniu może podlegać również nieprawidłowy tryb powiadomienia dłużnika o wszczęciu egzekucji. Zgodnie z art. 767 paragraf 1 KPC, czynności komornika można zaskarżyć do sądu rejonowego. Taką skargę składa się w tygodniowym terminie. Siedmiodniowy termin będzie naliczany od dnia dokonania przez komornika nieprawidłowego powiadomienia. W przypadku braku powiadomienia, tygodniowy termin jest naliczany od powzięcia przez dłużnika wiadomości o dokonaniu czynności komorniczej (np. zajęciu rachunku bankowego).

Opisywaną skargę wnosi się do komornika, który źle wykonał swój obowiązek dotyczący zawiadomienia dłużnika albo wcale go nie wykonał. Osoba prowadząca egzekucję komorniczą, musi przekazać skargę do sądu. Takie przekazanie dokumentów nie jest potrzebne, jeżeli komornik sam uznał zasadność skargi. W kontekście zaskarżania czynności komornika warto pamiętać, że taka skarga automatycznie nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. Wstrzymanie całej procedury egzekucyjnej może nastąpić tylko na wniosek sądu rozpatrującego skargę (patrz artykuł 767 indeks 2 paragraf 2 kodeksu postępowania cywilnego).
Dowiedz się więcej o tym, jak można zaskarżyć czynności komornika »

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Dzięki nowym przepisom skarga na komornika będzie łatwiejsza
Na naszym portalu niedawno informowaliśmy o wielu zmianach w zasadach działania komorników, które mają zostać wprowadzone na początku stycznia 2018 r. Niektóre z takich planowanych zmian, dotyczą obowiązków informacyjnych komornika.
Projekt ustawy o komornikach sądowych opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje, że komornik rozpoczynający działania egzekucyjne, razem z zawiadomieniem będzie musiał przekazać dłużnikowi odpowiedni formularz. Taki formularz zrozumiały również dla osób bez wykształcenia prawniczego, ma pozwalać na łatwe zaskarżenie czynności komornika. Obecnie złożenie skutecznej skargi jest trudne, gdyż dłużnicy często nie dochowują odpowiedniej formy pisma. Dane Ministerstwa Sprawiedliwości wskazują, że ponad 80% skarg na komornika jest odrzucanych. Sądy muszą odrzucać skargi, które nie spełniają wymogów pisma procesowego (np. ze względu na brak oznaczenia stron lub spisu załączników).
Po wejściu w życie nowej ustawy o komornikach sądowych, wzór formularza skargi ma zostać określony przez Ministra Sprawiedliwości. Taki formularz przeznaczony do wypełnienia przez dłużnika, będzie dostępny m.in. w Internecie.
Dowiedz się więcej o zmianach dot. komorników, np. o obowiązku nagrywania egzekucji »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »