A A A
drukuj

Co należy rozumieć pod pojęciem wartość odtworzeniowa?

Data publikacji: 2018.03.29 godz. 14:08
OCENA
5.0/5

W przypadku zaciągania kredytu hipotecznego banki często wymagają od klientów zawarcia umowy na ubezpieczenie nieruchomości, na której ustanowiona będzie hipoteka w księdze wieczystej na rzecz banku. W ofertach ubezpieczeniowych z kolei można znaleźć pojęcie wartości odtworzeniowej. Czym ona jest?

Fot: Czym jest wartość odtworzeniowa w ubezpieczeniu?

Wartość odtworzeniowa jest pojęciem wykorzystywanym w terminologii ubezpieczeń majątkowych. Zastosowanie takiej wartości w polisie ubezpieczenia nieruchomości pozwoli na uzyskanie świadczenia w razie zniszczenia mienia, w wysokości realnych kosztów naprawy lub zakupu. 

Pojęcie wartości odtworzeniowej
Trudno jest podać jednoznaczną definicję wartości odtworzeniowej. Przyjmuje się jednak, że jest to podstawowa wartość określająca sumę ubezpieczenia. Powinna ona być równa kosztom odtworzenia nieruchomości z uwzględnieniem stopnia jej zużycia, przy wystąpieniu jednego z ryzyk ujętych w polisie ubezpieczeniowej. Wartość odtworzeniowa może być liczona na podstawie wartości rynkowej lub wartości rzeczywistej nieruchomości.
W ubezpieczeniach nieruchomości może być uwzględniona wycena w przypadku zaistnienia szkody według kosztów remontów lub na podstawie kosztu odtworzenia mienia do stanu przed zniszczeniem.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Korzyści dla klienta
Jeśli decydujemy się na zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości, w którym ujęta jest wartość odtworzeniowa, to w razie szkody będziemy mieć gwarancję wypłaty świadczenia pozwalającego pokryć w całości koszty naprawy bądź zakupu zniszczonego mienia. Wartość odtworzeniowa dotyczy przy tym szkód spowodowanych przez:

  • osoby trzecie,
  • domowników,
  • zdarzenia losowe, takie jak pożar, powódź, huragan, uderzenie pioruna i inne.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Pomimo faktu, że wybór ubezpieczenia z wartością odtworzeniową wiąże się z wyższą składką, to warto zapłacić więcej, gdyż taka polisa pozwala na odtworzenie uszkodzonego mienia w całości. Nie będzie to zagwarantowane w wariancie ubezpieczenia z wartością rynkową lub wartością rzeczywistą.

Co wziąć pod uwagę przy podpisywaniu umowy ubezpieczeniowej?
Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mogą ograniczać możliwość objęcia ochroną nieruchomości z zastosowaniem wartości odtworzeniowej, jedynie do konkretnego stopnia zużycia, czy też określonego wieku poszczególnych elementów nieruchomości.
Warto sprawdzić, w jaki sposób szacowane będzie ewentualne odszkodowanie w przypadku zniszczenia nieruchomości i jakie wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej może zastosować ubezpieczyciel. Polisa ubezpieczenia nieruchomości powinna spełniać oczekiwania klienta i w maksymalnie wysokim stopniu chronić jego majątek.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »