A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Kto dostanie becikowe?

Data publikacji: 2015.10.20 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
5.0/5

Świadczenie rodzinne z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) to niewielkie, ale powszechnie dostępne świadczenie. Samotne matki otrzymają znacznie wyższą pomoc finansową.

Fot: Kto dostanie becikowe?

Narodziny dziecka to wydarzenie, które oznacza spore wydatki finansowe. W takiej sytuacji większość polskich rodzin może otrzymać jednorazową pomoc o wartości 1000 zł (tzw. becikowe). Na większe wsparcie będą mogły liczyć niezamożne i samotne matki. Takie osoby prócz zasiłku rodzinnego, otrzymają również specjalny dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Warto przedstawić dokładne zasady przyznawania takiej pomocy finansowej. Podobnie jak w przypadku zasiłku rodzinnego, przepisy nie są proste i oczywiste.

Adopcja również uprawnia do otrzymania jednorazowej pomocy
Na wstępie warto omówić zasady przyznawania pomocy, którą otrzymują nie tylko samotne matki. Jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) wzbudza spore kontrowersje już od jego wprowadzenia w 2006 r. Krytykowana jest głównie symboliczna wysokość pomocy (1000 zł). Od 2013 r. zasady przyznawania becikowego są bardziej sprawiedliwe. Takiej pomocy nie otrzymują bardziej zamożne matki.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Becikowe zwykle jest kojarzone z narodzinami dziecka. Warto wiedzieć, że opisywane świadczenie może też otrzymać osoba, która stała się opiekunem prawnym małoletniego dziecka (do 18 lat) lub wystąpiła z wnioskiem o jego przysposobienie. Niezależnie od statusu wnioskodawcy, wysokość becikowego jest stała i wynosi 1000 zł netto na każde dziecko. W związku z powyższym, narodziny bliźniaków uprawniają do wsparcia o wartości 2000 zł.
Niezależnie od tytułu do przyznania becikowego (narodziny/adopcja), pomocy nie otrzymają wnioskodawcy, w których rodzinie miesięczny dochód na osobę przekracza 1922 zł netto. Wspomniany limit dochodowy zmienia się co 3 lata. Jego kolejna podwyżka może nastąpić w 2016 r. Zasady obliczania dochodu, który uprawnia do becikowego są takie same, jak w przypadku zasiłku rodzinnego. Warto nadmienić, że z prawnego punktu widzenia, jednorazowa pomoc dla matek jest klasyfikowana jako dodatek do zasiłku rodzinnego. Mimo takich zapisów w ustawie o świadczeniach rodzinnych, becikowe otrzymują również matki, które ze względu na wysokość dochodu nie mogły uzyskać zasiłku rodzinnego.
Wniosek o wypłatę becikowego trzeba złożyć w lokalnym ośrodku opieki społecznej przed upływem 12 miesięcy od narodzin dziecka. Analogiczny termin nalicza się od dnia adopcji dziecka. Trzeba nadmienić, że w dniu złożenia wniosku, adoptowane dziecko nie powinno przekroczyć 18 roku życia. Osoba wnioskująca o becikowe po upływie rocznego terminu, nie otrzyma tego świadczenia. Młode matki powinny pamiętać o jeszcze jednym wymogu. Takie osoby wraz z wnioskiem do opieki społecznej, muszą złożyć specjalne zaświadczenie. W tym dokumencie lekarz lub położna deklaruje, że matka nie później niż w 10 tygodniu ciąży została objęta opieką lekarską. Brak wspomnianego zaświadczenia uniemożliwia wypłatę dodatku z tytułu narodzin dziecka. Problemów z otrzymaniem becikowego nie powinni mieć rodzice, którzy za granicą też korzystają z opieki społecznej.

Przejdź na drugą stronę i dowiedz się, komu należy się większe wsparcie »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »