A A A
drukuj

Wkrótce: Egzekucja komornicza? Tylko w obecności kamery!

Data publikacji: 2016.07.11 godz. 14:00

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.6/5

Doniesienia o nadużyciach komorników oraz asesorów komorniczych, skłoniły rząd do zmian. Nagrywanie egzekucji komorniczych to tylko jeden z pomysłów przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Fot: Komornik będzie musiał dokonywać egzekucji w obecności kamery.

Sprawa rolnika spod Mawy, któremu asesor komorniczy bezprawnie zajął ciągnik, odbiła się szerokim echem w krajowych mediach. Opinia publiczna była informowana również o innych nadużyciach związanych z działalnością komorników. W odpowiedzi na te doniesienia, poprzedni rząd wprowadził przepisy zwiększające kontrolę nad działalnością komorników oraz asesorów (m.in. powołano rzecznika dyscyplinarnego przy Krajowej Radzie Komorniczej). Obecny Minister Sprawiedliwości ma bardziej rozbudowane plany uregulowania działalności komorników. Niedawno zostały zaprezentowane założenia do nowej ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Najciekawszy z pomysłów przewiduje wymóg nagrywania egzekucji komorniczej przy pomocy kamery. Wśród propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości znajdziemy również zmiany, które są mniej atrakcyjne medialnie, ale równie ważne dla dłużników.

UWAŻAJ NA TO! Konta, o których "nie dowie się komornik". Czytaj więcej »

Sądy zostaną zobowiązane do bieżącej kontroli komorników …
Obecnie dłużnik, który jest niezadowolony z działań komornika, musi wnieść skargę do sądu rejonowego. Prezes sądu może zobowiązać komornika do rezygnacji z podjętych czynności i przywrócenia poprzedniego stanu (np. zwolnienia zajętej ruchomości) jeśli zostało stwierdzone naruszenie prawa.
Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje bardziej rozbudowany model kontroli sędziego nad komornikiem (patrz poniższa tabela). Prezes Sądu Rejonowego będzie mógł natychmiast odsunąć od obowiązków komornika, który rażąco naruszył przepisy. Oprócz możliwości zastosowania takiej kary (tzn. miesięcznego zawieszenia w obowiązkach), osoba kierująca sądem rejonowym zyska dodatkowe uprawnienie. Mowa o składaniu bezpośredniego wniosku do Ministra Sprawiedliwości, w sprawie odwołania komornika. Co ważne, Prezes Sądu Rejonowego będzie ponosił bezpośrednią odpowiedzialność za nieprzekazywanie informacji dotyczących łamania prawa przez komorników.
Sprawdź, jakie są obecnie zasady odpowiedzialności komorników »

Kolejna ważna propozycja zmian, przewiduje wprowadzenie specjalnego formularza skargi, który będzie wręczany poszkodowanemu po przeprowadzeniu egzekucji. W takim dokumencie kierowanym do sądu, będzie można przedstawić zastrzeżenia do działań komornika. Obecnie sporządzenie skargi na czynności komorników często wymaga pomocy specjalisty, gdyż taki dokument musi spełniać liczne wymogi formalne (podobnie jak pozew sądowy). Po zmianie obowiązujących przepisów, mają być uwzględniane również skargi złożone nieterminowo i niespełniające wymagań formalnych. Ta propozycja wzbudza spore kontrowersje, gdyż jest sprzeczna z zasadami prawnego formalizmu.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Zmiany dotyczące zasad egzekucji komorniczej
Obszar zmian w przepisach Najważniejsze zmiany
Wszczynanie postępowania o odwołaniu komornika przez ministra Minister Sprawiedliwości będzie mógł z urzędu wszcząć postępowanie dotyczące odwołania komornika.
Zawieszanie komornika przez ministra Minister Sprawiedliwości na każdym etapie postępowania dyscyplinarnego będzie mógł zawiesić komornika w obowiązkach.
Nadzór sędziego nad komornikiem Prezes Sądu Rejonowego będzie mógł odsunąć komornika od obowiązków i wnioskować do Ministra Sprawiedliwości o odwołanie takiej osoby ze stanowiska. Dodatkowo prezes sądu zyska prawo do wizytacji, lustracji oraz skierowania komornika na badania. Prezes Sądu Rejonowego będzie odpowiedzialny za rezultaty nadzoru nad komornikami.
Zasady składania skarg na czynności komornika Sąd będzie musiał uwzględnić skargę dłużnika nawet wtedy, gdy zawiera ona braki formalne lub została złożona po terminie. Dłużnik po egzekucji otrzyma przejrzysty formularz skargi.
Rejestracja egzekucji komorniczych Wszystkie egzekucje przeprowadzane poza kancelarią, będą rejestrowane kamerą, a nagrania staną się częścią dokumentacji sprawy.
Korzystanie z asysty Policji Wejście „siłą” do domu dłużnika, będzie możliwe tylko w asyście Policji.
Zasady zajmowania rzeczy Komornik nie będzie mógł zająć rzeczy, jeżeli zostanie mu przedstawiony dowód świadczący o prawie własności innej osoby. Odbieranie dłużnikowi zajętej rzeczy ma być wyjątkiem, a nie powszechną praktyką.

Komornik nie będzie już mógł wysługiwać się swoimi asesorami
Zmiany prawne, które mają zostać uchwalone jeszcze w bieżącym roku, przewidują również istotne zmiany sposobu działania kancelarii komorniczych. Takie podmioty nie będą już mogły dowolnie wybierać spraw z całego kraju. Komornik zostanie niejako przywiązany do swojego rewiru, a możliwość otrzymywania spraw z innych części Polski ma być nagrodą za dobre wyniki pracy.
Kolejna zapowiedziana modyfikacja przepisów będzie dotyczyła zasad wykonywania czynności egzekucyjnych przez asesorów komorniczych. Trudno ukryć, że w obecnych warunkach osoby przyuczające się do profesji komornika, często wykonują większość pracy za swojego patrona. Po wprowadzeniu zmian prawnych, zostanie ograniczona możliwość wysługiwania się asesorami. Takie osoby będą mogły wykonywać tylko pewne czynności w ramach szkolenia.
Sprawdź, które czynności asesor może obecnie wykonywać zamiast komornika »

Warto wspomnieć o jeszcze jednej ważnej zmianie, która dotyczy samych komorników. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Sprawiedliwości, zostanie rozszerzony zakres odpowiedzialności osób prowadzących egzekucję. Ponadto komornicy nieposiadający tytułu magistra prawa, zostaną zmuszeni do ukończenia odpowiednich studiów. Taki obowiązek związany z uzupełnieniem wykształcenia, może dotyczyć nawet 30% komorników. Wszystkie osoby wykonujące zawód komornika, stracą natomiast prawo do nielimitowanego urlopu.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Konto osobiste w Volkswagen Bank GMBH Oddział w Polsce »