A A A
drukuj

Prawa konsumenta:
Kiedy można zwrócić zakupy do sprzedawcy?

Data publikacji: 2016.01.12 godz. 12:36
Ostatnia aktualizacja: 2016.01.12 godz. 12:37
OCENA
4.0/5

 

Zwrot wadliwego towaru działa na zupełnie innych zasadach …
Trzeba podkreślić, że zasady zaprezentowane powyżej dotyczą zwrotu niewadliwej rzeczy. Jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną, to prawem do zwrotu dysponują nie tylko osoby, które zawarły transakcję na odległości lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że każdy konsument może dochodzić swoich praw na podstawie rękojmi. Gwarancja jest tylko rozwiązaniem, które dobrowolnie oferuje przedsiębiorca. Konsument nie powinien być zmuszany do rezygnowania z rękojmi na rzecz gwarancji.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Okres rękojmi trwa przez 2 lata od daty wydania towaru. Klient może dochodzić roszczeń za wady, które pojawiły się w trakcie 24 miesięcy użytkowania i nie są wynikiem jego nieostrożności lub zaniedbań. W przypadku używanych przedmiotów, okres rękojmi może zostać skrócony, ale nie bardziej niż do 12 miesięcy. W ramach rękojmi, konsument ma prawo do:

  • wymiany towaru na nowy
  • naprawy towaru
  • obniżenia ceny
  • odstąpienia od umowy (tylko w przypadku istotnej wady produktu)

Co do zasady, konsument może zgłosić wadę produktu przez rok od jej zauważenia. Ten termin ulega automatycznemu przedłużeniu, jeżeli jeszcze nie upłynął okres odpowiedzialności sprzedawcy (2 lata od wydania towaru). Wadę można zgłosić również po dwóch latach, o ile zauważono ją jeszcze przed upływem 24 miesięcy od dostarczenia towaru. Jeśli wada produktu została podstępnie zatajona, to sprzedawca będzie odpowiadał bezterminowo. Mimo długich terminów na zgłaszanie wady, konsument jak najszybciej powinien powiadomić sprzedawcę o kłopotach z produktem. Dzięki temu można łatwiej rozstrzygnąć reklamację.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »