A A A
drukuj

Egzekucja komornicza może być wkrótce znacznie tańsza!

Data publikacji: 2017.05.31 godz. 14:32

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.2/5

Rząd niedawno przyjął projekt ustawy o komornikach sądowych, która zmienia ich sposób wynagradzania. To bardzo dobra wiadomość dla osób, na których ciąży egzekucja komornicza!

Fot: Komornicy zarobią mniej na egzekucjach? Dobra wiadomość dla dłużników.

W ostatnim czasie, coraz częściej mówi się o poważnych zmianach zasad działania komorników. Prawdopodobieństwo takiej prawnej rewolucji rośnie, gdyż rząd w połowie maja 2017 r. zaakceptował odpowiednie projekty ustaw. Nowa ustawa o komornikach sądowych ma zagwarantować m.in. nagrywanie wizyt w domu dłużnika i lepszy nadzór nad środowiskiem komorniczym. Pisaliśmy już o tym w jednym z naszych wcześniejszych artykułów (czytaj więcej »). Tym razem dokładnie przyjrzymy się planowanym zmianom dotyczącym opłat egzekucyjnych (od 1 stycznia 2018 r.). Dzięki projektowanej ustawie o kosztach komorniczych, wielu dłużników (zwłaszcza drobnych) odczuje finansową ulgę. Warto pamiętać, że to właśnie zadłużone osoby w ostateczności pokrywają wynagrodzenie komornika.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Po zmianach egzekucja niewielkich długów będzie mniej kosztowna …
Ustawa o kosztach komorniczych w kształcie przyjętym niedawno przez rząd, wprowadza wiele zmian. Poniższa tabela przedstawia te zmiany, które wydają się najistotniejsze z punktu widzenia wierzycieli oraz dłużników.
Duże zainteresowanie wzbudza m.in. propozycja zastąpienia dwóch stawek opłaty komorniczej za egzekucję świadczeń pieniężnych (8,00% i 15,00%) przez jedną dziesięcioprocentową stawkę. Po tej zmianie, egzekucja z rachunku bankowego, renty, emerytury, zasiłku dla bezrobotnych lub wynagrodzenia za pracę, może być nieco droższa w przypadku dużych kwot (przez wzrost stawki z 8,00% do 10,00%). Trzeba jednak zwrócić uwagę, że znacząco zmaleje (z 15,00% do 10,00%) podstawowa stawka stosowana przez komorników. Co więcej, zostaną wprowadzone preferencyjne stawki opłaty komorniczej (3,00% i 5,00%) dla dłużników, którzy dobrowolnie przekażą swoje zobowiązanie komornikowi. Najniższa stawka (3,00%) ma być stosowana, jeśli zadłużona osoba spłaci zobowiązanie albo jego część w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji (tabela poniżej).

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Warto również zwrócić uwagę, że nowe przepisy znacząco obniżają minimalny poziom opłaty za egzekucję świadczeń pieniężnych. Obecnie taka minimalna opłata wynosi około 177 zł (przy stawce 8%) oraz 354 zł (przy stawce 15%). Po zmianach, za egzekucję świadczeń pieniężnych (stawka 10%) trzeba będzie zapłacić minimum 100 zł. Obniżenie minimalnej opłaty za egzekucję świadczeń pieniężnych, będzie miało pozytywne skutki dla „małych” dłużników. W razie udanej egzekucji długów o wartości 1000 zł, dłużnik zapłaci od tej kwoty tylko 100 zł podstawowej opłaty komorniczej zamiast 177 zł lub 354 zł.
Obniżka minimalnej opłaty (ze 106 zł do 100 zł) dotyczy również zabezpieczenia roszczeń pieniężnych na wniosek wierzyciela. Procentowa stawka opłaty za tę czynność niestety wzrośnie z 2,00% do 5,00%. Bardziej pozytywna zmiana ma dotyczyć opłaty dla komornika za zajęcie rzeczy ruchomej (spadek opłaty z 1768 zł do 400 zł).

Proponowane zmiany w zasadach naliczania najważniejszych kosztów komorniczych (maj 2017 r.)
Rodzaj czynności komornika Poziom opłaty egzekucyjnej według obowiązujących przepisów Poziom opłaty egzekucyjnej według zmian planowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości
(od 1 stycznia 2018 r.)                
Egzekucja świadczeń pieniężnych
(ogólna stawka)
15,00% wartości wyegzekwowanego świadczenia,
od 10% do trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
jednolita opłata: 10,00% wartości wyegzekwowanego świadczenia (od 100 zł do 50 000 zł)

Wyjątki od stosowania powyższej opłaty:

1. przy przekazaniu długu komornikowi w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia o egzekucji -   3,00% wartości wyegzekwowanego świadczenia (od 100 zł do 50 000 zł)

2. w przypadku przekazania długu komornikowi po 14 dniach od doręczenia zawiadomienia o egzekucji -   5,00% wartości wyegzekwowanego świadczenia (od 100 zł do 50 000 zł) 
Egzekucja z rachunku bankowego, renty, emerytury, zasiłku dla bezrobotnych lub wynagrodzenia za pracę 8,00% wartości wyegzekwowanego świadczenia,
od 5% do dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego 2,00% wartości roszczenia,
od 3,00% do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
5,00% wartości roszczenia (od 100 zł do 50 000 zł), wyjątek: w przypadku alimentów - stawki jak dla świadczeń pieniężnych (patrz powyżej)
Zajęcie rzeczy ruchomej 50,00% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, tj. 1768 zł 400 zł

W ustawie przewidziano również kary dla niefrasobliwych wierzycieli
Projekt ustawy o kosztach komorniczych, którym niebawem zajmie się Sejm, przewiduje również kilka innych ciekawych rozwiązań. W tym kontekście warto wspomnieć o specjalnej karze dla wierzycieli, którzy wskażą niewłaściwy adres dłużnika albo osobę niebędącą w ogóle dłużnikiem. Za taką niedbałość, komornik pobierze od wierzyciela (np. banku lub firmy telekomunikacyjnej), karę wynoszącą 10% długu.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Projektowane przepisy przewidują jeszcze jedno rozwiązanie dyscyplinujące wierzycieli. Mowa o pobieraniu opłaty w wysokości 5,00% pozostałego do „ściągnięcia” długu, gdy postępowanie egzekucyjne zostało umorzone na wniosek wierzyciela albo z powodu bezczynności tej osoby lub firmy. Obecnie taka pięcioprocentowa opłata po umorzeniu postępowania, zawsze obciąża dłużnika. Po zmianach prawnych, dłużnik zapłaci za umorzenie postępowania (stawka 5,00%) tylko wtedy, gdy doszło do spłaty długu albo do zawarcia ugody z wierzycielem. Korzystna zmiana nie będzie dotyczyła m.in. osób zalegających z alimentami.
W ramach podsumowania warto wspomnieć, że przepisy przyjęte niedawno przez rząd, nie zwalniają dłużników z obowiązku zwracania komornikowi poniesionych wydatków. Mowa o wydatkach związanych np. z wysyłaniem korespondencji, powołaniem biegłych, uzyskiwaniem dokumentów, publikowaniem ogłoszeń oraz dojazdem. Takie kwoty nadal będą zaliczkowo pokrywane przez wierzyciela i później „ściągane” od dłużnika. 

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »