A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Państwo zapłaci za zatrudnienie bezrobotnego

Data publikacji: 2016.06.27 godz. 12:42

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.8/5

Państwo zachęca pracodawców do zatrudniania osób bezrobotnych. Jednym ze sposobów na aktywizację zawodową, są specjalne dotacje dla przedsiębiorstw. Takie wsparcie może otrzymać nawet mała firma!

Fot: Zatrudnienie bezrobotnych z dotacją?

Dugotrwałe bezrobocie obniża kwalifikacje pracownika i działa na niego demobilizująco. Dlatego urzędy pracy starają się pomóc w jak najszybszym powrocie do aktywności zawodowej. Jednym z wariantów takiej pomocy, są specjalne dotacje dla firm zatrudniających osoby bezrobotne. Przedsiębiorstwa otrzymujące taką pomoc, muszą najpierw spełnić określone wymagania formalne. Mimo tego, dotacje z urzędu pracy na zatrudnienie osoby bezrobotnej, cieszą się sporą popularnością. Korzyści z takiego rozwiązania, odnoszą dwie strony. Pracodawca nie musi pokrywać całości kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnego. Osoba podejmująca nową pracę, może natomiast uzyskać kwalifikacje oraz umiejętności, które przydadzą się jej w dalszej karierze zawodowej. Ze względu na ograniczone środki, urzędy pracy premiują zatrudnianie młodych pracowników (do 30 roku życia) oraz starszych osób (po 50 roku życia). W naszym kolejnym artykule z cyklu „Ulgi, dopłaty, zwolnienia” wyjaśniamy, jakie wymagania oprócz wieku pracownika, ma urząd przyznający dotację za stworzenie miejsca pracy.

PILNE: Szybka pożyczka ratalna na dowód za DARMO. Sprawdź »

Urząd pracy może pokryć pensję oraz składki ZUS za młodego pracownika
Ważne informacje na temat dofinansowania za zatrudnienie bezrobotnego, możemy znaleźć w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wspomniany akt prawny reguluje również zasady przyznawania innych rodzajów pomocy aktywizującej bezrobotnych (np. pożyczek na szkolenia lub rozpoczęcie działalności gospodarczej).
Zobacz, kto może otrzymać do 16 000 zł bezzwrotnej pożyczki na szkolenie zawodowe »
Sprawdź, jakie są warunki uzyskania dotacji na otwarcie firmy (nawet 24 000 zł) »
Obowiązujące przepisy sugerują, że państwo przywiązuje największą wagę do zwalczania bezrobocia wśród Polaków w wieku do 30 lat. Pracodawca zatrudniający takie osoby, które wcześniej miały status bezrobotnego, może liczyć na:

  • refundację składek na ubezpieczenie społeczne za młodego pracownika (szczegóły: refundacja dotyczy osób podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy i trwa przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy, maksymalna miesięczna kwota refundowanych składek wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę - tzw. „najniższej krajowej”, po zakończeniu okresu refundacji, zatrudnienie musi trwać przynajmniej kolejne 6 miesięcy)
  • refundację części wynagrodzenia i składek ZUS za młodego pracownika (szczegóły: refundacja dotyczy osób skierowanych przez urząd pracy i trwa do 12 miesięcy, maksymalna miesięczna kwota refundowanych kosztów zatrudnienia wynosi 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę - tzw. „najniższej krajowej”, po zakończeniu okresu refundacji, zatrudnienie musi trwać przynajmniej kolejne 12 miesięcy)
  • bon zatrudnieniowy (szczegóły: refundacja przez rok obejmuje składki społeczne oraz wynagrodzenie pracownika, maksymalna miesięczna kwota refundowanych kosztów zatrudnienia wynosi 100% zasiłku dla bezrobotnych, po zakończeniu okresu refundacji, zatrudnienie musi trwać przynajmniej kolejne 6 miesięcy)
  • bon stażowy (szczegóły: premia dla pracodawcy wynosząca 1513,50 zł jest wypłacana jeśli po stażu trwającym 6 miesięcy, firma zatrudni byłego stażystę przynajmniej na kolejne 6 miesięcy, w ramach bonu stażowego państwo wypłaca również do 605,40 zł jako rekompensatę dla pracownika za koszty dojazdu)

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Możliwość przyznania jednej z wymienionych form wsparcia, zależy od środków posiadanych przez lokalny urząd pracy. Przedsiębiorca musi zdawać sobie sprawę, że w przypadku niespełnienia warunków dotacji (przykład: przedterminowe zwolnienie pracownika z przyczyn dotyczących firmy), urząd pracy będzie domagał się zwrotu wypłaconej pomocy.

Przejdź na drugą stronę i dowiedz się jakie wsparcie otrzymają osoby po 50 r.ż. »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus