A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Kiedy państwo zapewni pracę?

Data publikacji: 2016.06.10 godz. 14:20

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.0/5

Bezrobotni dość często otrzymują propozycje uczestniczenia w pracach interwencyjnych, robotach publicznych lub pracach społecznie użytecznych. Zatrudnieni z pomocą państwa, mogą liczyć nie tylko na wynagrodzenie oraz pisemną umowę. Liczy się też doświadczenie zawodowe.

Fot: Państwo pomoże bezrobotnym w znalezieniu pracy

Osoby dużej pozostające bez zatrudnienia muszą się liczyć z tym, że urząd pracy zaproponuje im uczestnictwo w pracach społecznie użytecznych, robotach publicznych albo pracach interwencyjnych. Pracownik skierowany przez urząd pracy, otrzyma wynagrodzenie nie niższe od minimalnej ustawowej stawki. Prócz tego, osoby wykonujące roboty publiczne oraz prace interwencyjne, mogą korzystać ze wszystkich dobrodziejstw, jakie zapewnia umowa o pracę (np. urlopu wypoczynkowego oraz świadczeń chorobowych). Ważnym atutem jest również nabywane doświadczenie zawodowe. Urzędnicy starają się dobrać propozycję pracy do kwalifikacji bezrobotnego. Wbrew pozorom, zatrudnienie organizowane przez państwo, nie zawsze dotyczy najprostszych prac fizycznych (np. sprzątania ulic). W naszym kolejnym artykule z cyklu „Ulgi, dopłaty, zwolnienia”, prezentujemy również inne ciekawe fakty na temat robót publicznych, prac interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych.

Prace społecznie użyteczne będą zajmować do 10 godzin tygodniowo …
Każda z form zatrudnienia organizowanych przez urząd pracy, ma inną specyfikę. Prace społecznie użyteczne w najmniejszym stopniu angażują bezrobotnego, bo czas ich wykonywania nie przekracza 10 godzin tygodniowo. Warto wiedzieć, że prace społecznie użyteczne są organizowane przez gminę w ośrodkach związanych z pomocą społeczną oraz instytucjach zajmujących się działalnością charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Podczas prac społecznie użytecznych, bezrobotnego można zatrudnić np. w szkole, szpitalu albo podobnej placówce na terenie gminy, która odpowiada adresowi zamieszkania lub zameldowania przyszłego pracownika. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prace społecznie użyteczne może podjąć:

  • bezrobotny nieposiadający prawa do zasiłku i korzystający z pomocy opieki społecznej
  • uczestnik kontraktu socjalnego, indywidualnego programu usamodzielnienia, lokalnego programu pomocy społecznej lub indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego (dana osoba musi uczestniczyć w tych kontraktach i programach po skierowaniu z urzędu pracy)

Dowiedz się, kto może otrzymać pomoc finansową lub rzeczową z opieki społecznej »

Osoby należące do jednej z powyższych kategorii, uzyskują gwarancję wypłaty wynagrodzenia, które jest waloryzowane z roku na rok. Od 1 stycznia 2016 r. za każdą godzinę prac społecznie użytecznych, przysługuje stawka wynosząca przynajmniej 8,10 zł. Można łatwo obliczyć, że osoba korzystająca z takiej propozycji zatrudnienia, w skali miesiąca powinna zarobić 324 zł lub więcej (przy maksymalnym tygodniowym wymiarze pracy). Co ważne, bezrobotny zatrudniony w ramach prac społecznie użytecznych, zachowuje swój status i prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Czasowa utrata statusu bezrobotnego następuje tylko wtedy, gdy dana osoba odmówi wykonywania prac społecznie użytecznych (bez uzasadnionej przyczyny), przerwie wykonywanie tych prac z własnej winy lub nie podejmie pracy po skierowaniu (patrz art. 33 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia oraz instytucjach rynku pracy). Takie same sankcje dotyczą robót publicznych oraz prac interwencyjnych.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

10 godzin pracy tygodniowo to za mało? Sprawdź, jak pracować więcej »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus