« powrót do porównywarki zamów on-line

ING Bank Śląski Kredyt hipoteczny "Lekka Rata"

ING Bank Śląski - kredyt hipoteczny Oprocentowanie: 8,89% PLN Stawka bazowa: 7,30% Marża: 1,59%
RRSO i przykład reprezentatywny
RRSO: 9.64%
Przykład reprezentatywny: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9.64%, dla kredytu budowlano hipotecznego w ofercie Wakacje na swoim - lekka rata z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 30 lat (360 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 346 205,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 1 060 418,74 zł, oprocentowanie zmienne 8.89 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 7.30% oraz marża 1,59% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 714 213,74 zł w tym: prowizja 2596.54 zł, odsetki 694 228,69 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 12 597,96 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 420,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł; koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0,00 zł, ubezpieczenia spłaty kredytu Opcja Życie Plus 4 351,55 zł (w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy), 342 miesięczne równe raty kapitałowo-odsetkowych po 2 758,49 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 519 307,50 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-08-22 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.
Parametry
Przeznaczenie: Zakup, Budowa, Refinansowanie
Max wartość kredytu PLN w stosunku do wartości nieruchomości: 80%
Maksymalny okres kredytowania PLN: 35 lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy + okres kredytu nie mogą przekroczyć: 70 lat
Uwagi do okresu kredytowania:
Ubezpieczenia
Ubezpieczenie pomostowe: obligatoryjne
Bank nie stosuje ubezpieczeń pomostowych – do czasu ustanowienia zabezpieczenia docelowego podwyższona marża kredytu o 0,05 p.p. w skali roku
Polisa na życie: obligatoryjne
Opcja Życie Plus z NN - 0,035% miesięcznie od salda zadłużenia rozumianego jako suma kapitału kredytu i przeterminowanego kapitału kredytu
Ubezpieczenie na wypadek odmowy wpisu hipoteki: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie utraty wartości nieruchomości: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od bezrobocia: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: obligatoryjne
Ubezpieczenie denominowanych kredytów hipotecznych: nieobowiązkowe
Inne ubezpieczenia:
Koszty
Prowizja kredytu PLN (% kredytu): 1%
Wycena nieruchomości: 420 PLN
Ubezpieczenie pomostowe: 0
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 0
Dodatkowe ubezpieczenia obowiązkowe: 0
Wcześniejsza całościowa spłata kredytu: 0
Wcześniejsza częściowa spłata kredytu: 0
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenia wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy o udzielenie kredytu/pożyczki: PLN
Przewalutowanie - koszty: brak możliwości przewalutowania
Zabezpieczenia
Docelowe: hipoteka na finansowanej nieruchomości lub - hipoteka na innej nieruchomości Klienta lub - hipoteka na nieruchomości osoby trzeciej - cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.
Przejściowe: Tymczasowe zabezpieczenie kredytu do czasu ustanowienia prawomocnego wpisu hipoteki:0,0634% % kwoty Kredytu miesięcznie
Cele
Cele kredytu (opis szczegółowy):
Uprawnieni
Uprawnieni (opis szczegółowy): W każdym przypadku Bank wymaga posiadania przez Kredytobiorcę zdolności do spłaty kredytu wraz z odsetkami, w terminach wynikających z umowy kredytowej
Ogólne informacje
atrakcyjne oprocentowanie

minimalna kwota: 100 000 zł

maksymalna kwota: 80% wartości nieruchomości

na cele mieszkaniowe

okres spłaty aż do 35 lat
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »