A A A
drukuj

Do czego może się posunąć windykacja?

Data publikacji: 2015.11.20 godz. 12:45
Ostatnia aktualizacja: 2015.11.21 godz. 09:15

Opracowanie własne
OCENA
5.0/5

Zadaniem windykatora zatrudnionego przez bank, firmę windykacyjną czy inne przedsiębiorstwo, jest odzyskanie wierzytelności od dłużnika. Nie może on jednak dążyć do tego celu wszelkimi sposobami. Windykacja musi odbywać się w ramach przepisów obowiązującego prawa.

Fot: Do czego może się posunąć windykacja?

Windykator może, a wręcz powinien uczynić wszystko, aby odzyskać dług od dłużnika. Może się z nim kontaktować na różne sposoby, odwiedzać w domu i negocjować warunki spłaty, ale nie może go nachodzić, zajmować jego majątku czy też grozić mu w jakikolwiek sposób.

Kontakt z dłużnikiem
Dłużnik zalegający ze spłatą rat kredytów i pożyczek czy z zapłatą za dostawę towarów lub świadczone usługi, musi liczyć się z tym, że będą się z nim kontaktować wierzyciele, także za pośrednictwem firm windykacyjnych. Nie ma problemu, aby dług został sprzedany firmie zajmującej się windykacją przeterminowanych należności. W takiej sytuacji windykatorzy w pierwszej kolejności starają się negocjować z dłużnikami optymalny termin spłaty długu. Proponują rozłożenie długu na większą liczbę rat albo przerwę w spłacie zobowiązania, w zamian za nieco wyższe odsetki.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Uwaga!
Najgorsze, co może zrobić dłużni, to unikać kontaktu z windykatorami. W ten sposób narazi się na postępowanie sądowe i na wizytę komornika w przyszłości.
Windykatorzy mają prawo do zastosowania różnych form kontaktu z dłużnikiem – mogą go odwiedzić osobiście w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy, wysłać pismo z prośbą o kontakt, skorzystać z e-maila lub SMSów. Każda dostępna forma kontaktu jest właściwa, jeśli może doprowadzić do uregulowania długu.

Ważne!
Windykator nie może w sposób uporczywy dążyć do kontaktu z dłużnikiem. Zagrożone jest to karą, zgodnie z art. 190a Kodeksu Karnego: „Każdy, kto przez uporczywe nękanie osoby wzbudza w niej poczucie zagrożenia lub narusza istotnie jej prywatność, podlega karze do 3 lat więzienia.”
Ponadto, w listach, smsach i rozmowach telefonicznych windykator nie może straszyć dłużnika, czyli stosować jakichkolwiek gróźb karalnych.
Art. 190a KK wskazuje, że: „Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Wizyta windykatora u dłużnika
Osobista forma kontaktu windykatora u dłużnika jest dopuszczalna, choć nie może on wtargnąć niezaproszony do jego domu. Może pojawić się pod drzwiami dłużnika, ale jeśli ten nie wyrazi zgody, windykator nie może wejść do mieszkania. Każda próba zajęcia cennych rzecz będzie traktowana jako próba zastraszenia, włamania i kradzieży.
Windykator nie ma prawa do informowania członków rodziny dłużnika, a tym bardziej jego sąsiadów, pracodawcy, przyjaciół i współpracowników o istniejących długach. Złamanie tajemnicy może skutkować wszczęciem postępowania karnego przeciwko firmie windykacyjnej.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »