A A A
drukuj

Kupiłeś okulary? Pracodawca będzie musiał pokryć koszty!

Data publikacji: 2016.05.05 godz. 15:35

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
3.2/5

Coraz więcej pracowników spędza wiele godzin przed monitorem. Takie osoby mogą domagać się od pracodawcy pokrycia kosztów zakupu okularów lub soczewek kontaktowych. Prawo do wspomnianej refundacji podlega jednak pewnym ograniczeniom.

Fot: Okulary od pracodawcy

Choroby wzroku stay się już problemem cywilizacyjnym. Przyczynia się do tego m.in. długi czas pracy przed monitorem komputerowym. Styczność z komputerem mają nie tylko osoby pracujące w biurze. Wszyscy pracownicy, którzy są narażeni na szkodliwy wpływ monitorów komputerowych oraz spełniają wymagania określone w specjalnym rozporządzeniu, powinni wnioskować do swojego pracodawcy o refundację kosztu związanego z receptą od okulisty. Dzięki wykorzystaniu takiego uprawnienia można zaoszczędzić kilkaset złotych i otrzymać okulary lub soczewki kontaktowe, które przydadzą się również w życiu prywatnym. Zasady refundacji okularów i soczewek nie zawsze są oczywiste. Dlatego w naszym kolejnym artykule z cyklu „ulgi, dopłaty, zwolnienia” wyjaśniamy te kwestie, które wzbudzają wątpliwości pracowników oraz pracodawców.

Zwrotu za okulary oraz soczewki nie otrzymają np. niektóre kasjerki
Zasady refundacji okularów i soczewek kontaktowych zostały sformułowane w kodeksie pracy oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Kodeks pracy jedynie informuje, że pracodawca musi zapewnić pracownikowi niezbędne środki ochrony przed szkodliwymi czynnikami na miejscu pracy (np. promieniowaniem oraz migotaniem monitorów komputerowych). Pod pojęciem pracownika rozumie się osobę zatrudnioną w ramach umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. W związku z powyższym, na refundację kosztów zakupu okularów i soczewek kontaktowych nie mogą liczyć m.in. osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych. Co ciekawe, refundacja obejmuje natomiast praktykantów i stażystów.
Wspomniane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973) mówi, że pracodawca powinien zapewnić pracownikowi okulary korygujące jeśli wyniki okresowych badań profilaktycznych wykażą wadę wzroku, wymagającą użycia okularów. Podobna zasada dotyczy soczewek kontaktowych, gdy konieczność ich stosowania zamiast okularów wynika z zaleceń okulisty. Jeżeli lekarz zalecił noszenie okularów, to pracownik nie może domagać się refundacji soczewek kontaktowych. Zarówno okulary jak i soczewki po refundowanym zakupie, stają się własnością pracownika i można je wykorzystywać również poza godzinami pracy. Refundacja polega na zakupie okularów przez pracodawcę albo na zwrocie kosztów z faktury otrzymanej przez pracownika.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do refundacji okularów i soczewek mają osoby pracujące przy komputerze przynajmniej połowę dobowego czasu pracy (tzn. 4 godziny dziennie). Ten czterogodzinny limit nie musi być przekraczany każdego dnia. Trzeba pamiętać, że aktualne przepisy nie obligują pracodawcy do refundacji okularów/soczewek jeśli:

  • pracownik wykonuje swoje obowiązki w kabinie kierowcy lub kabinie sterowniczej maszyn/pojazdów
  • kontakt z systemem komputerowym odbywa się na pokładzie środków transportu
  • pracownik korzysta z systemów komputerowych, które są przeznaczone głównie do użytku publicznego albo systemów przenośnych nie przeznaczonych do użytkowania na jego stanowisku pracy (uwaga: laptop stale wykorzystywany przez pracownika nie jest systemem przenośnym)
  • praca polega na korzystaniu z kalkulatorów, kas fiskalnych oraz innych urządzeń o małym ekranie (np. terminalu płatniczego)

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

W związku z powyższym, dofinansowania na zakup okularów lub soczewek nie otrzyma np. kasjerka, która jest zatrudniona na umowę o pracę i korzysta tylko z kasy fiskalnej. Sytuacja zmienia się, jeżeli kasa fiskalna została połączona z monitorem komputerowym.
Rozporządzenie z 1 grudnia 1998 r. niezbyt precyzyjnie reguluje zasady refundacji okularów przez pracodawcę. Dlatego w praktyce rodzą się różne wątpliwości. Pracownicy czasami zastanawiają się, czy istnieje limit refundacji okularów (np. jedna refundacja na 5 lat). Dosłowne brzmienie przepisów wskazuje, że pracodawca powinien pokryć koszty potrzebnych okularów/soczewek po każdym pogorszeniu się wzroku pracownika, wykrytym podczas okresowych badań profilaktycznych. Ustalony limit jednorazowej refundacji (np. 300 zł) powinien wystarczyć do zakupu odpowiednich okularów. Pracodawca nie musi jednak fundować pracownikowi drogich oprawek okularowych. Osoba zainteresowana zakupem droższych okularów i soczewek, może pokryć nadwyżkę ponad limit refundacji. Weź darmową szybką pożyczkę online i sfinansuj okulary jeszcze dziś »

Pracodawca prócz okularów musi zapewnić odpowiednie warunki …
Trzeba wiedzieć, że osoba pracująca przy komputerze posiada również inne uprawnienia niż te, które dotyczą refundacji okularów lub soczewek. Zgodnie z przepisami wspomnianego rozporządzenia (Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973), pracodawca ma obowiązek:

  • zapewnić pracownikom korzystającym z komputera odpowiednie badania profilaktyczne, jeżeli czas pracy z monitorem przekracza 4 godziny dziennie
  • wyposażyć stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii (przykład: odległość oczu od ekranu monitora wynosząca 40 cm - 75 cm)
  • umożliwić osobie pracującej przy komputerze przynajmniej 4 godziny dziennie, wykonywanie innej pracy co godzinę (np. porządkowania dokumentów w pozycji stojącej) lub pięciominutową przerwę po każdej godzinie nieprzerwanej pracy przed ekranem
  • przeszkolić pracowników z zasad BHP i poinformować o zagrożeniach związanych z używaniem monitorów komputerowych

Jeżeli pracodawca zaniedbuje wymienione obowiązki, to pracownik może skorzystać z pomocy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Jednym z zadań tej instytucji jest sprawdzanie, czy pracodawca zapewnia odpowiednie środki ochrony swoim pracownikom. Warto pamiętać, że PIP ma prawo do kontroli warunków pracy nawet wtedy, gdy zatrudniana osoba pracuje na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło, umowa zlecenia) albo świadczy usługi w ramach działalności gospodarczej.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus