« powrót do porównywarki zamów on-line

Citi Handlowy Kredyt hipoteczny

Citi Handlowy - kredyt hipoteczny Oprocentowanie: 9,43% PLN Stawka bazowa: 7,34% Marża: 2,09%
RRSO i przykład reprezentatywny
RRSO: 7.04%
Przykład reprezentatywny: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką wynosi 7.04% przy następujących założeniach: okres kredytowania 25 lat, całkowita kwota kredytu 520 000 zł, oprocentowanie zmienne 6.75%, w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M 4.66% oraz marża 2.09% (marża jest podwyższana o 1,3pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu) . Całkowity koszt kredytu 562 412 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 561 793 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19zł, koszt wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej 200zł, opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 400,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) 0zł (przy utrzymaniu warunku wpływów miesięcznych min 8000zł), całkowita kwota do zapłaty 1 082 812zł, płatna w 300 ratach miesięcznych, równych w wysokości 3598 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Do uzyskania kredytu niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia. Kalkulacja dokonana na dzień 30.03.2022 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wysokiej raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Parametry
Przeznaczenie: Zakup, Budowa
Max wartość kredytu PLN w stosunku do wartości nieruchomości: 85%
Maksymalny okres kredytowania PLN: 30 lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy + okres kredytu nie mogą przekroczyć: 75 lat
Uwagi do okresu kredytowania:
Ubezpieczenia
Ubezpieczenie pomostowe: obligatoryjne
podwyższenie marży kredytowej o 1,25% do momentu ustanowienia hipoteki
Polisa na życie: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie na wypadek odmowy wpisu hipoteki: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie utraty wartości nieruchomości: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od bezrobocia: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: obligatoryjne
obowiązkowe
Ubezpieczenie denominowanych kredytów hipotecznych: nieobowiązkowe
Inne ubezpieczenia:
Koszty
Prowizja kredytu PLN (% kredytu): 0%
Prowizja minimalna.
Wycena nieruchomości:
Ubezpieczenie pomostowe: 1,25%
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 0
Dodatkowe ubezpieczenia obowiązkowe: 0
Wcześniejsza całościowa spłata kredytu: 2%
przez pierwsze 3 lata pobierana prowizja 2% po 3 latach bez prowizji
Wcześniejsza częściowa spłata kredytu: 2%
przez pierwsze 3 lata pobierana prowizja 2% po 3 latach bez prowizji
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenia wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy o udzielenie kredytu/pożyczki: 0 PLN
Przewalutowanie - koszty: brak możliwości przewalutowania
Zabezpieczenia
Docelowe: Hipoteka na nieruchomości mieszkalnej wpisanej na pierwsze miejsce, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości (0,083%)
Przejściowe: ubezpieczenie spłaty kredytu w okresie przejściowym
Cele
Cele kredytu (opis szczegółowy): zakup nieruchomości, refinansowanie kredytu mieszkaniowego, wykończenie nieruchomości, przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lokalu, refinansowanie kredytu zaciągnietego przez Wnioskodawcę przeznaczonego na cele mieszkaniowe, nabycie nieruchomości w drodze przetargu / licytacji od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej.
Uprawnieni
Uprawnieni (opis szczegółowy): Obywatelstwo RP, wiek powyżej 18 lat
Ogólne informacje
Kredyt hipoteczny w PLN, w kwocie do 1 600 000 zł. Z okresem spłaty nawet na 30 lat.