A A A
drukuj

Odrzucili Twój wniosek o 500+? Możesz się odwoływać!

Data publikacji: 2017.11.14 godz. 15:13

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
3,1/5

Osoby wnioskujące o świadczenie z programu „500 Plus” nie muszą się godzić z negatywnym rozpatrzeniem wniosku przez urzędników. Można wtedy skorzystać z prawa do odwołania lub skargi.

Fot: Co robić, gdy urzędnik odrzuci wniosek o 500+?

Obecnie mamy do czynienia z rozpoczęciem kolejnego okresu świadczeniowego w rządowym programie „Rodzina 500 Plus”. Większość osób uprawnionych do „500 Plus” już złożyło wszystkie wymagane dokumenty. W tym kontekście warto przypomnieć, że tylko dostarczenie kompletnej dokumentacji przed końcem października 2017 r. nie spowoduje utraty prawa do części miesięcznych świadczeń (dowiedz się więcej na ten temat »). Niestety nie wszystkie osoby wnioskujące o „500 Plus”, mogą odetchnąć z ulgą po złożeniu wniosku. W niektórych przypadkach, urzędnicy wydają negatywną decyzję dotyczącą prawa do nowego świadczenia rodzinnego. Odpowiedzią na taką sytuację, nie musi być tylko złość i zawód rodziców. Jeżeli sprawa jest dyskusyjna, warto skorzystać z przysługujących środków odwoławczych. W ramach kolejnego artykułu z cyklu „Poznaj swoje prawa”, tłumaczymy jak można odwołać się od niekorzystnej decyzji dotyczącej świadczenia z programu „Rodzina 500 Plus”.

Odwołanie do samorządowego kolegium zawsze jest pierwszym krokiem
Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania środków z programu Rodzina 500 Plus ma charakter typowo administracyjny. W związku z powyższym, osoby kwestionujące decyzję urzędnika mogą skorzystać ze standardowej ścieżki odwoławczej w ramach postępowania administracyjnego. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, odwołanie jest wnoszone do organu wyższego stopnia (samorządowego kolegium odwoławczego - SKO). Przy wnoszeniu odwołania do właściwego SKO, trzeba wziąć pod uwagę swój adres zamieszkania lub pobytu. We wszystkich województwach poza opolskim i świętokrzyskim działa ponad jedno samorządowe kolegium odwoławcze. Właściwość miejscową SKO dla mieszkańców poszczególnych powiatów, można sprawdzić w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz.U. 2003 nr 198 poz. 1925).

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Wedle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), bezpłatne odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego trzeba złożyć za pośrednictwem instytucji, która wydała niekorzystną decyzję w sprawie świadczenia z programu Rodzina 500 Plus. Odwołanie do SKO rodzic musi wnieść w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji dotyczącej „500 Plus”. Jeżeli organ administracji publicznej po przyjęciu odwołania nie zdecyduje się na zmianę swojej wcześniejszej decyzji i całkowite uwzględnienie argumentów rodzica, to dokumentacja sprawy (razem z odwołaniem) w ciągu siedmiu dni trafi do właściwego SKO. Warto dodać, że istnieje możliwość przywrócenia terminu na wniesienie odwołania, jeżeli spóźnienie było efektem okoliczności niezawinionych przez rodzica (np. ciężkiej choroby). W takiej sytuacji, wniosek o przywrócenie terminu odwoławczego trzeba złożyć razem z odwołaniem do SKO (w ciągu 7 dni od ustania przyczyny przekroczenia poprzedniego terminu). 
Przejdź na drugą stronę i dowiedz się co musi zawierać pismo do SKO »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »