A A A
drukuj

Zwolnienie z podatku od nieruchomości - kiedy jest możliwe?

Data publikacji: 2016.01.29 godz. 14:13
OCENA
4.5/5

Sprzedając mieszkanie, dom czy grunt lub inną nieruchomość należy mieć świadomość, że otrzymana zapłata będzie stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem Pit. Podatek od nieruchomości należy opłacić w terminie rozliczenia rocznego, czyli do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, wraz ze złożeniem właściwych dla podatnika deklaracji PITy. W niektórych przypadkach jest możliwe zwolnienie z podatku od nieruchomości. Jakie warunki musi wówczas spełnić podatnik?

Fot: Zwolnienie z podatku od nieruchomości - kiedy jest możliwe?

Podatek od nieruchomości
Odpłatne zbycie nieruchomości generuje konieczność opłacenia podatku nieruchomości, który naliczany jest obecnie według zryczałtowanej stawki 19 proc. Podstawą opodatkowania jest dochód podatnika ze zbycia nieruchomości, a więc różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdy podatnik sprzedający nieruchomość odpłatnie musi zapłacić podatek od nieruchomości i złożyć właściwą deklarację PIT z tego tytułu. Podatek od nieruchomości jest uiszczany zawsze wtedy, gdy osoba prywatna dokonuje sprzedaży należącej do niej nieruchomości. Natomiast, jeśli sprzedaży dokonuje przedsiębiorca, w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, wówczas opłaca on podatek zgodny z przyjętą formą opodatkowania.

Ustawa o PIT wskazuje, że podatek wyliczany jest w związku z datą nabycia lub wybudowania sprzedawanej nieruchomości. Podatek będzie wyliczany w podanej wysokości, jeśli w stosunku do nieruchomości nastąpiło:

  • Nabycie lub wybudowanie do końca 2006 roku – podstawą opodatkowania jest przychód i naliczany jest 10-procentowy podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.
  • Nabycie lub wybudowanie w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku – podstawą opodatkowania jest dochód, a podatek od sprzedaży nieruchomości wyniesie 19% z tym, że w zastosowaniu jest ulga meldunkowa, pozwalająca na uniknięcie opłacania podatku.
  • Nabycie lub wybudowanie po 1 stycznia 2009 roku – podstawą opodatkowania jest dochód, a podatek od sprzedaży nieruchomości wyniesie 19%, z tym, że w zastosowaniu jest ulga mieszkaniowa, pozwalająca na uniknięcie opłacania podatku.

W niektórych przypadkach pomimo faktu, że podatnik dokonał sprzedaży mieszkania czy domu, może uniknąć odprowadzenia do Urzędu Skarbowego 19 proc. podatku od nieruchomości. Istnieją bowiem zwolnienia z opodatkowania, z których można skorzystać.

Podatnik zobowiązany do opłacania podatku od nieruchomości musi złożyć we właściwym względem swojego miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym zestawienie podatkowe roczne na druku PIT-39. Formularz ten znajduje zastosowanie w stosunku do sprzedaży lub odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych w roku 2009, 2010, 2011, 2012 czy 2013.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Zwolnienie z podatku od nieruchomości
Podstawową formą zwolnienia od opłacania podatku od nieruchomości jest sytuacja, w której podatnik przez 5 pełnych lat był właścicielem danego budynku mieszkalnego. W ustawie o PIT wskazano, że zwolnienie to obejmuje osoby, które dokonały odpłatnego zbycia nieruchomości po upływie 5 lat od jej nabycia lub wybudowania. Natomiast, ci wszyscy podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali przychód z odpłatnego zbycia, przed upływem 5 lat od nabycia:

  • nieruchomości lub ich części,
  • udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
  • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów,

będą musieli uwzględnić w swojej deklaracji rocznej podatek od nieruchomości.

Oprócz tego istnieją ulgi umożliwiające uniknięcie opłacania podatku po sprzedaży obiektu mieszkalnego. Jeśli na przykład, sprzedaż nieruchomości nastąpiła w okresie krótszym, niż po 5 latach od jej nabycia lub wybudowania, ale pieniądze pozyskane przez podatnika ze zbycia nieruchomości zostaną przeznaczone na jego własne cele mieszkaniowe, nie będzie trzeba odprowadzać podatku na rzecz fiskusa. Katalog określający szczegółowo „własne cele mieszkaniowe” jest bardzo szeroki i obejmuje swoim zasięgiem m.in. kupno innej nieruchomości mieszkalnej czy spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu mieszkaniowego podatnika. Na wydatkowanie sumy pochodzącej z odpłatnego zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, podatnik ma 2 lata od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus