A A A
drukuj

Jakie są kryteria porónwywania kosztu kredytu?

Data publikacji: 2016.01.29 godz. 14:14
OCENA
0/5

Całkowite koszty poszczególnych ofert kredytowych można poznać dzięki podawanemu przez banki obowiązkowo wskaźnikowi RRSO. Ważne, aby przy zestawianiu ze sobą RRSO różnych kredytów zawsze brać pod uwagę zobowiązania o takiej samej liczbie rat i takiej samej wysokości.

Fot: Jakie są kryteria porónwywania kosztu kredytu?

Porównywanie różnych ofert kredytowych wyłącznie biorąc pod uwagę ich oprocentowanie, nie jest prawidłowe i nie daje pełnego obrazu ich atrakcyjności. Jakie zatem kryteria należy brać pod uwagę, aby nie tylko porównać kredyty, ale wybrać najkorzystniejszy z nich, z punktu widzenia przyszłego kredytobiorcy?

Czynnik porównywania kosztów kredytowych
Oprocentowanie kredytu bankowego jest często kryterium wyboru banku, w którym klient ostatecznie zaciągnie zobowiązanie. Niemniej, o atrakcyjności oferty kredytowej powinien decydować koszt całkowity kredytu, który docelowo ponosi kredytobiorca. Mówi o nim RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania.
Wskaźnik RRSO to właściwie stopa procentowa określająca pełne koszty kredytu, które obciążają konsumenta. Uwzględnia ona zarówno oprocentowanie zobowiązania, jak i wszystkie pozostałe opłaty, m.in. prowizję za przystąpienie do kredytu czy za rozpatrzenie wniosku kredytowego.
Każdy bank ma obowiązek na mocy ustawy o kredycie konsumenckim, zaprezentować w swoich materiałach promocyjnych, w ofertach i w umowach kredytowych dokładną wartość Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. Nie trzeba więc obliczać jej samodzielnie.
Chcąc efektywnie porównywać różne oferty kredytowe nie wystarczy zestawić ze sobą ich stopę RRSO. Oferty powinny być tożsame, jeśli chodzi o kwotę kredytu i okres kredytowania, przekładający się na liczbę rat, w jakich spłacimy je do banku. RRSO umożliwia zweryfikowanie ofert kredytowych w taki sposób, aby wybrać realnie najtańszą z nich.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Co jest jeszcze istotne?
Koszty kredytowe wzrastają wraz z wydłużeniem okresu spłaty kredytu. Generuje to niższą ratę kapitałowo-odsetkową, ale jednocześnie wolniej spłaca się dług wobec banku wraz z odsetkami. Niemniej, wydłużenie okresu kredytowania w wielu przypadkach stanie się koniecznością, jeśli krótszy czas przeznaczony na zwrot kredytu spowoduje, że klient będzie miał zbyt niską zdolność kredytową.
Zwiększając ogólną liczbę rat kredytów, zmniejsza się miesięczne obciążenie dla kredytobiorcy, ale RRSO jego zobowiązania wzrasta.
Klient banku zawsze powinien tak dobierać sposób spłaty zadłużenia, aby był on dopasowany do jego istniejących i przyszłych możliwości finansowych. Korzystne dla klienta jest umożliwienie mu przez bank wzięcia wakacji kredytowych, jeśli chwilowo nie będzie mógł on spłacać rat. Wakacje kredytowe mogą dotyczyć braku spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej lub części kapitałowej.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus