A A A
drukuj

Zmiany w sumach gwarancyjnych przy OC komunikacyjnym

Data publikacji: 2019.04.02 godz. 15:33
OCENA
4,8/5

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego podlegającego rejestracji w Polsce zobowiązany jest do wykupienia dla niego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (polisa OC). Ubezpieczenie zapewnia ochronę przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód osobowych i majątkowych spowodowanych przez kierującego pojazdem w ruchu drogowym. Odszkodowania wypłaca ubezpieczyciel do wysokości sum gwarancyjnych w OC. Od 1 stycznia 2019 roku uległy one podwyższeniu.

Fot: Nowe sumy ubezpieczenia w OC samochodu.

Z 5 mln euro do 5,21 mln euro oraz z 1 mln euro do 1,05 mln euro zmieniły się sumy gwarancyjne w obowiązkowym ubezpieczeniu OC komunikacyjnym. 

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
Obowiązek wykupienia OC pojazdu wynika bezpośrednio z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Została ona znowelizowana zgodnie z projektem Ministerstwa Finansów. Nowelę podpisał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda.

Konta oszczędnośœciowe z 18 banków. Porównaj oferty »
W wyniku tego zmieniły się sumy gwarancyjne w ubezpieczeniach komunikacyjnych od odpowiedzialności cywilnej. Suma gwarancyjna jest górną graniczą odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, u którego sprawca ma wykupione OC.
Art. 36 wspominanej ustawy wskazuje, że odszkodowanie za szkody osobowe lub majątkowe z ubezpieczenia OC ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, ale najwyżej do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.

Dotychczasowe i nowe sumy
Jeszcze do niedawna obowiązywały sumy gwarancyjne w OC, wynoszące:

  • 5 000 000 euro w przypadku szkód na osobie - zawsze w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych w zdarzeniu;
  • 1 000 000 euro w przypadku szkód w mieniu - w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Ministerstwo Finansów podniosło je zgodnie z projektem ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W przypadku szkód na osobie suma gwarancyjna wzrosła z 5 mln euro do 5,21 mln euro, a w przypadku szkód w mieniu - z 1 mln euro do 1,05 mln euro.
W uzasadnieniu nowelizacji można było przeczytać, że wynikała ona z przepisów unijnych. Dyrektywa UE zobowiązuje państwa członkowskie unii, aby co 5 lat dokonywały przeglądu sum gwarancyjnych, z uwzględnieniem wskaźnika cen konsumpcyjnych.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »