« powrót do porównywarki zamów on-line

ING Bank Śląski S.A. Kredyt hipoteczny "Lekka Rata"

ING Bank Śląski S.A. - kredyt hipoteczny Oprocentowanie: 9,04% PLN Stawka bazowa: 7,36% Marża: 1,68%
RRSO i przykład reprezentatywny
RRSO: 8.83%
Przykład reprezentatywny: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8.83%, dla kredytu hipotecznego w ofercie Wiosna u siebie - łatwy start z oprocentowaniem stałym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 25 lat (300 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 263 200,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 629 144,99 zł, oprocentowanie stałe 8.19 %, całkowity koszt kredytu 365 944,99 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 354 613,44 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 7 606,27 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 462,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł; koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0,00 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu Opcja Życie Plus (w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy) 3 244,28, 300 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 2 059,39 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 394 800,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-04-17 na reprezentatywnym przykładzie. Stałe oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko, iż wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika, wykorzystanego jako indeks w umowie kredytowej.
Parametry
Przeznaczenie: Zakup, Budowa, Refinansowanie
Max wartość kredytu PLN w stosunku do wartości nieruchomości: 80%
Maksymalny okres kredytowania PLN: 35 lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy + okres kredytu nie mogą przekroczyć: 70 lat
Uwagi do okresu kredytowania:
Ubezpieczenia
Ubezpieczenie pomostowe: obligatoryjne
Bank nie stosuje ubezpieczeń pomostowych – do czasu ustanowienia zabezpieczenia docelowego podwyższona marża kredytu o 0,05 p.p. w skali roku
Polisa na życie: obligatoryjne
Opcja Życie Plus z NN - 0,035% miesięcznie od salda zadłużenia rozumianego jako suma kapitału kredytu i przeterminowanego kapitału kredytu
Ubezpieczenie na wypadek odmowy wpisu hipoteki: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie utraty wartości nieruchomości: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od bezrobocia: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: obligatoryjne
Ubezpieczenie denominowanych kredytów hipotecznych: nieobowiązkowe
Inne ubezpieczenia:
Koszty
Prowizja kredytu PLN (% kredytu): 0%
Wycena nieruchomości: 420 PLN
Ubezpieczenie pomostowe: 0
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 0
Dodatkowe ubezpieczenia obowiązkowe: 0
Wcześniejsza całościowa spłata kredytu: 0
Wcześniejsza częściowa spłata kredytu: 0
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenia wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy o udzielenie kredytu/pożyczki: PLN
Przewalutowanie - koszty: brak możliwości przewalutowania
Zabezpieczenia
Docelowe: hipoteka na finansowanej nieruchomości lub - hipoteka na innej nieruchomości Klienta lub - hipoteka na nieruchomości osoby trzeciej - cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.
Przejściowe: Tymczasowe zabezpieczenie kredytu do czasu ustanowienia prawomocnego wpisu hipoteki:0,0634% % kwoty Kredytu miesięcznie
Cele
Cele kredytu (opis szczegółowy):
Uprawnieni
Uprawnieni (opis szczegółowy): W każdym przypadku Bank wymaga posiadania przez Kredytobiorcę zdolności do spłaty kredytu wraz z odsetkami, w terminach wynikających z umowy kredytowej
Ogólne informacje
Oprocentowanie stałe

minimalna kwota: 100 000 zł

maksymalna kwota: 80% wartości nieruchomości

na cele mieszkaniowe

okres spłaty aż do 35 lat