A A A
drukuj

Pracownicze Plany Kapitałowe - co warto o nich wiedzieć?

Data publikacji: 2019.07.11 godz. 10:58

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
5.0/5

Warto zdawać sobie sprawę, że ze względu na specyfikę Pracowniczych Planów Kapitałowych skorzystanie ze swoich wpłat oraz środków przekazanych przez pracodawcę i rząd domyślnie będzie możliwe dopiero po osiągnięciu wieku 60 lat. Jeżeli oszczędzająca osoba zdecyduje się na wcześniejszą wypłatę, to otrzyma zwrot swoich składek pomniejszonych o podatek Belki od zysków oraz 70% wpłat pracodawcy pomniejszonych o podatek Belki (pozostałe 30% wpłat pracodawcy zasili ubezpieczenie emerytalne pracownika w ramach ZUS). Do przedwczesnej wypłaty nie zostaną doliczone premie od państwa, ponieważ otrzyma je Fundusz Pracy. Przepisy przewidują dwie szczególne sytuacje skutkujące możliwością wcześniejszej wypłaty środków z PPK (bez sankcji). Mowa o:

  • wypłacie do 100% środków w celu sfinansowania wkładu kredytowego na zakup mieszkania lub budowę domu (opcja dostępna dla osób do 45 roku życia, które będą musiały zwrócić wykorzystane pieniądze do PPK)
  • poważnej chorobie pracownika, jego małżonka albo dziecka (w takiej sytuacji możliwe będzie wypłacenie do 25% środków, ale bez obowiązku ich zwrotu)

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Zdecydowanie najbardziej korzystnym wariantem (również podatkowo) jest wypłata środków z PPK po ukończeniu 60 lat. W takiej sytuacji oszczędzający otrzyma jednorazową transzę środków (25% salda). Pozostałe 75% oszczędności ma być regularnie wypłacanych co najmniej przez 120 miesięcy.

Niektóre osoby dopiero w 2021 r. zaczną płacić na PPK
Wpłaty na poczet Pracowniczych Planów Kapitałowych mają być inwestowane przez fundusz utworzony przez jedną z instytucji finansowych (powszechne towarzystwo emerytalne, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń). Taka instytucja oczywiście musi spełnić określone wymagania gwarantujące bezpieczeństwo środków. Warto nadmienić, że w programie PPK biorą udział między innymi następujące instytucje finansowe: TFI PZU, Compensa TUnŻ, PEKAO TFI, PKO TFI, AXA TFI, TFI Allianz oraz Nationale Nederlanden PTE. Wybór odpowiedniej instytucji w ramach PPK powinien zostać uzgodniony przez pracodawcę z pracownikami albo ich reprezentantami. Sposób inwestowania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych ma się zmieniać wraz z wiekiem oszczędzającego. Chodzi o to, że w miarę zbliżania się do emerytury, oszczędności będą inwestowane bardziej bezpiecznie. Podstawą inwestowania mają być polskie spółki giełdowe oraz dłużne papiery wartościowe (m.in. emitowane przez Skarb Państwa oraz NBP).

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
W ramach podsumowania warto przypomnieć, że system Pracowniczych Planów Kapitałowych od 1 lipca 2019 r. obejmie jedynie osoby zatrudnione przez największe firmy. Mowa o przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 250 osób, które wcześniej nie uruchomiły Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE). Na początku 2020 r. PPK pojawią się w firmach zatrudniających 50 osób - 249 osób. Wraz z 1 lipca 2020 r. opisywane rozwiązanie będą musiały wprowadzić przedsiębiorstwa, które posiadają 20 - 49 pracowników i wcześniej nie uruchomiły PPE. Najmniejsze firmy dopiero na początku 2021 r. zostaną obciążone obowiązkiem dokonywania wpłat na poczet Pracowniczych Planów Kapitałowych. Co ważne, w systemie PPK nie będą musiały uczestniczyć mikrofirmy (zatrudniające do 10 osób), których wszyscy pracownicy złożą deklarację wycofania się z nowych planów emerytalnych.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »