A A A
drukuj

Czy komornik jest windykatorem?

Data publikacji: 2018.07.30 godz. 15:29
OCENA
2.8/5

Dłużnicy muszą liczyć się z tym, że ich wierzyciele podejmą wszelkie dostępne kroki prawne do odzyskania swojej wierzytelności. Obejmować mogą one windykację z windykatorem, skierowanie sprawy do sądu i oddanie jej komornikowi. Czy windykator i komornik pełnią taką samą funkcję i mają tożsame kompetencje?

Fot: Windykator to to samo co komornik?

Komornik i windykator to dwie różne profesje, z których większe kompetencje ma komornik. Dysponuje on narzędziami do bardziej skutecznego dochodzenia długu od dłużnika. 

Windykator w postępowaniu polubownym
Przy powstaniu zadłużenia, na przykład z tytułu udzielonej pożyczki czy kredytu, dłużnik musi wiedzieć, że bank lub firma pożyczkowa ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne. Zwykle w pierwszej kolejności jest ono polubowne i obejmuje wysyłanie czy przekazywanie dłużnikowi monitów, aby przypomnieć mu o konieczności spłaty długu. Windykator zatrudniony w banku lub w innym podmiocie finansowym bądź niezależna firma windykacyjna, która „kupiła” długi danego klienta, będzie chciała nawiązać kontakt z dłużnikiem i skłonić go do spłaty zadłużenia.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Sprawa sądowa
Nie zawsze postępowanie polubowne w windykacji przynosi spodziewane efekty. Przy bezskutecznym działaniu wierzyciel może wnieść sprawę do sądu. Sąd rozpatrzy ją i jeśli uzna, że dług jest zasadny i nie uległ przedawnieniu, ogłosi wyrok i nada mu klauzulę wykonalności. Wówczas wierzyciel będzie mógł zaangażować w odzyskiwanie długu komornika.

Komornik jako funkcjonariusz publiczny
W porównaniu z windykatorem komornik ma o wiele szersze kompetencje i może podejmować nieco inne działania względem dłużników. Jest on z mocy prawa funkcjonariuszem publicznym, prowadzącym określone prawem czynności z ramienia sądu rejonowego. Działa w ramach przepisów ustawy o komornikach sądowych i egzekucyjnych. Między innymi to on wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach dotyczących roszczeń finansowych i niepieniężnych oraz zabezpiecza takie roszczenia. Ma prawo do realizowania innych tytułów wykonawczych oraz egzekucyjnych, o ile podlegają wykonaniu bez klauzuli.
Komornik na zlecenie wierzyciela może poszukiwać majątku dłużnika, zwłaszcza ze wskazanych, prawdopodobnych źródeł, jak i skutecznie egzekwować długi oraz pokrywać wierzytelności.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Komornikowi nie wolno:

  • nachodzić dłużników nocą,
  • prowadzić działania komornicze pomiędzy godziną 9 wieczorem a 7 rano,
  • prowadzić działania bez wylegitymowania się na żądanie dłużnika.

Komornik działa w ramach przepisów wynikających z ustawy o komornikach. W przeciwnym wypadku może ponieść konsekwencje prawne.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus