A A A
drukuj

Rekomendacja T – zalecenia wiążące dla banków

Data publikacji: 2018.10.10 godz. 11:30
OCENA
5,0/5

Nadzorem nad prawidłowym funkcjonowaniem rynku finansowego w Polsce zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego, której podlegają między innymi banki. KNF wydaje okresowo zalecenia w ramach Rekomendacji. Takim dokumentem jest też Rekomendacja T. Czego dotyczy?

Fot: Do czego zobowiązuje banki Rekomendacja T?

Pomimo nazwy dokumentu „Rekomendacja T”, tak naprawdę wszystkie jej zalecenia są dla banków wiążące i obowiązkowo muszą się one do nich stosować. 

Dlaczego KNF wydaje rekomendacje?
Wszystkie Rekomendacje KNF są wydawane na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy Prawo bankowe. Są zbiorem dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania bankami. Pierwsza wiążąca rekomendacja dla polskich banków została wydana w czerwcu 1996 roku przez Narodowy Bank Polski, a podpisał ją Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego. Były to Rekomendacje dla banków dotyczące systemu monitorowania płynności finansowej. Od stycznia 1998 roku nadzór nad działalnością banków w Polsce od prezesa NBP przejęła Komisja Nadzoru Finansowego, przekształcona w styczniu 2008 roku na Komisję Nadzoru Finansowego.

Czym jest Rekomendacja T?
Wśród różnych rekomendacji wydawanych przez KNF ważne miejsce zajmuje Rekomendacja T, dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Została ona wydana przez KNF pierwotnie w 2010 roku, a później znowelizowano ją 26 lutego 2013 roku - jej regulacje obowiązują od 31 lipca 2013 roku.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Celem Rekomendacji T było uelastycznienie podejścia banków do kredytowania detalicznego. Obowiązuje ona dla wszystkich banków objętych przepisami prawa polskiego oraz działające na terenie Polski oddziały instytucji kredytowych.
W stosunku do poprzedniej Rekomendacji T obecnie obowiązująca odchodzi od ustalania przez KNF maksymalnej wartości wskaźnika DtI, czyli relacji wydatków związanych z obsługą zobowiązań kredytowych do średnich dochodów netto. Dodatkowo wskazuje ona, że wartość wskaźnika DtI powinna być określana przez zarząd banku i wynikać ze strategii zarządzania ryzykiem, jaka została zatwierdzona przez radę nadzorczą takiej instytucji.

Uproszczone zasady kredytowania
Na podstawie Rekomendacji T banki mają możliwość kredytowania klientów z zastosowaniem uproszczonych zasad oceny zdolności kredytowej. Jest to możliwe w przypadku udzielania klientom detalicznym kredytów i pożyczek ratalnych:

  • Na kwotę nieprzekraczającą wartości 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
  • Na kwotę nieprzekraczającą wartości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, kiedy klient ma co najmniej 6-miesięczną współpracę z bankiem.
  • Na kwotę nieprzekraczającą wartości 12-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, jeśli klient ma co najmniej 12-miesięczną współpracę z bankiem.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Wiążące wytyczne
Banki na mocy Rekomendacji T muszą za każdym razem przy ubieganiu się klienta detalicznego o kredyt oceniać zdolność kredytową takiej osoby z wykorzystaniem zewnętrznych baz danych, szczególnie tych, które upoważnione zostały do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji, m.in. w zakresie poziomu oraz historii spłat zobowiązań kredytowych klientów detalicznych. Banki muszą korzystać także z informacji udostępnianych przez biura informacji gospodarczej.

Komentarze

comments powered by Disqus