A A A
drukuj

Umowy o dzieło też zostaną obciążone składkami ZUS?

Data publikacji: 2017.02.24 godz. 16:58

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.8/5

Niedawno wprowadzono bardziej restrykcyjne zasady opłacania składek ZUS od umów zlecenie. Wszystko wskazuje na to, że podobna zmiana będzie dotyczyła również umów o dzieło.

Fot: Rząd zdecyduje o oskładkowaniu umów o dzieło?

Obnika wieku emerytalnego, która wejdzie w życie 1 października 2017 roku, oznacza znacznie większe koszty dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego nie można się dziwić, że rząd szuka dodatkowych źródeł finansowania ZUS-u. Jednym z rozważanych pomysłów, jest ustalenie piętnastoletniego okresu składkowego jako podstawy do uzyskania jakiejkolwiek emerytury (więcej tutaj »). Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak oskładkowanie umów o dzieło w najbliższej przyszłości. Wspomniane umowy ze względu na brak obowiązkowych składek na ZUS i NFZ, obecnie są nadużywane przez pracodawców i pracowników. Oskładkowanie umów o dzieło to rozwiązanie, które zmniejszy pokusę ich nadużywania i poprawi sytuację finansową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trudno oczekiwać, że taka zmiana spotka się z entuzjazmem osób zatrudnionych w ramach umowy o dzieło. Dla wielu takich pracowników, wprowadzenie obowiązkowych składek ZUS będzie oznaczało zmniejszenie wynagrodzenia netto (tzn. kwoty otrzymywanej „do ręki”).

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Od dzieła prawdopodobnie zapłacimy tylko składkę emerytalna oraz rentową …
Na wstępie warto przypomnieć, jakie zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia wprowadzono 1 stycznia 2016 r. Od tego dnia, wszystkie umowy zlecenia są oskładkowane do kwoty nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia na etacie (2000 zł brutto dla 2017 r.). W przypadku kilku umów zlecenia, uwzględnia się datę zatrudnienia pracownika i sumę wynagrodzenia brutto. To oznacza, że w przypadku trzech umów zlecenia zawartych z różnymi firmami, obowiązek odprowadzania składki emerytalnej i rentowej od trzeciej umowy nie będzie występował jeśli suma wynagrodzenia z dwóch wcześniejszych umów przekracza „najniższą krajową” (2000 zł brutto w 2017 r.).
Nowe regulacje dotyczące umów zlecenia sprawiły, że umowy o dzieło są atrakcyjną alternatywą. W przypadku „dzieła” nie występuje bowiem obowiązek opłacania ubezpieczenia społecznego oraz składki na NFZ. Jedynym wyjątkiem jest podpisanie umowy o dzieło z własnym pracodawcą (firmą zatrudniającą w ramach umowy o pracę). Podatek PIT zwykle będzie jedynym obciążeniem dla osoby zatrudnionej na umowie o dzieło. Warto wspomnieć, że twórcy mogą liczyć na preferencję przy umowie o dzieło w postaci kosztów uzyskania przychodu wynoszących 50%.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej już od pewnego czasu zastanawia się nad oskładkowaniem umów o dzieło. Wiadomo, że najbliższe miesiące wpłyną na decyzję wspomnianego resortu. Jeżeli liczba umów o dzieło będzie wzrastać, to „uzusowienie” takich kontraktów stanie się bardzo prawdopodobne.
Ze względu na problemy z naliczaniem składki chorobowej przy umowach o dzieło, najbardziej prawdopodobne wydaje się rozwiązanie zakładające obciążenie wspomnianych umów składką emerytalną i składką rentową. Nawet taka zmiana skutkowałaby poważnym wzrostem obciążeń związanych z realizacją dzieła.
Niedawno zmieniła się kwota wolna od podatku. Zobacz, czy możesz na tym zyskać »

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Przy umowie o dzieło na 1500 zł pracownik otrzymałby kwotę mniejszą o 145 zł
Skutki ewentualnego oskładkowania umów o dzieło, można przeanalizować na przykładzie. Poniższa tabela prezentuje obecne obciążenia dla umowy o dzieło i umowy zlecenia (wartość brutto: 1500 zł). Jak widać, różnica kwoty wypłacanej pracownikowi (wynagrodzenia netto) jest bardzo duża. Zleceniobiorca otrzyma 1122 zł, podczas gdy osoba zatrudniona w ramach umowy o dzieło zarobi 1284 zł. W przypadku „dzieła”, jedynym kosztem będzie podatek PIT wynoszący 216 zł.

Obciążenia podatkowe umów zlecenie i o dzieło z wynagrodzeniem 1 500 zł brutto (luty 2017 r.)
Rodzaj obciążenia Umowa zlecenie* Umowa o dzieło**
Składka emerytalna 146,40 zł 0,00 zł
Składka chorobowa 0,00 zł 0,00 zł
Składka rentowa 22,50 zł 0,00 zł
Składka zdrowotna 119,80 zł 0,00 zł
Podatek PIT 89,00 zł 216,00 zł
Wynagrodzenie netto 1122,30 zł 1284,00 zł

Można przypuszczać, że ewentualne składki ZUS dla umów o dzieło miałyby taką samą wysokość procentową, jak w przypadku umów zlecenia. Po przyjęciu takiego założenia, można obliczyć, że oskładkowanie umowy o dzieło z wynagrodzeniem brutto wynoszącym 1500 zł, skutkowałoby naliczeniem następujących obciążeń:

  • 146,40 zł - składka emerytalna
  • 22,50 zł - składka rentowa
  • 192,00 zł - zaliczka na podatek PIT

W analizowanym wariancie, osoba zatrudniona w ramach umowy o dzieło, otrzymałaby „do ręki” 1139,10 zł, czyli kwotę mniejszą o 144,90 zł (11,29%) niż obecnie. Gdyby taka umowa dodatkowo została objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, to wynagrodzenie netto spadłoby do 1122,30 zł. To oznacza różnicę o 12,59% (161,70 zł) w stosunku do obecnej sytuacji.
Oskładkowanie umów o dzieło na pewno mogłoby ograniczyć ich nadużywanie przez pracodawców i zwiększyć wpływy do ZUS-u. Przed wprowadzeniem takich zmian, trzeba jednak wziąć pod uwagę spadek dochodów wielu mniej zamożnych pracowników. Wbrew pozorom, umowy o dzieło są używane nie tylko w odniesieniu do dobrze wynagradzanej pracy twórców i specjalistów.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus