A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Kiedy państwo zapewni pracę?

Data publikacji: 2016.06.10 godz. 14:20

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4,0/5

Prace interwencyjne i roboty publiczne zapewniają „najniższą krajową”
Roboty publiczne oraz prace interwencyjne to forma zatrudnienia, która wymaga poświęcenia większej ilości czasu przez bezrobotnego. Taka osoba może jednak liczyć na urlop wypoczynkowy, świadczenie chorobowe i wynagrodzenie wynoszące przynajmniej „najniższą krajową” za cały etat (1850 zł brutto w 2016 r.). Najważniejsza różnica pomiędzy robotami publicznymi oraz pracami interwencyjnymi jest związana z organizatorem. W przypadku robót publicznych, zarejestrowany bezrobotny może zostać zatrudniony na okres do 6 miesięcy lub do 12 miesięcy przez:

  • powiat
  • gminę
  • organizację pozarządową, która zajmuje się ochroną środowiska, kulturą, oświatą, kulturą fizyczną i turystyką, opieką zdrowotną, przeciwdziałaniem bezrobociu lub opieką społeczną
  • jedną ze spółek wodnych lub ich związek (przy pracach finansowanych ze środków publicznych)

Organizatorem prac interwencyjnych jest pracodawca, który zawarł odpowiednią umowę z powiatowym urzędem pracy. Prace interwencyjne trwają dłużej niż roboty publiczne. Standardowy czas zatrudnienia wynosi od 6 miesięcy do 18 miesięcy, ale osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia mogą wykonywać prace interwencyjne nawet przez 4 lata. Dodatkowo pracodawca podpisujący umowę z urzędem pracy, zobowiązuje się do utrzymania etatu dla danej osoby przez kolejne 3 miesiące lub 6 miesięcy (po zakończeniu prac interwencyjnych).

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Warto wiedzieć, że zarejestrowany bezrobotny może samodzielnie znaleźć pracodawcę, który chciałby go zatrudnić podczas prac interwencyjnych. W takim przypadku, pracodawca zainteresowany zatrudnieniem danej osoby, składa wniosek do powiatowego urzędu pracy. Jeżeli urząd pracy posiada środki na sfinansowanie części wynagrodzenia pracownika, a firma deklarująca zatrudnienie bezrobotnego spełniła dodatkowe wymogi, to możliwe jest podpisanie specjalnej umowy. Pracodawca, który nie respektuje warunków takiego kontraktu z urzędem pracy, zostanie zmuszony do zwrotu dofinansowanej pensji nowego pracownika. Podobnie jak w przypadku robót publicznych, podejmowana praca nie musi mieć charakteru fizycznego. Zgoda urzędu na dofinansowanie zatrudnienia danej osoby jest uzależniona m.in. od tego, czy proponowana praca interwencyjna odpowiada kwalifikacjom bezrobotnego i może być przydatna w dalszej karierze zawodowej.

Komentarze

comments powered by Disqus