A A A
drukuj

Rzecznik Finansowy teraz może więcej

Data publikacji: 2019.03.01 godz. 09:41
OCENA
4.5/5

Jesienią 2018 r. rozszerzono kompetencje Rzecznika Finansowego. Warto wiedzieć na czym polegają zmiany.

Fot: Nowe uprawnienia Rzecznika Finansowego w 2019 roku.

Rzecznik Finansowy to instytucja, która pomimo relatywnie krótkiego okresu działania (od października 2015 r.) dość mocno zaznaczyła już swoją obecność na rynku produktów finansowych. Informacje o wspomnianym urzędzie dość często goszczą w mediach. Dzieje się to za sprawą różnego rodzaju komunikatów, stanowisk oraz raportów Rzecznika Finansowego. Warto również zdawać sobie sprawę, że opisywany rzecznik pomaga klientom instytucji finansowych podczas indywidualnych sporów (dotyczących np. pożyczek, kredytów i polis), a także bierze udział w postępowaniach sądowych. Rzecznik Finansowy na pewno jest bardziej pomocny dla typowego konsumenta niż jego prawny poprzednik (Rzecznik Ubezpieczonych), którego działalność ograniczała się tylko do rynku ubezpieczeniowego. Warto wiedzieć, że jesienią minionego roku kompetencje Rzecznika Finansowego stały się jeszcze szersze. Eksperci eBroker.pl tłumaczą, jakie dodatkowe możliwości działania na rzecz konsumentów zyskała ta instytucja.

Pośrednicy ubezpieczeniowi teraz znaleźli się pod lupą rzecznika
Ostatnie zmiany prawne dotyczące Rzecznika Finansowego, pomimo swojego znaczenia nie były szczególnie eksponowane przez media. Stało się tak między innymi dlatego, że równocześnie zostały wdrożone inne ważne rozwiązania z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. To właśnie wspomniana ustawa po raz kolejny poszerzyła kompetencje Rzecznika Finansowego. Zmiany obowiązujące od 1 października 2018 r. dotyczą możliwości działania Rzecznika Finansowego na gruncie ubezpieczeń.
Nowe kompetencje Rzecznika Finansowego zostały wprowadzone, aby uzupełnić dość istotną lukę prawną. Zgodnie z poprzednimi przepisami, wspomniany rzecznik nie mógł podejmować działań w stosunku do agentów ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych. Mowa o pośrednikach, którzy działają na rzecz swojego klienta (brokerzy) lub ubezpieczyciela (agenci ubezpieczeniowi). Warto wiedzieć, że na rynku ubezpieczeniowym występują również tak zwani multiagenci. Są to osoby lub firmy posiadające odpowiednie pełnomocnictwa do występowania jako agenci przynajmniej dwóch firm ubezpieczeniowych.
Zmiany obowiązujące od 1 października 2018 r. obejmują osoby i podmioty należące do wszystkich wymienionych grupy (agenci, multiagenci oraz brokerzy). Dzięki zmianom w przepisach, Rzecznik Finansowy będzie mógł analizować działania wspomnianych osób lub firm zajmujących się pośrednictwem ubezpieczeniowym i podejmować ewentualne postępowania interwencyjne na wniosek ich klientów. Począwszy od 1 października 2018 r. Rzecznik Finansowy zyskał również możliwość prowadzenia postępowania polubownego, które dotyczy sporu pomiędzy pośrednikiem ubezpieczeniowym oraz jego klientem.
Dowiedz się więcej o zasadach postępowania polubownego »

Od października 2018 r. agenci i brokerzy mają nowe obowiązki
W kontekście działalności brokerów i agentów ubezpieczeniowych, przedmiotem zainteresowania Rzecznika Finansowego będą usługi związane z dystrybucją ubezpieczeń. Chodzi między innymi o działania mające na celu skłonienie klienta do zakupu ubezpieczenia, które nie do końca odpowiada jego potrzebom albo jest mu zwyczajnie niepotrzebne. Trudno ukryć, że rozszerzenie kompetencji Rzecznika Finansowego było związane z problemami i kontrowersjami, jakie spowodowały niewłaściwe zachowania pośredników oferujących tzw. polisolokaty.
Warto wiedzieć, że wraz z rozszerzeniem uprawnień Rzecznika Finansowego na pośredników ubezpieczeniowych wprowadzono również przepisy, które zwiększają odpowiedzialność agentów i brokerów za właściwy dobór propozycji. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń wskazuje, że agent lub broker w pierwszej kolejności będzie musiał zbadać potrzeby swojego klienta. Od 1 października 2018 r. obowiązują też dodatkowe wymogi dla pośredników związane z koniecznością informowania klienta o charakterze wynagrodzenia za sprzedaż danej polisy. Przewidziano również obowiązek przekazywania przez pośrednika ustandaryzowanego dokumentu podsumowującego zasady działania danej polisy.

Pośrednicy będą musieli szybko rozpatrywać reklamacje klientów
W ramach podsumowania trzeba wspomnieć o jeszcze jednej zmianie, która na początku października 2018 r. zmodyfikowała zasady działalności pośredników ubezpieczeniowych. Warto wiedzieć, że takie firmy lub osoby zajmujące się dystrybucją ubezpieczeń zostały objęte wymaganiami dotyczącymi czasu odpowiedzi na reklamacje. Wcześniej podobne wymogi zostały wprowadzone między innymi dla banków oraz zakładów ubezpieczeniowych.
Dowiedz się więcej o tym, jakie są terminy rozpatrywania reklamacji w banku »

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pośrednicy ubezpieczeniowi mają 30 dni na rozpatrzenie reklamacji klienta (niezależnie od tego, czy jest on konsumentem). Ten termin odpowiedzi może zostać warunkowo wydłużony (maksymalnie do 60 dni od złożenia reklamacji), jeżeli sprawa ma szczególnie zawiły charakter. W przypadku przedłużenia terminu reklamacyjnego, klient pośrednika ubezpieczeniowego (agenta, multiagenta lub brokera) powinien otrzymać specjalne pismo wyjaśniające przyczyny opóźnienia. Warto podkreślić, że brak jakiegokolwiek odzewu ze strony pośrednika w ciągu 30 dni od złożenia reklamacji, będzie oznacza jej automatyczne uznanie na korzyść klienta.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »