A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Wracasz do ojczyzny? Dostaniesz zasiłek!

Data publikacji: 2016.07.14 godz. 16:01

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
5.0/5

Emigranci wracający z pracy za granicą mogą liczyć na otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych po powrocie do Polski. Takie świadczenie można również otrzymywać z kraju, w którym się wcześniej pracowało.

Fot: Zasiłek dla emigrantów na bezrobociu

Nie wszyscy polscy emigranci zarobkowi, planują długi pobyt za granicą. Wiele takich osób wraca do kraju po zaoszczędzeniu kwoty, która jest im potrzebna np. do zakupu mieszkania lub samochodu. Część Polaków przebywających za granicą, musi wrócić do ojczyzny ze względu na brak pracy albo jej sezonowy charakter (przykład: prace w rolnictwie). Po zaskakującym wyniku referendum w Wielkiej Brytanii, coraz bardziej realny staje się scenariusz, w którym powroty emigrantów będą spowodowane brakiem specjalnego pozwolenia na pracę. W związku z powyższym, warto przedstawić zasady wypłaty zasiłku dla bezrobotnych, przysługującego Polakom po powrocie z zagranicy. Takie świadczenie wypłaca Polska albo kraj wcześniejszego pobytu. W większości przypadków, transfer zagranicznego zasiłku będzie bardziej korzystny dla byłego emigranta. W naszym kolejnym artykule z cyklu „Ulgi, dopłaty, zwolnienia” tłumaczymy, na czym dokładnie polega możliwość otrzymywania zagranicznego zasiłku dla bezrobotnych.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Zasiłek dla bezrobotnych do Polski przesyłają nie tylko kraje członkowskie UE …
Bezrobotny emigrant po powrocie do kraju może skorzystać z zasiłku wypłacanego przez polski urząd pracy. Urzędnicy zachęcają jednak do pobierania zasiłków przysługujących w kraju poprzedniego zatrudnienia. Trudno się temu dziwić, bo wspomniane rozwiązanie odciąża krajowy budżet. Z możliwości transferowania zasiłków do kraju mogą skorzystać osoby, które wcześniej pracowały na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Do EOG oprócz krajów członkowskich Unii Europejskiej, należy Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria. Zgodnie ze wspólnotowymi przepisami, transfer zagranicznego zasiłku dla bezrobotnych do Polski jest możliwy po spełnieniu następujących warunków:

  • zagraniczna instytucja przyznała zasiłek dla bezrobotnych
  • pracownik był zarejestrowany za granicą (w poprzednim miejscu zatrudnienia) jako bezrobotny przynajmniej przez cztery tygodnie od dnia utraty pracy (uwaga: zagraniczny urząd może warunkowo zgodzić się na skrócenie tego terminu i wcześniejszy wyjazd do Polski, jeżeli małżonek lub partner bezrobotnego znalazł pracę w innym państwie)
  • bezrobotny uzyskał w zagranicznym urzędzie odpowiedni dokument (formularz U-2), który jest potem weryfikowany przez polskich urzędników
  • wyjazd nie był związany ze studiami w innym kraju lub rozpoczęciem tam działalności gospodarczej

Warto pamiętać, że emigrant po powrocie do Polski, powinien się zarejestrować jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy (wymagany termin takiej rejestracji to siedem dni od przyjazdu do kraju). Formularz U-2 trzeba natomiast dostarczyć do wojewódzkiego urzędu pracy. Jeżeli bezrobotny zapomniał pobrać wspomniany formularz za granicą, to wojewódzki urząd pracy prześle odpowiednie zapytanie do swojego odpowiednika w innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Takie dodatkowe formalności wydłużają jednak okres pomiędzy powrotem do kraju i transferem zasiłku. Na szczęście, przepisy przewidują przedłużenie okresu wypłaty zasiłku o czas oczekiwania na potrzebne dokumenty z zagranicy.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Transfer zasiłku dla bezrobotnych z kraju poprzedniego zatrudnienia jest możliwy przez trzy miesiące. Od 1 maja 2010 r. istnieje jednak możliwość warunkowego wydłużenia tego okresu o kolejne trzy miesiące. Odpowiednią decyzję podejmuje jednak zagraniczny urząd pracy, a polscy urzędnicy pełnią jedynie rolę pośrednika. Taka sama zasada dotyczy samej wypłaty świadczeń, która jest dokonywana zza granicy na numer konta bezrobotnego. Osoba ubiegająca się o przedłużenie okresu wypłaty zasiłku dla bezrobotnych, powinna uzasadnić, dlaczego nie może znaleźć pracy. To ważna kwestia, gdyż zasiłek wypłacany z zagranicy ma pomóc w poszukiwaniu nowego pracodawcy. Warto wiedzieć, że możliwe jest złożenie wniosku o zasiłek na 3 miesiące z prawem przedłużenia do 6 miesięcy. Polak wnioskujący o dłuższą wypłatę pomocy musi jednak pamiętać, że decyzja w tej sprawie ma charakter uznaniowy, a przepisy unijne nie określają dokładnych kryteriów przedłużenia zasiłku.

Przejdź na drugą stronę i dowiedz się od czego zależy długość obowiązywania zasiłku »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »